Symposium 2023

De Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie organiseerde op zaterdag 21 oktober 2023 haar vijfde symposium: Astrologie en Wetenschap.

De volgende presentaties kwamen aan bod:

Wout Heukelom over de tot standkoming van het boek ‘Understanding Astrology’.

Dit is het recent uitgekomen, derde opeenvolgende overzichtswerk over onderzoeksastrologie na Astrology under Scrutiny (2013) en recenter: Tests of Astrology, en alle drie voortbouwend op ‘Recent Advances in Natal Astrology’ uit 1977, dat in die tijd een regelrechte doorbraak was op dit gebied. Dat was toen het eerste kritisch overzicht over astrologisch onderzoek en de methodologische kwaliteit ervan. Geoffrey Dean was en is de motor achter het samenstellen ervan, Rudolf Smit en Wout Heukelom, NVWOA-leden, waren de steunpilaren wat betreft redactie en uitgeven. De boeken hebben inhoudelijk controverses opgeroepen over de weergave en interpretatie van bepaalde onderzoeken, maar dat het een gigantisch overzichtswerk is staat buiten kijf. Deze lezing werd vanuit de blik en de ervaringen van de uitgever gegeven.

Openen presentatie Wout Heukelom

Cees Jansen “Verhogingsgraden in de Horoscoop” – een verkenning van het systeem van Vehlov”.

Het fenomeen van verhoging en val als sterktebepaling van planeten in de horoscoop is al heel oud. We lezen het in de Tetrabiblos van Ptolemeus (Boek 1, hfst. 19) als het gaat over de sterktebepaling van planeten. Ptolemeus kent hele zodiaktekens toe aan planeten die daarin een grotere of juist kleinere ‘kracht van hun natuur’ manifesteren dan in overige tekens. Een toekenning die gebaseerd is op bepaalde ‘eigenschappen’ van de planeten zoals, temperatuur, kleur, vochtigheid en de plaats in het geocentrisch beeld van de cirkelvormige planeetbanen. Er zijn in de loop van de geschiedenis van de astrologie ook pogingen geweest om verhoging en val toe te kennen aan specifieke zodiakgraden. De bekende astroloog Johannes Vehlov beschrijft in zijn “Lehrkursus der

Wissenschaftlichen Geburts-Astrologie, Band II” een systeem van verhogingsgraden dat hij deels baseert op de kennis van de “Ouden”, zoals de afbeeldingen van de Egyptische goden Isis, Osiris en Nephtys, resp. voorstellend Maan, Zon en Venus. Ook het fundament van Johannes Lang en de Gulden Snede worden door Vehlov gebruikt bij de bepaling van de verhogingsgraden van de planeten.

In de lezing werd allereerst ingegaan op de karakterisatie van planeten en horoscoopfactoren, zoals kracht, zuiverheid, prominentie, manifestatie. Vervolgens werd het systeem van verhogingsgraden volgens Vehlov nader beschouwd, waarbij de toevoegingen van de Zwarte Lichtenastrologie in de traditie van Bode, Carteret en Neroman belicht werden. Een paar voorbeeldhoroscopen konden de astrologische betekenis toelichten. Tenslotte werden de resultaten van een onderzoek naar de uniciteit van factoren in verhogingsgraden besproken.

Open presentatie Cees Jansen

Kees Jansen over planeten op een lijn bij stormen.

In navolging van Frank Hoogerbeets heeft Kees Jansen een programma gemaakt dat berekent of planeten op een lijn staan. Frank bestudeert het verband met aardbevingen. Kees met extreme stormvloeden en stormen. Hij legt het programma uit en toont de eerste resultaten van tien onderzochte stormen. Het blijkt dat voorafgaand aan die stormen meer planeten op een lijn stonden. Het onderzoek is nog in de oriënterende fase maar levert al opmerkelijke resultaten op. Met een blik in de toekomst.

Open presentatie Kees Jansen

Rob van Gent historie.

Wat was er aan populair astrologisch drukwerk in de Lage Landen van ca. 1480 tot ca. 1800, en wat was de draagwijdte en uitwerking?

Open presentatie Rob van Gent

Frank Vernooij over explosies.

Dit onderzoek loopt nu meer dan 3 jaar. 548 explosies zijn stapsgewijs onderzocht en keer op keer kwamen er bevestigende aanwijzingen dat het aspect Zon-Uranus er vaker dan te verwachten mee gepaard gaat. Nu de presentatie van een groot vervolgonderzoek naar meer dan 400 nieuwe explosies. De vraag is of de frequentie van Zon-Uranus er opnieuw ‘uitsteekt’. Daarnaast waren er andere bijzonderheden te vermelden.

Open presentatie Frank Vernooij

Foto’s: Kees Jansen en Vivian Muller