Symposium 2021

De Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie organiseert haar vierde symposium:

Astrologie en Wetenschap, 50 jaar NVWOA.

Plaats:        Logegebouw, Bloemendalstraat 11, 8011 PJ  Zwolle

Datum:       Zaterdag 16 oktober 2021

Tijd:            10.45 – 17.00. Inloop vanaf 10:00 uur.

Programma

10.00  Inloop, ontvangst met koffie / thee

10.45  Opening door Frank Vernooij, voorzitter van de NVWOA

10:50 Albert Bredenhoff over 50 jaar NVWOA 

11:15 Frank Hogerbeets over aardbevingen 

Hij gaat in op specifieke planeetstanden rond de tijd van zwaardere (magnitude 6+) aardbevingen. Hij doet daar al jarenlang intensief onderzoek naar en doet op grond daarvan voorspellingen. Zijn onderzoek is niet vanuit de traditionele astrologie of enige andere vorm van astrologie en beperkt zich niet tot geocentrische posities. Om dit mogelijk te maken, heeft hij het computer-programma Solpage geschreven dat posities en samenstanden (conjuncties) berekent vanuit elk centrisch gezichtspunt.

12:30 Lunch

13:30 Robert Doolaard over pandemieën

Een recente publicatie van Barbault over het samengaan van pandemieën met perioden van samenstand van de langzame planeten, stimuleerde hem om een grondig vervolgonderzoek te doen waarbij ook belangwekkende overeenkomsten en een verschil met zijn eerdere onderzoek naar mega-oorlogen naar voren kwam.

14:15 Jan Kampherbeek over de mogelijke rol van automatisering in astrologisch onderzoek

Die mogelijkheden beperken zich niet tot het berekenen van horoscopen. Automatisering is prima in te zetten bij de organisatie van je onderzoek, zowel kwantitatief als kwalitatief.

15:00 Theepauze

15:15 Vivian Muller over suïcide onderzoek

Wat valt op in de radix bij iemand die zichzelf heeft gedood? Het onderzoek betreft het bestuderen van de radix van 100 personen die zichzelf gedood hebben met vervolgens controlegroepen en twee herhalingsonderzoeken.

16.00  Borrel

Kosten/aanmelding

Kosten: € 25 voor leden en € 35 voor niet-leden. Dit is inclusief een lunch en twee consumptiebonnen.

Aanmelden door een email aan: bestuur@nvwoa.nl en het overmaken van de kosten op rekening  

NL31 INGB 0004 3128 58 t.n.v. NVWOA.

Het logegebouw is op 15 minuten lopen van het station Zwolle en er is parkeergelegenheid in de omgeving.