Symposia

Op 29 maart 2014 trad de NVWOA voor het eerst in haar bestaan naar buiten met een symposium Astrologie & Wetenschap, gehouden in Deventer, De vijf bestuursleden verzorgden elk één of meer onderdelen van het programma, dat werd voorgezeten door jhr. drs. James van Lidt de Jeude, natuurkundige en oud-burgemeester van Deventer. De NVWOA streeft er nu naar om regelmatig een dergelijke bijeenkomst te organiseren.

Ons tweede symposium vond plaats op zaterdag 11 maart 2017 in Zwolle.

Het derde symposium was weer in Zwolle, op 12 oktober 2019.