Symposium 2023

De Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie

organiseert haar vijfde symposium: Astrologie en Wetenschap.

Plaats:          Logegebouw, Bloemendalstraat 11, 8011 PJ  Zwolle

Datum:         Zaterdag 21 oktober 2023

Tijd:              10.45 – 17.00. Inloop vanaf 10:00.

Programma:

10.00  Inloop, ontvangst met koffie / thee

10.45  Opening door Frank Vernooij, voorzitter van de NVWOA

11:00 Cees Jansen “Verhogingsgraden in de Horoscoop” – een verkenning van het systeem van Vehlov”

Het fenomeen van verhoging en val als sterktebepaling van planeten in de horoscoop is al heel oud. We lezen het in de Tetrabiblos van Ptolemeus (Boek 1, hfst. 19) als het gaat over de sterktebepaling van planeten. Ptolemeus kent hele zodiaktekens toe aan planeten die daarin een grotere of juist kleinere ‘kracht van hun natuur’ manifesteren dan in overige tekens. Een toekenning die gebaseerd is op bepaalde ‘eigenschappen’ van de planeten zoals, temperatuur, kleur, vochtigheid en de plaats in het geocentrisch beeld van de cirkelvormige planeetbanen. Er zijn in de loop van de geschiedenis van de astrologie ook pogingen geweest om verhoging en val toe te kennen aan specifieke zodiakgraden. De bekende astroloog Johannes Vehlov beschrijft in zijn “Lehrkursus der

Wissenschaftlichen Geburts-Astrologie, Band II” een systeem van verhogingsgraden dat hij deels baseert op de kennis van de “Ouden”, zoals de afbeeldingen van de Egyptische goden Isis, Osiris en Nephtys, resp. voorstellend Maan, Zon en Venus. Ook het fundament van Johannes Lang en de Gulden Snede worden door Vehlov gebruikt bij de bepaling van de verhogingsgraden van de planeten.

In de lezing wordt allereerst ingegaan op de karakterisatie van planeten en horoscoopfactoren, zoals kracht, zuiverheid, prominentie, manifestatie. Vervolgens wordt het systeem van verhogingsgraden volgens Vehlov nader beschouwd, waarbij de toevoegingen van de Zwarte Lichtenastrologie in de traditie van Bode, Carteret en Neroman belicht worden. Een paar voorbeeldhoroscopen kunnen de astrologische betekenis toelichten. Tenslotte worden de resultaten van een onderzoek naar de uniciteit van factoren in verhogingsgraden besproken.

11:45 Wout Heukelom over de tot standkoming van het boek ‘Understanding Astrology’

Dit is het recent uitgekomen, derde opeenvolgende overzichtswerk over onderzoeksastrologie na Astrology under Scrutiny (2013) en recenter: Tests of Astrology, en alle drie voortbouwend op ‘Recent Advances in Natal Astrology’ uit 1977, dat in die tijd een regelrechte doorbraak was op dit gebied. Dat was toen het eerste kritisch overzicht over astrologisch onderzoek en de methodologische kwaliteit ervan. Geoffrey Dean was en is de motor achter het samenstellen ervan, Rudolf Smit en Wout Heukelom, NVWOA-leden, waren de steunpilaren wat betreft redactie en uitgeven. De boeken hebben inhoudelijk controverses opgeroepen over de weergave en interpretatie van bepaalde onderzoeken, maar dat het een gigantisch overzichtswerk is staat buiten kijf. Deze lezing zal vanuit de blik en de ervaringen van de uitgever gegeven worden.

12:30 Lunch

13.30 u. Fred Melssen een parapsychologisch onderzoek, interessant voor de astrologie?

Is er binnen een bepaald tijdsinterval van de sterrentijd (LST) ‘iets’ aan de hand is wat betreft anomale activiteit? In een heel groot onderzoek van Spottiswood werden bij herhaling rond 13.5 uur LST meer dan gemiddelde aantallen buitenzintuiglijke waarnemingen gemeten. 13.5 uur LST is vergelijkbaar met een lengte van 202,5 graden en komt, met een marge, in de tropische zodiak overeen met het laatste deel van Weegschaal en het eerste deel van Schorpioen en in de siderische ongeveer met het teken Schorpioen. Een verklaringshypothese is er niet. Is er iets in het melkwegstelsel of daarbuiten dat een invloed uitoefent? Voorlopig allemaal speculatie.

14.15 u Rob van Gent historie

Wat was er aan populair astrologisch drukwerk in de Lage Landen van ca. 1480 tot ca. 1800, en wat was de draagwijdte en uitwerking.

15:00 Theepauze

15.15  Frank Vernooij over explosies

Dit onderzoek loopt nu meer dan 3 jaar. 548 explosies zijn stapsgewijs onderzocht en keer op keer kwamen er bevestigende aanwijzingen dat het aspect Zon-Uranus er vaker dan te verwachten mee gepaard gaat. Nu de presentatie van een groot vervolgonderzoek naar meer dan 400 nieuwe explosies. De vraag is of de frequentie van Zon-Uranus er opnieuw ‘uitsteekt’. Daarnaast zijn er andere bijzonderheden te vermelden.

16.00  Borrel

Kosten: € 25 voor leden en € 35 voor niet-leden. Dit is inclusief een lunch en twee consumptiebonnen.

Aanmelden door een email aan: bestuur@nvwoa.nl en het overmaken van de kosten op rekening  NL31 INGB 0004 3128 58 t.n.v. NVWOA.

Het logegebouw is op 15 minuten lopen van het station Zwolle en er is parkeergelegenheid in de omgeving.