Symposia

De Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie organiseert haar vijfde symposium op zaterdag 21 oktober 2023 in Zwolle: Astrologie en Wetenschap. Informatie over het programma is te vinden op deze website.

Op 29 maart 2014 trad de NVWOA voor het eerst in haar bestaan naar buiten met een symposium Astrologie & Wetenschap, gehouden in Deventer, De vijf bestuursleden verzorgden elk één of meer onderdelen van het programma, dat werd voorgezeten door jhr. drs. James van Lidt de Jeude, natuurkundige en oud-burgemeester van Deventer. De NVWOA streeft er nu naar om regelmatig een dergelijke bijeenkomst te organiseren.

Ons tweede symposium vond plaats op zaterdag 11 maart 2017 in Zwolle.

Het derde symposium was weer in Zwolle, op 12 oktober 2019.

In 2021 bestond de NVWOA alweer 50 jaar. Op zaterdag 16 oktober 2021 vond in Zwolle het vierde symposium van de NVWOA plaats.