Logo NVWOA
NVWOA
Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie


Symposium 2 “Astrologie & Wetenschap”


Programma

10.00 inloop

Na iedere bijdrage is er ca. 15 minuten gelegenheid tot discussie; die tijd is inbegrepen in de spreektijd zoals deze in het programma vermeld staat.

10.00-10.45 Inloop, ontvangst met koffie / thee
10.45-10.50 Opening door Frank Vernooij, voorzitter van de NVWOA
10.50-11.35 Astrologie, wetenschap en onderzoek door Hans van Oosterhout
Mediaberichten over wetenschappelijk onderzoek gaan zo goed als altijd over wat in het Engels ‘science’ heet. ‘Science’ betekent natuurwetenschap en het gaat dan ook over onderzoek dat is verricht met methoden die afgeleid zijn van de natuurwetenschap: numeriek, met getallen en statistiek. Die methoden worden vaak als de enige juiste beschouwd. Is dat altijd zo? Bijvoorbeeld als je astrologie wilt onderzoeken?
11.35-12.20 Aspectrelaties tussen twee planeten door Albert Bredenhoff
Over aspecten en harmonics; een poging om een theoretische orb te berekenen voor alle bekende aspecten, zodat elke willekeurige afstand tussen twee planeten een orb heeft als maatstaf voor verder onderzoek.Hoe dit in de praktijk kan worden toegepast, laat de spreker zien aan de hand van de resultaten van een verzameling horoscopen.
12.20-13.15 Lunch
13.15-14.15 Astrologische symbolen in de islamitische kunst door Rob van Gent
14.15-14.30 Theepauze
14.30-15.15 Planetaire golven en de nabije toekomst door Robert D. Doolaard
Geschiedenis is heel interessant maar dat je er veel van kunt leren, daar wordt door menig historicus aan getwijfeld. Maar niet door mij. Onze tijdrekening is geheel gebaseerd op astronomische factoren. Het is, in mijn ogen, slechts een volgende stap om dat perspectief te verruimen richting planetaire cycli die zich afspelen buiten de aarde maar binnen ons zonnestelsel. Ook die cycli vertonen hun seizoenen, blijkt uit onderzoek (Golven). Geschiedenis is veel en een half uur is weinig. Toch hoop ik u in dit kort bestek mee te nemen door 26 eeuwen geschiedenis, uiteraard vanuit vogelperspectief, om zo te zien in welke tijd we nu leven.
15.15-15.30 Theepauze
15.30-16.15 De glijdende grens tussen astrologie en wetenschap door Kees Jansen
Over voorstellingsvermogen in de geschiedenis, van oervolk, kerk, Galilei, Einstein...
16.15-17.15 Borrel
Website NVWOA | NAAR BOVENWebsite: AstroCursus. Laatste versie: dinsdag 28 februari 2017