Onderzoeksdata

Om een onderzoek te kunnen valideren is het belangrijk dat alle gegevens beschikbaar zijn. Dat was in het verleden lastig: de gegevens namen vaak te veel ruimte in om in een artikel of boek mee te nemen. En als die gegevens op papier stonden kon je ze wel lezen maar niet gemakkelijk gebruiken. De situatie is inmiddels anders: je kunt bestanden met onderzoeksdata eenvoudig op Internet plaatsen in een formaat dat je, met behulp van software, automatisch kunt verwerken.

Hier vind je deze onderzoeksdata. Het gaat zowel om berekende standen als om tussenresultaten en soms ook om de gebruikte software. De bijbehorende publicaties staan elders en dat geven we natuurlijk steeds aan.

Onderzoek Gillman

Als reactie op een onderzoek door Ken Gillman naar de volgorde van rijzen van planeten – gepubliceerd in Correlation vol. 29 no. 2, september 2014 – deed Jan Kampherbeek in samenwerking met Hans van Oosterhout en Kees Jansen – een verificatie onderzoek. De resultaten daarvan zijn in 2015 aangeboden aan Correlation en we kregen de toezegging dat het in het eerstvolgende nummer (Correlation Vol. 33 no. 1) wordt geplaatst. In dit onderzoek berekenden we erfelijkheidsdata van Gauquelin en genereerden we controlegroepen. Alle data: de originele van Gauquelin, de berekende standen en de controlegroep (inclusief standen) vind je op deze site, evenals de analyses en ook de broncode van de gebruikte software (geschreven in Java), alles gebundeld in een zip-bestand. Zie voor meer informatie het bestand read-this-first.txt in het zip-bestand. Download zip-bestand.