Logo NVWOA
NVWOA
Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie


Symposium 3 “Astrologie & Wetenschap”


Sprekers

Drs. Frank Vernooij

is afgestudeerd als psycholoog en was daarna als psychotherapeut werkzaam in de ziekenhuis-psychiatrie. Zijn belangstelling voor de astrologische symboliek ontstond rond 1970, na een tijd gevolgd door meer specifieke interesse in de wijze van duiding door astrologen en naar de betekenissen en mogelijke werking van de astrologie. Vanaf eind jaren 1980 is dit gepaard geraakt aan een zeer sterke belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek naar de astrologie, resulterend in zijn betrokkenheid bij het werk van de NVWOA, waarvan hij sinds 2005 voorzitter is.

Robert D. Doolaard

studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam en was het grootste deel van zijn leven actief als beeldend kunstenaar. Sinds 1962 bestudeert hij de astrologie, in het bijzonder de mundane astrologie en dan met name de cycli van Uranus, Neptunus en Pluto omdat die relatief nog maar weinig waren onderzocht. Dat resulteerde in het boek Golven, een onderzoek naar de samenhang van deze cycli met de op- en neergang van onze geschiedenis gedurende de laatste 26 eeuwen. In Neptuniaanse verkenningen wordt voornamelijk de astrologische symboliek van de transsaturnale planeten kritisch getoetst aan de hand van horoscopen van bekende (talentvolle) mensen die deze drie planeten significant geplaatst hebben. De desbetreffende onderzoeken zijn te vinden op zijn site robertdoolaard.

Ing. Kees Jansen

is een ingenieur die duurzame-energiesystemen heeft onderzocht en ontwikkeld. Na levenslange interesse in astrologie gebruikt hij die ervaring nu voor astrologisch onderzoek.

Dr. Rob van Gent

is als onderzoeker verbonden aan het Mathematisch Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1989 is hij gepromoveerd in de astronomie. Zie ook zijn website History of Astronomy.

Drs. Fokkelien von Meyenfeldt

heeft doctoraal gedaan in taalkunde, taalfilosofie en logica. Ze heeft op veel verschillende gebieden gewerkt en gepubliceerd en doet dat nog steeds. Met astrologie begon ze in 1963. Toen de eerste astrologische cursussen werden aangeboden, was ze al een ervaren astroloog, en ze is dus autodidakt gebleven. Eind jaren 60 legde ze de fundamenten voor haar latere onderzoek naar tweelingen en astrotweelingen, zie o.m. haar website AstroCursus.

Albert Bredenhoff

houdt zich bezig met de geschiedenis en onderzoek van de astrologie. In eigen beheer publiceerde hij enkele boeken over het belang van de harmonics.

Website NVWOA | NAAR BOVENMaker website: AstroCursus. Laatste versie: dinsdag 27 augustus 2019