Nieuwsbrief augustus 2021

In de zojuist verschenen Nieuwsbrief van augustus 2021 vind je de volgende onderwerpen:

  • Exceptioneel talent. Frank Vernooij over Sarah Neutkens, een bijzondere componiste.
  • Is het echt zo simpel? Zus Luyckx over astrologische standen en het EK voetbal.
  • Een nieuw astrologisch tijdschrift: Midheaven Magazine.
  • Watersnood. Albert Bredenhoff over een boek van Jan ter Pelkwijk dat ingaat op de rol van maanstanden.
  • Dyslexie. Frank Vernooij over een onderzoek uit 1986 van Lydia Grevelink.
  • Controlegroepen voor astrologisch onderzoek. Jan Kampherbeek over het inzetten van controlegroepen.
  • Video kwantitatief onderzoek. Een gratis te bekijken video van Franco Minatel.
  • Voorspellingen van Menno Noordervliet op basis van eclipsen. Frank Vernooij evalueert eerder gedane voorspellingen.
  • Gratis downloaden: A history and test of planetary weather forecasting door Bruce Scofield.