Symposium 2021

Hierna foto’s en links naar de presentaties van het Symposium Astrologie en Wetenschap, 50 jaar NVWOA dat werd gehouden op zaterdag 16 oktober 2021.

Presentaties

Foto’s

Alle foto’s zijn gemaakt door Ahmed Abdulahi.

Programma Symposium Astrologie en Wetenschap, 50 jaar NVWOA.

Plaats:        Logegebouw, Bloemendalstraat 11, 8011 PJ  Zwolle

Datum:       Zaterdag 16 oktober 2021

Tijd:            10.45 – 17.00. Inloop vanaf 10:00 uur.

Programma

10.00  Inloop, ontvangst met koffie / thee

10.45  Opening door Frank Vernooij, voorzitter van de NVWOA

11:00 Albert Bredenhoff over 50 jaar NVWOA 

11:45 Robert Doolaard over pandemieën

Een recente publicatie van Barbault over het samengaan van pandemieën met perioden van samenstand van de langzame planeten, stimuleerde hem om een grondig vervolgonderzoek te doen waarbij ook belangwekkende overeenkomsten en een verschil met zijn eerdere onderzoek naar mega-oorlogen naar voren kwam.

12:30 Lunch

13:30 Vivian Muller over suïcide onderzoek

Wat valt op in de radix bij iemand die zichzelf heeft gedood? Het onderzoek betreft het bestuderen van de radix van 100 personen die zichzelf gedood hebben met vervolgens controlegroepen en twee herhalingsonderzoeken.

14:15 Jan Kampherbeek over de mogelijke rol van automatisering in astrologisch onderzoek

Die mogelijkheden beperken zich niet tot het berekenen van horoscopen. Automatisering is prima in te zetten bij de organisatie van je onderzoek, zowel kwantitatief als kwalitatief.

15:00 Theepauze

15.15  Frank Vernooij over explosies

100 explosies: zijn er dusdanige opvallende zaken te vinden in de horoscopen van het tijdstip dat vervolgonderzoek op zijn plaats is en lijkt de planeet Uranus, en eventueel Mars, daarbij “een rol spelen”?

16.00  Borrel