Nieuwsbrief oktober 2021 verschenen

De Nieuwsbrief van oktober 2021 staat inmiddels op de site. Hierin de volgende onderwerpen:

  • En toen liep het uit de hand, Frank Vernooij over het ontstaan van rellen.
  • Albert Bredenhoff over Richard Tarnas.
  • Jan Kampherbeek over zijn programma Enigma Cycles.
  • Frank Vernooij met een verslag over The Astrological Journal van juli/aug. 2021.
  • Een reactie van Tine Sipsma op het artikel ‘Magisch moment’ door Frank Vernooij in het vorige nummer.
  • Jan Kampherbeek over Astrologisch onderzoek en de grenzen van ‘P’.
  • Een gratis te downloaden boek: Der Geist der Astrologie door Oscar Schmitz.

Voor wie zich nog niet heeft aangemeld voor het Symposium van 16 oktober: ook hierover vindt u informatie in de Nieuwsbrief.