Logo NVWOA
NVWOA
Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie


Symposium 2 “Astrologie & Wetenschap”


Lezingen

Hieronder treft u links aan naar de presentaties die op 11 maart 2017 zijn gehouden. Al het materiaal is omgezet in pdf-formaat. Houd er rekening mee dat sommige bestanden erg groot zijn, dus het kan even duren tot u ze te zien krijgt.
Verder zie je hier foto’s van de sprekers tijdens hun lezing. Ze zijn gemaakt door verschillende aanwezigen. Op de foto van Albert Bredenhoff is zijn dia duidelijker dan hijzelf; dat wordt nog aangepast.

Frank Vernooij, voorzitter van de NVWOA en dagvoorzitter, opent het symposium.
Hans van Oosterhout: Astrologie, wetenschap en onderzoek

Hans presenteert een nieuwe manier om naar astrologie en wetenschap te kijken. Zijn idee is gebaseerd op een aanpak uit de godsdienstwetenschappen. Hij stelt twee vragen:
  1. Bestaan astrologische verbanden, m.a.w. geldt “Zo boven, zo beneden”?
  2. Interpreteer je astrologische teksten als letterlijk of als symbolisch?
De antwoorden kunnen worden ondergebracht in een matrix. Het blijkt een leuke en vruchtbare exercitie.
 
Albert Bredenhoff: Aspectrelaties tussen twee planeten

Albert houdt zich al vele jaren bezig met harmonics. In deze lezing doet hij een poging om een theoretische orb te berekenen voor alle bekende aspecten, zodat elke willekeurige afstand tussen twee planeten een orb heeft als maatstaf voor verder onderzoek. Hij geeft aan hoe dit in de praktijk kan worden toegepast.
 
Rob van Gent: Astrologische symbolen in de islamitische kunst

Rob geeft een zeer fraaie presentatie met allerlei interessante bijzonderheden over astrologie in de islamitische kunst.
Lezing en presentatie smaken naar meer.
 
Robert Doolaard: Planetaire golven en de nabije toekomst (artikel)
Planetaire golven (presentatie)

Robert geeft een uitleg over de planetaire cycli en laat zien dat deze parallel lopen met perioden zoals we die kennen uit de geschiedschrijving. Hij werkt de Neptunus-Plutocycli, die van conjunctie tot conjunctie 493 jaar duren, nader uit.
Het is een helder en overtuigend verhaal.
 
Kees Jansen: De glijdende grens tussen astrologie en wetenschap (een versie met complete bronvermeldingen volgt)

Kees laat zien hoe in de loop van de geschiedenis de waardering voor astrologie geleidelijk verandert. Als een bepaald verschijnsel eenmaal wetenschappelijk is bewezen, valt het niet meer onder astrologie, maar onder astronomie. Een voorbeeld: In 1632 schrijft Salviati over Kepler dat het occult en kinderachtig is dat hij geloofde dat de maan eb en vloed beheerst. Inmiddels weten we dat Kepler gelijk had en heeft het dus niets meer met astrologie te maken. Een interessant verhaal dat te denken geeft.
Website NVWOA | NAAR BOVENWebsite: AstroCursus. Laatste versie: maandag 01 mei 2017