Nieuwsbrief februari

De Nieuwsbrief van februari 2024 is verschenen. Hierin onder meer de volgende onderwerpen:

  • Astrologie en het collectief onbewuste. Fokkelien von Meyenfeldt bespreekt ‘De cyclus van de dierenriem’ van Annemiek Bosch.
  • Noor Inayat Khan. Albert Bredenhoff over haar werkelijke geboortedatum.
  • Primaire directies 1: tijdsleutels. Eerste uit een reeks van artikelen over primaire directies door Jan Kampherbeek.
  • Belangrijke publicaties van Frans Pernot en John Timperman op onze site.
  • Prijsvraag Trump 1. Een eerste bijdrage door Johanna Blok.
  • AI vs Astrologie. Herman Oldenburger onderzoekt de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie in de astrologische praktijk.
  • Gratis downloaden: Astro-Logika van Koen Van de moortel.