Symposium 2019

Waar & wanneer?

In 2019 trad de NVWOA voor de derde keer naar buiten met een symposium Astrologie en Wetenschap, en wel op zaterdag 12 oktober 2019.
Locatie was opnieuw het Logegebouw aan de Bloemendalstraat 11, 8011 PJ Zwolle.

Voor wie?

Onze symposia zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in astrologie en/of in wetenschap. Deelnemers hoeven geen astroloog of wetenschapper te zijn om de dag te kunnen volgen.

Programma

  • 10.50-11.35: Neptuniaanse verkenningen: Uraniërs en Neptunianen door Robert Doolaard. Zijn mensen met een bijzonder geplaatste Uranus inderdaad Uraniërs in de zin die de astrologie daaraan geeft? Wat zijn de belangrijkste astronomische en (dus?) astrologische overeenkomsten en verschillen met Neptunianen, als die er al zijn? Kortom, is de conclusie van sommige sceptici gerechtvaardigd die luidt dat er geen enkel bewijs bestaat voor de geldigheid van welke vorm van astrologie dan ook? Als zij gelijk hebben, dan moeten alle onderzochte factoren op het te verwachten gemiddelde uitkomen. Dat doen ze niet! Wat is er aan de hand? Een zoektocht naar waarheidsvinding.
  • 11.45-12.30: Sturen planeten een 10-jarige zonnecyclus? door Kees Jansen. Volgens algemene kennis varieert het aantal zonnevlekken in een 11-jarige zonnecyclus. De oorzaak van de ontwikkeling van zonnevlekken is nog onderwerp van onderzoek. Deze lezing laat een duidelijk verband zien tussen de Jupiter-Saturnuscyclus en de zonnecyclus. Er wordt gesteld dat de basistijd van de zonnecyclus 10 jaar is, waarbij soms twee cycli samenvallen. Het is bekend dat de zonnecyclus het gebeuren op aarde beïnvloedt. Recente resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden meegenomen.
  • 12:30-13:15: Lunch.
  • 13.15-14.15: Astrologie en praktijk in het antieke Rome door Rob van Gent. Dankzij Grieks-Romeinse bronnen is veel bekend over de praktijk van de astrologie zoals deze in de eerste eeuwen van onze jaartelling in het Romeinse Rijk werd bedreven. Ook zijn enkele artefacten bewaard gebleven die inzicht geven in de manier waarop informatieoverdracht tussen astrologen en cliënten plaatsvond. De lezing bestaat uit twee delen: eerst een luisterverhaaltje van een half uur en dan een workshop van een half uur, gebaseerd op wat in het eerste half uur is verteld. Je hebt pen en papier nodig voor dit programma-onderdeel.
  • 14.15-14.30: Theepauze.
  • 14.30-15.15: Wat doe je met de keizersnee? Over kwalitatief onderzoek en het geboortemoment door Fokkelien von Meyenfeldt. Gauquelin schrijft in zijn Birthtimes een gepassioneerd betoog over de rampzalige psychologische gevolgen voor mensen die via de keizersnee ter wereld zijn gekomen. Het is een interessant verhaal, dat de nodige vragen oproept. In de astrologie is het exacte geboortemoment een factor van belang. Verstoort de keizersnee een natuurlijk proces? Heeft Gauquelin gelijk, overdrijft hij of slaat hij de plank volledig mis? Aan de hand van deze vragen komen (on)mogelijkheden van kwalitatief onderzoek aan de orde.
  • 15.15-15.30: Theepauze.
  • 15.30-16.15: Reïncarnatie & astrologie. Een historische schets door Albert Bredenhoff. Door middel van een paranormaal verkregen code kon een astroloog de geboortehoroscoop omzetten in die van een vorig leven. Diverse mensen gingen op zoek in de plaats van hun vorig leven en zelfs in de literatuur klinkt een echo van dit bijzondere geval door.
  • 16.15-17.15: Borrel.

Lezingen

Voor de presentaties kunt u onderstaande links volgen. We hebben alle materiaal omgezet in pdf-formaat, zodat het voor iedereen leesbaar is.

Sprekers

Drs. Frank Vernooij is afgestudeerd als psycholoog en was daarna als psychotherapeut werkzaam in de ziekenhuis-psychiatrie. Zijn belangstelling voor de astrologische symboliek ontstond rond 1970, na een tijd gevolgd door meer specifieke interesse in de wijze van duiding door astrologen en naar de betekenissen en mogelijke werking van de astrologie. Vanaf eind jaren 1980 is dit gepaard geraakt aan een zeer sterke belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek naar de astrologie, resulterend in zijn betrokkenheid bij het werk van de NVWOA, waarvan hij sinds 2005 voorzitter is.

Robert D. Doolaard studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam en was het grootste deel van zijn leven actief als beeldend kunstenaar. Sinds 1962 bestudeert hij de astrologie, in het bijzonder de mundane astrologie en dan met name de cycli van Uranus, Neptunus en Pluto omdat die relatief nog maar weinig waren onderzocht. Dat resulteerde in het boek Golven, een onderzoek naar de samenhang van deze cycli met de op- en neergang van onze geschiedenis gedurende de laatste 26 eeuwen. In Neptuniaanse verkenningen wordt voornamelijk de astrologische symboliek van de transsaturnale planeten kritisch getoetst aan de hand van horoscopen van bekende (talentvolle) mensen die deze drie planeten significant geplaatst hebben. De desbetreffende onderzoeken zijn te vinden op zijn site robertdoolaard.

Ing. Kees Jansen is een ingenieur die duurzame-energiesystemen heeft onderzocht en ontwikkeld. Na levenslange interesse in astrologie gebruikt hij die ervaring nu voor astrologisch onderzoek.

Dr. Rob van Gent is als onderzoeker verbonden aan het Mathematisch Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1989 is hij gepromoveerd in de astronomie. Zie ook zijn website History of Astronomy.

Drs. Fokkelien von Meyenfeldt heeft doctoraal gedaan in taalkunde, taalfilosofie en logica. Ze heeft op veel verschillende gebieden gewerkt en gepubliceerd en doet dat nog steeds. Met astrologie begon ze in 1963. Toen de eerste astrologische cursussen werden aangeboden, was ze al een ervaren astroloog, en ze is dus autodidact gebleven. Eind jaren 60 legde ze de fundamenten voor haar latere onderzoek naar tweelingen en astrotweelingen, zie o.m. haar website AstroCursus.

Albert Bredenhoff houdt zich bezig met de geschiedenis en onderzoek van de astrologie. In eigen beheer publiceerde hij enkele boeken over het belang van de harmonics.

Enkele foto’s van het symposium

Fokkelien von Meyenfeldt & Jaap Venker
Frank Vernooij & Fokkelien von Meyenfeldt
Frank Vernooij & Jan Kampherbeek
Hans van Oosterhout & Jean Cremers
Henry & Jan Kampherbeek
Herman Oldenburger & Henry Kampherbeek
Herman Oldenburger & Paula Schreurs
Jaap Venker & Albert Bredenhoff
Klaaske Compas & Kees Jansen
Martin Sipahelut & Albert Bredenhoff
Rudolf Smit & Truus van Leeuwen
Rudolf Smit
Sjoerd Visser & Vivian Muller
Sjoerd Visser, Hans van Oosterhout & Vivian Muller