Nieuwsbrieven

Op deze pagina vindt u onze nieuwsbrieven in omgekeerd chronologische volgorde.

De nieuwsbrieven versturen we niet als pdf-bestanden naar leden en donateurs, maar staan op de site. Leden van de NVWOA en abonnees van de Nieuwsbrief sturen we per e-mail directe links zodra er een nieuwe nieuwsbrief beschikbaar is.

De meeste nieuwsbrieven zijn in PDF formaat en kunt u direct downloaden. Oudere nieuwsbrieven zijn gedeeltelijk in HTML opgemaakt en kunt u via de links hieronder rechtstreeks lezen.

Jaargang 26, 2021

Nieuwsbrief jrg. 26 nr. 12: Een nieuw artikel op onze site: Elena Lumen over het vinden van betekenis door astrologie. Publicaties in database: een toelichting op de nieuwe database met meer dan 260 artikelen. Astrologie en onderzoek – een afronding: statistiek, de laatste aflevering in de reeks van Jan Kampherbeek. Eindelijk in boekvorm: Zus Luyckx over de dwads, een recensie door Fokkelien von Meyenfeldt. Uit de Astrological Journal sept/okt 2021, wetenswaardigheden uit dit belangrijke tijdschrift door Frank Vernooij. Vulcanus: een nieuw programma met technieken van de WvA door Jan Kampherbeek. Eise Eisinga, biografische wetenswaardigheden door Albert Bredenhoff. Gratis downloaden: Dissertatie van Elena Kozlova (Elena Lumen) over de betekenis van astrologische symbolen.

Nieuwsbrief jrg. 26 nr. 11: Een verslag over het 4e NVWOA Symposium door Frank Vernooij, De presentatie: Vanaf 0: Opbouw van de Dierenriem door Koenraad Elst, Eisen aan software voor astrologisch onderzoek door Jan Kampherbeek, NVWOA 50 jaar door Albert Bredenhoff, Voortgang van het onderzoek naar explosies door Frank Vernooij, Zon – Uranus en explosie door Albert Bredenhoff, ‘En toen liep het uit de hand…’ de astrologie van rellen – 2 door Frank Vernooij, Een unieke DSL, Gratis downloaden: Solar Returns door Mary Fortier Shea.

Nieuwsbrief jrg. 26 nr. 10: En toen liep het uit de hand, Frank Vernooij over het ontstaan van rellen, Albert Bredenhoff over Richard Tarnas, Jan Kampherbeek over zijn programma Enigma Cycles, Frank Vernooij met een verslag over The Astrological Journal van juli/aug. 2021, een reactie van Tine Sipsma op het artikel ‘Magisch moment’ door Frank Vernooij in het vorige nummer, Jan Kampherbeek over Astrologisch onderzoek en de grenzen van ‘P’ en een gratis te downloaden boek: Der Geist der Astrologie door Oscar Schmitz.

Nieuwsbrief jrg 26 nr. 9: Magisch moment? Frank Vernooij over een magisch moment van voetballer Bas Kuipers van Go Ahead. Een reactie van Tine Sipsma op het stukje exceptioneel talent over Sarah Neutkens  uit de vorige nieuwsbrief. Donaties voor onderzoek. Uit de Astrological Journal (mei/juni 2021) door Frank Vernooij. Een aankondiging van de AVN themadag. Jan Kampherbeek over waarschijnlijkheid en significantie. Albert Bredenhoff over drie jezuieten. Gratis downloaden: Thomas Ring, Astrologische Menschenkunde. Nadere informatie over het symposium.

Nieuwsbrief jrg 26 nr. 8: Exceptioneel talent: Frank Vernooij over Sarah Neutkens, een bijzondere componiste. Is het echt zo simpel? Zus Luyckx over astrologische standen en het EK voetbal. Een nieuw astrologisch tijdschrift: Midheaven Magazine. Watersnood: Albert Bredenhoff over een boek van Jan ter Pelkwijk dat ingaat op de rol van maanstanden. Dyslexie: Frank Vernooij over een onderzoek uit 1986 van Lydia Grevelink. Controlegroepen voor astrologisch onderzoek: Jan Kampherbeek over het inzetten van controlegroepen. Video kwantitatief onderzoek: Een gratis te bekijken video van Franco Minatel. Voorspellingen van Menno Noordervliet op basis van eclipsen: Frank Vernooij evalueert eerder gedane voorspellingen. Gratis downloaden: A history and test of planetary weather forecasting door Bruce Scofield.

Nieuwsbrief jrg 26 nr. 7: Aankondiging symposium ’50 jaar NVWOA’. De beweging van de Gecorrigeerde Zwarte Maan in de Zodiak door Cees Jansen. Voortgang onderzoek naar explosies door Frank Vernooij. Astronomische artefacten door Jan Kampherbeek. Uit de ASAScoop 2/2020 door Frank Vernooij. Uit the Astrological Journal March/April 2021 Volume 63 No 2 door Frank Vernooij. Gratis downloaden: Astrology in eduction door Alison Bird.

Nieuwsbrief jrg. 26 nr. 6: Robert Doolaard gaat in op André Barbault, pandemieën en oorlogen. Van de tekst in dit artikel is inmiddels een recentere versie beschikbaar. Albert Bredenhoff geeft meer informatie over zijn aspectthorie die je nu via PlanetDance kunt berekenen, schrijft over het overlijden van Prof. dr. Wilfred van Soldt en meldt een heruitgave van ‘Horoskop und Himmelshäuser’ van Walter Koch en Wilhelm Knappich. Vivian Muller beschrijft de voortgang van het onderzoek naar zelfdoding. Jan Kampherbeek behandelt Demografische artefacten in astrologisch onderzoek. We geven informatie over video’s over klassieke astrologie van Martien Hermes en een gratis te downloaden boek van Michael Erlewine: Burn Rate. Retrogrades in Astrology.

Nieuwsbrief jrg. 26 nr. 5: Bijeenkomst 8 mei (via Zoom) met een presentatie van Zus Luyckx. Cees Jansen beschrijft een formule met een zeer nauwkeurige benadering van de posities van de Zwarte Maan zoals gegeven door Duval en Font in het ‘Groene Boek’. Albert Bredenhoff memoreert dat de NVWOA binnenkort 50 jaar bestaat en kondigt een geautomatiseerde oplossing aan voor het berekenen van orbs op basis van harmonische getallen. Frank Vernooij vermeldt de belangrijkste punten uit Asascoop (2020-2) en uit The Astrological Journal (januari/februari 2021). Jan Kampherbeek geeft een beschrijving van het onderzoeksprotocol. En we sluiten af met een gratis te downloaden boek: The book of instruction in the elements of the art of Astrology van Al-Biruni.

Nieuwsbrief jrg. 26 nr. 4: Discussiebijeenkomst 3 april, Albert Bredenhoff over de website van Gary David Thompson: een goudmijn voor geïnteresseerden in de historie van de astrologie. Vivian Muller presenteert de laatste resultaten van haar onderzoek naar zelfdoding. Herman Oldenburger vertelt over zijn ervaringen met Mastro, een bijzonder programma voor astrologie, en voor onderzoek. Frank Vernooij schrijft over het November/December nummer van The Astrological Journal. Jan Kampherbeek vervolgt zijn reeks over onderzoek met een artikel over Hypotheses. We geven de huidige stand van zaken in het onderzoek door Frank Vernooij naar explosies en sluiten af met een gratis te downloaden boek: Cosmische grondslagen der geneeskunde door F. M. Stibbe.

Nieuwsbrief jrg. 26 nr. 3: Ledenvergadering 6 maart, Diverse nieuwtjes, Ingezonden brief, Kwalitatief en kwantitatief onderzoek (Jan Kampherbeek), Zijn eeneiige tweelingen echt identiek? (Fokkelien von Meyenfeldt), Uit de Asascoop 2019-2 (Frank Vernooij), Nieuwe versie EnigmaDedVM, Twijfels over Planet 9, Gratis downloaden: Komet und Weltuntergang door Wilhelm Bölsche

Nieuwsbrief jrg. 26, nr. 2: Enigma versie voor onderzoek naar zelfdoding afgerond, Drie verschillende horoscopen van één man, Presentatie Karin Boel over het verschil tussen wel en niet zelfgekozen relaties, Voorspellingen, Uit Astrofocus december 2020, Boekbespreking: Annual Predictive Techniques door Martin Gansten en gratis downloaden: Electional Astrology van Vivian Robson

Nieuwsbrief jrg. 26, nr. 1: Publicatie onderzoek Gillman, Intekenen op Correlation, Boeken Niek Scheps in bibliotheek NVWOA, Presentatie Frits Bolk, Uit de Astrological Journal sept./okt. 2020, Een ander soort cyclus, voorgesteld door Rudan Starinsky, Boekbespreking: A critical introduction to psychological astrology with scientific backing door Kyösti Tarvainen en Raimo A. Nikula en Gratis downloaden: Mesopotamian Astrology door Ulla Koch-Westenholz.

Jaargang 25, 2020

 • Nieuwsbrief jrg 25, nr. 12: André Barbault over pandemieën en oorlogen, Kosmische straling en Corona, Over onderzoek naar pandemieën, oorlogen etc, Golfjes, Decaan of Decanaat, Tip: zeer oude horoscopen berekenen, Uit de Astrological journal juli/augustus 2020, Martien Hermes over de Lots, Gratis downloaden: De duiding ontraadseld door Jan Kampherbeek.
 • Nieuwsbrief jrg 25, nr. 11: Horoscoop door Cardano, overlijdens Annie van Berckel en Baldur Ebertin, Klassieke astrologen, Uit The Astrological Journal juli/aug 2020, Facebook en astrologie, onderzoeken explosies, Gratis Downloaden: twee boeken over Mesopotamische astrologie.
 • Nieuwsbrief jrg 25, nr. 10: Astrologisch onderzoek zelfdoding, Catastrofale gebeurtenissen: een eerste overzicht van aspecten met nauwe orbs na het bekijken van 14 explosies, Onderzoeksdata op de website, Uit The Astrological Journal maart-april 2020, Gratis downloaden: Verhoging en Val van de Planeten door Willem Venerius.
 • Nieuwsbrief jrg. 25, nr. 9: Bibliotheek, Vervolg: Onderzoek catastrofale gebeurtenissen, Uit The Astrological Journal Jan/Feb 2020, Gratis downloaden: Research study on the use of fixed stars in astrology door Anthony Writer.
 • Nieuwsbrief jrg. 25, nr. 8: Uit de Astrological Journal jan/febr 2020, Marian Donner over astrologie, De Delftse Donderslag en de treinbotsing in Winsum en Gratis downloaden: Heliocentric Astrology van Yarmo Vedra
 • Nieuwsbrief jrg. 25, nr. 7: Drie Astraalmythologen, Controlegroepen, Uit de Astrological Journal nov/dec 2019, Verwachtingen USA, Horoscopen van catastrofale gebeurtenissen, Handboek voor de vagebond en Gratis downloaden: The nativity of Napoleon Bonaparte van John Worsdale.
 • Nieuwsbrief jrg. 25, nr. 6: Vuurwerkramp en stintongeluk, Eerste versie Enigma verschenen, Uit de Astrological Journal mei/juni 2020, Gratis downloaden: The weather guide-book van Alfred John Pearce.
 • Nieuwsbrief jrg. 25, nr. 5: Onderzoek zelfdoding, The Astrological Journal nov./dec. 2019, Eerste versie Enigma, Gratis downloaden: Local Space/Relocation Astrology van Michael Erlewine.
 • Nieuwsbrief jrg. 25, nr. 4: Overlijden Noel Tyl, Review Harmonics of the Spheres van Mike Eyre, The Astrological Journal mei/juni 2019, gratis downloaden: Astrologie Grecque van Auguste Bouché-Leclercq.
 • Nieuwsbrief jrg. 25, nr. 3: Algemene Ledenvergadering, Verslag lezing Gerhard Jannink, Presentatie Cees Jansen, The Astrological Journal juli/aug. 2019.
 • Nieuwsbrief jrg. 25, nr. 2: Lezing Gerhard Jannink, Vernieuwde website, Uit astrologische bladen.
 • Nieuwsbrief jrg. 25, nr. 1: Uit AstroFocus juni en december 2019 en The Astrological Journal jan/febr. 2019.

Jaargang 24, 2019

Jaargang 23, 2018

Jaargang 22, 2017

Jaargang 21, 2016

Jaargang 20, 2015

Jaargang 19, 2014

 • Nieuwsbrief oktober 2014, jaargang 19, nr. 4. Commentaar op de beschouwing over en naar aanleiding van Astrology under Scrutiny – Frank Vernooij en Hans van Oosterhout.
 • Nieuwsbrief juni 2014, jaargang 19 nr. 3. Symposium Astrologie & Wetenschap, Scheef boek of scheve recensie? door Wout Heukelom, Enkele reacties op Wout Heukelom (door Frank Vernooij en Hans van Oosterhout), Beschouwing over en naar aanleiding van Astrology under Scrutiny (door Frank Vernooij en Hans van Oosterhout), In memoriam Jacob Ruijling (door Wout Heukelom).
 • Nieuwsbrief mei 2014, jaargang 19, nr. 2. De prenatale ontwikkeling (Eg Sneek).
 • Nieuwsbrief januari? 2014, jaargang 19 nr. 1. (Abusievelijk gedateerd als augustus 2014). Recensie Astrology under Scrutiny (door Hans van Oosterhout en Frank Vernooij), Wie maakten onze huizensystemen? (door Jan Kampherbeek), Slapen en de maan.

Jaargang 18, 2013

Jaargang 17, 2012

Jaargang 16, 2011

 • Nieuwsbrief mei 2011, jaargang 16 nr. 2. Ontstaan en achtergrond van de astrologie (Jan Kampherbeek), Heer Bommel ziet sterren (Willem Venerius), Opkomst en ondergang van een werkrelatie (Hans van Oosterhout).
 • Nieuwsbrief februari 2011, jaargang 16 nr. 1. Bij het overlijden van Piet Bij en Andreas Berentsen, ExtraSCAN, het beroep in de horoscoop (Nicoline Schuttel), Familieastrologie, de ontsluiering van de familiemythe (Thees Brouwers), Justine Henin, Belgische wereldbekende toptennister (Frank Vernooij).

Jaargang 15, 2010

 • Nieuwsbrief oktober 2010, jaargang 15, nr. 2. NVWOA website vernieuwd en nieuwe layout van de Nieuwsbrief, De dwads: zo hard als staal, zo concreet als stenen (Zus Luyckx), Onderzoek naar naar mensen van 100 jaar en ouder (Frank Vernooij), Anorexia in de horoscoop (Frank Vernooij), Joe Frazier vs. Mohammed Ali (Frank Vernooij).
 • Nieuwsbrief juni 2010, jaargang 15 nr. 1. Wetenschap en astrologie (Jaap Venker), Grafisch weergeven van de relatie tussen twee planeten (Albert Bredenhoff), De werking van de ware secundaire cuspen (Threes Brouwers), Uit het weekblad Voetbal International van week 1 van 2010.

Jaargang 14, 2009

Jaargang 13, 2008

Jaargang 12, 2007

 • Nieuwsbrief augustus 2007, jaargang 12 nr. 3. Hernieuwde koers NVWOA, Verslag Open Huis-bijeenkomst van 1 september (Hans van Oosterhout), De blik op het onderzoeksarchief (Corrie Sietsma), Progressieve Venusaspecten en liefdesrelaties (Paul Westran).
 • Nieuwsbrief mei 2007, jaargang 12 nr. 2. Over de richting van de NVWOA, De Astrale Wetenschappen in het Antieke Nabije Oosten (Rob van Gent), Organisatie van astrologievoordrachten (Koen van de Moortel), Opleiding “Cultural Astronomy and Astrology” verlaat Universiteit Bath.
 • Nieuwsbrief februari 2007, jaargang 12 nr. 1. De harmonieleer van Leibniz in relatie tot astrologie (Hein van Dongen), Een astrologisch geïnspireerd sociaal-geografisch model (Bas van der Eijk), Planetoïde 10964 Degraaff (Hans van Oosterhout), De Dow Jones en de Saturnusgolf (Robert Doolaard).

Jaargang 11, 2006

Jaargang 10, 2005

 • Nieuwsbrief november 2005, jaargang 10 nr. 4. Waarde, waarheid en betekenis van grensoverschrijdende ervaringen (Hans Gerding), Wat is en wat doet de astrologie? (Sybe Dijkstra), Kort verslag Open Huis-bijeenkomst van 5 november (Hans de Groot).
 • Nieuwsbrief augustus 2005, jaargang 10 nr. 3. Parapsycholoog / filosoof Hans Gerding bij de NVWOA over waarde en waarheid van betekenis bij grensoverschrijdende ervaringen, Astrologie en de Universiteit: Is ‘wetenschappelijk’ onderzoek nuttig? (Faye Cossar), Nieuwe planeet?, Hoe ver kan je gaan?, Uniek zonnestelsel.
 • Nieuwsbrief mei 2005, jaargang 10 nr. 2. Frank Vernooij gekozen als nieuwe voorzitter NVWOA, Bij het afscheid van Floris Methorst als voorzitter (Frank Vernooij), Over doorgeschoten wetenschap en een dode mus (Jan van Rooij), Van Engeland naar Europa: De herintroductie van de astrologie rond 1900 (Kocku von Stuckrad).
 • Nieuwsbrief februari 2005, jaargang 10 nr. 1. Lighting candles (Geoffrey Dean), Verslag e-mailgroep, Oproep (Koen van de Moortel), Om over door te denken: Deans goede nieuws.

Jaargang 9, 2004

 • Nieuwsbrief november 2004, jaargang 9 nr. 4. Willem de Graaff overleden, Geoffrey Dean weer op bezoek bij de NVWOA, De horoscopencollecties van Girolamo Cardano (Steven Vanden Broecke), Reincarnatie-astroloog Nienhuis (Albert Bredenhoff), Onderzoek naar overlijdensadvertenties (3) (Frank Vernooij), Denken over de NVWOA (Hans de Groot).
 • Nieuwsbrief augustus 2004, jaargang 9 nr. 3. Conferentie Horoscopes and History, Een nieuw programma voor de NVWOA? (Wout Heukelom).
 • Nieuwsbrief mei 2004, jaargang 9 nr. 2. Astrologie conferenties aan de universiteit, Uit de Algemene Ledenvergadering, De oude Grieken en onze huidige technieken, Alan Leo en C. Aqua Libra onder de loupe (Jacob Ruijling), Onderzoek naar overlijdensadvertenties (vervolg) (Frank Vernooij).
 • Nieuwsbrief februari 2004, jaargang 9 nr. 1. In memoriam Corrie Sietsma-van Vlijmen (Floris Methorst), Betekenisgeving aan astrologische uitspraken op basis van de theorie van Bode en Delahay (Sybe Dijkstra), Onderzoek naar overlijdensadvertenties (Frank Vernooij), Conferentie Horoscopes and History.

Jaargang 8, 2003

Jaargang 7, 2002

Jaargang 6, 2001

 • Nieuwsbrief november 2001, jaargang 6, nr. 2. Verslag NVWOA-werkgroepmiddag op 6 oktober 2001 (Hans van Oosterhout), In memoriam Cees Kuypers (Rudolf H. Smit), “De Hermetische Tempel van de Astrologie”. De theorie en praktijk van de esoterie (Leo Hunting).
 • Nieuwsbrief augustus 2001, jaargang 6, nr. 1. De NVWOA, hoe nu verder?, Voor wie nog ‘gelooft’ in astrologie (Koen Van de Moortel), Onderzoek overlijdensadvertenties Trouw, NRC Handelsblad en de Volkskrant (Frank Vernooij), De doctorstitel van Elisabeth Teissier (C. A. Sietsma-van Vlijmen), Juiste voorspelling vlucht ruimtevaartuig Cassini (C. A. Sietsma-van Vlijmen).

Jaargang 5, 2000

Jaargang 4, 1999

Jaargang 3, 1998

 • Nieuwsbrief augustus 1998, jaargang 3 nr. 1. Onderzoek overlijdensadvertenties Trouw, NRC en Volkskrant (Frank Vernooij), De rol van de elementen in de synastrie (Henk de Weever), Verband claims en tekens niet eenduidig, Ochtend- en avondmensen, Onderzoek Huwelijken G. Sachs, Thesis on Business Astrology.

Jaargang 2, 1997

Jaargang 1, 1996