Aanvullende data onderzoek zelfdoding

Vivian Muller heeft inmiddels twee herhalingsonderzoeken uitgevoerd in het kader van haar onderzoek naar zelfdoding. De data voor deze herhalingsonderzoeken vind je inmiddels in onze rubriek Onderzoeksdata.