Symposium 2017

Waar & wanneer?

In 2017 trad de NVWOA voor de tweede keer naar buiten met een symposium Astrologie en Wetenschap in het kader van de Landelijke Dag van de Professionele Astrologie. Deze dag vond plaats op 25 maart. Ons symposium werd niet georganiseerd op de Astrologiedag zelf, maar iets eerder, en wel op zaterdag 11 maart 2017, zodat ook geïnteresseerde astrologen konden deelnemen.

Het symposium was in het Logegebouw aan de Bloemendalstraat 11, 8011 PJ Zwolle op zaterdag 11 maart 10:45 – ca. 16:15 uur.

Voor wie?

Onze symposia zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in astrologie en/of in wetenschap. Deelnemers hoeven geen astroloog of wetenschapper te zijn om de dag te kunnen volgen. Alle informatie van het symposium van 2017 vindt u hieronder.

Programma

 • 10.00-10.45: Inloop, ontvangst met koffie / thee.
 • 10.45-10.50: Opening door Frank Vernooij, voorzitter van de NVWOA.
 • 10.50-11.35: Astrologie, wetenschap en onderzoek door Hans van Oosterhout. Mediaberichten over wetenschappelijk onderzoek gaan zo goed als altijd over wat in het Engels ‘science’ heet. ‘Science’ betekent natuurwetenschap en het gaat dan ook over onderzoek dat is verricht met methoden die afgeleid zijn van de natuurwetenschap: numeriek, met getallen en statistiek. Die methoden worden vaak als de enige juiste beschouwd. Is dat altijd zo? Bijvoorbeeld als je astrologie wilt onderzoeken?
 • 11.35-12.20: Aspectrelaties tussen twee planeten door Albert Bredenhoff. Over aspecten en harmonics; een poging om een theoretische orb te berekenen voor alle bekende aspecten, zodat elke willekeurige afstand tussen twee planeten een orb heeft als maatstaf voor verder onderzoek. Hoe dit in de praktijk kan worden toegepast, laat de spreker zien aan de hand van de resultaten van een verzameling horoscopen.
 • 12.20-13.15: Lunch.
 • 13.15-14.15: Astrologische symbolen in de islamitische kunst door Rob van Gent.
 • 14.15-14.30: Theepauze
 • 14.30-15.15: Planetaire golven en de nabije toekomst door Robert D. Doolaard. Geschiedenis is heel interessant maar dat je er veel van kunt leren, daar wordt door menig historicus aan getwijfeld. Maar niet door mij. Onze tijdrekening is geheel gebaseerd op astronomische factoren. Het is, in mijn ogen, slechts een volgende stap om dat perspectief te verruimen richting planetaire cycli die zich afspelen buiten de aarde maar binnen ons zonnestelsel. Ook die cycli vertonen hun seizoenen, blijkt uit onderzoek (Golven). Geschiedenis is veel en een half uur is weinig. Toch hoop ik u in dit kort bestek mee te nemen door 26 eeuwen geschiedenis, uiteraard vanuit vogelperspectief, om zo te zien in welke tijd we nu leven.
 • 15.15-15.30: Theepauze.
 • 15.30-16.15: De glijdende grens tussen astrologie en wetenschap door Kees Jansen. Over voorstellingsvermogen in de geschiedenis, van oervolk, kerk, Galilei, Einstein…
 • 16.15-17.15: .

Lezingen

Hieronder treft u links aan naar de presentaties die op 11 maart 2017 zijn gehouden. Al het materiaal is omgezet in pdf-formaat. Verder ziet u foto’s van de sprekers tijdens hun lezing. Ze zijn gemaakt door verschillende aanwezigen.

Frank Vernooij, voorzitter van de NVWOA en dagvoorzitter, opent het symposium.

Hans van Oosterhout: Astrologie, wetenschap en onderzoek. Hans presenteert een nieuwe manier om naar astrologie en wetenschap te kijken. Zijn idee is gebaseerd op een aanpak uit de godsdienstwetenschappen. Hij stelt twee vragen:

 1. Bestaan astrologische verbanden, m.a.w. geldt “Zo boven, zo beneden”?
 2. Interpreteer je astrologische teksten als letterlijk of als symbolisch?

De antwoorden kunnen worden ondergebracht in een matrix. Het blijkt een leuke en vruchtbare exercitie.

Albert Bredenhoff: Aspectrelaties tussen twee planeten. Albert houdt zich al vele jaren bezig met harmonics. In deze lezing doet hij een poging om een theoretische orb te berekenen voor alle bekende aspecten, zodat elke willekeurige afstand tussen twee planeten een orb heeft als maatstaf voor verder onderzoek. Hij geeft aan hoe dit in de praktijk kan worden toegepast.

Rob van Gent: Astrologische symbolen in de islamitische kunst. Rob geeft een zeer fraaie presentatie met allerlei interessante bijzonderheden over astrologie in de islamitische kunst. Lezing en presentatie smaken naar meer.

Robert Doolaard: Planetaire golven en de nabije toekomst (artikel) Planetaire golven (presentatie). Robert geeft een uitleg over de planetaire cycli en laat zien dat deze parallel lopen met perioden zoals we die kennen uit de geschiedschrijving. Hij werkt de Neptunus-Plutocycli, die van conjunctie tot conjunctie 493 jaar duren, nader uit. Het is een helder en overtuigend verhaal.

Kees Jansen: De glijdende grens tussen astrologie en wetenschap. Kees laat zien hoe in de loop van de geschiedenis de waardering voor astrologie geleidelijk verandert. Als een bepaald verschijnsel eenmaal wetenschappelijk is bewezen, valt het niet meer onder astrologie, maar onder astronomie. Een voorbeeld: In 1632 schrijft Salviati over Kepler dat het occult en kinderachtig is dat hij geloofde dat de maan eb en vloed beheerst. Inmiddels weten we dat Kepler gelijk had en heeft het dus niets meer met astrologie te maken. Een interessant verhaal dat te denken geeft.

Sprekers

Drs. Frank Vernooij is afgestudeerd als psycholoog en was daarna als psychotherapeut werkzaam in de ziekenhuis-psychiatrie. Zijn belangstelling voor de astrologische symboliek ontstond rond 1970, na een tijd gevolgd door meer specifieke interesse in de wijze van duiding door astrologen en naar de betekenissen en mogelijke werking van de astrologie. Vanaf de eind jaren 80 is dit gepaard geraakt aan een zeer sterke belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek naar de astrologie, resulterend in zijn betrokkenheid bij het werk van de NVWOA, waarvan hij sinds 2005 voorzitter is.

Ir. Hans van Oosterhout studeerde metaalkunde aan de (toenmalige) Technische Hogeschool Delft en werkte 30 jaar in de industrie, waar hij onderzoek en ontwikkeling deed aan elektrotechnische materialen. Sinds 1980 houdt hij zich bezig met astrologie. Hij is met name geïnteresseerd in de vraag of er een wereldbeeld denkbaar is waarin zowel moderne wetenschap en techniek als astrologie zouden kunnen passen. Sinds 2001 is hij secretaris van de NVWOA.

Albert Bredenhoff publiceerde over astrologie in diverse tijdschriften. In eigen beheer gaf hij drie publicaties uit over astrologische onderwerpen. Zijn specialisatie is het onderzoek van de harmonics. Hij is bestuurlid van de NVWOA.

Dr. Rob van Gent is als onderzoeker verbonden aan het Mathematisch Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1989 is hij gepromoveerd in de astronomie. Zie ook zijn website History of Astronomy..

Robert D. Doolaard is expert op het gebied van planetaire cycli. In 1986 verscheen zijn boek Golven: Planetaire invloeden op de beschaving (600vC-2000AD) bij Ankh Hermes in Deventer. Sindsdien heeft hij gestaag doorgewerkt aan zijn onderzoek. Zijn publicaties (in het Nederlands en het Engels) zijn te vinden op onze website onder de menu-optie Teksten. Robert is lid van de NVWOA.

Ing. Kees Jansen studeerde werktuigbouwkunde / energietechniek en onderzocht en ontwikkelde duurzame verwarmingssystemen. Hij gebruikt die ervaring voor onderzoek naar de werking van astrologie. Hij is bestuurslid van de NVWOA.

En enkele foto’s

Frank Vernooij (dagvoorzitter) geeft een fles wijn aan de enige spreker van buiten de NVWOA: Rob van Gent.

Verder v.l.n.r.: Albert Bredenhoff, Robert Doolaard, Hans van Oosterhout, Kees Jansen (sprekers)
en Fokkelien von Meyenfeldt (organisatie & website).
Lunch in de bestuurskamer.