Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, kunt u hier klikken om de webversie te lezen.

logo NVWOA logo NVWOA Nederlandse Vereniging tot
Wetenschappelijk Onderzoek
naar de Astrologie
 
Nieuwsbrief augustus 2017, jaargang 22 nr. 2
 
 
 

Open-huislezing 2 september 2017
Op zaterdag 2 september spreekt Wim Simmers over ‘Maansknopen en eclipsen’.
Hoe zijn de maansknopen van invloed op de werking van eclipsen? Bestaande ideeën over de werking van de maansknopen worden kritisch bekeken en vervolgens komt de werking van voorgeboortelijke eclipsen aan de orde.
Lees verder »

Over de spreker
Willem Simmers is beroepsastroloog en heeft zich in de meer dan 40 jaar dat hij met astrologie bezig is, naast de westerse astrologie ook bekwaamd in de Indiase astrologie. Van zijn hand zijn verschillende boeken verschenen. Zie hiervoor zijn website willemsimmers.nl. Zijn nieuwste boek, Maansknopen in de Astrologie, wordt medio oktober 2017 bij Hajefa gepubliceerd.

Plaats: Gebouw Utrechtse Theosofische Vereniging, Kruisstraat 307.
 Een routebeschrijving vindt u op onze website, pagina Contact.
Tijd: 13:30-ca.16:30 uur.

Programma najaar 2017
Tijdens de tweede bijeenkomst, zaterdag 7 oktober, spreekt Truus van Leeuwen over haar speciale aanpak van de ‘Systemische astrologie’. Systemisch werk kan gebruikt worden om vastgelopen of onrustige verhoudingen in een systeem zichtbaar te maken. Een systeem kan ook het eigen systeem zijn van een persoon die niet goed in zijn vel zit. Zij combineert systemisch werk met astrologie volgens een door haarzelf ontwikkelde methode.Zie ook haar website. Meer informatie volgt.

Bregje Tit is een jonge astrologe die onderzoek doet naar de invloed van Pluto. Ze probeert meer greep te krijgen op de werking van deze planeet door te kijken naar verbindingen met Mars, huis 8 en onderwerpen die samenhangen met het teken Schorpioen. Op zaterdag 4 november komt ze hierover spreken. Discussie neemt bij deze bijeenkomst een belangrijke plaats in. Meer informatie volgt.

Voor zaterdag 2 december is geen spreker uitgenodigd; dan wordt er een discussiebijeenkomst gehouden.

Plaats: Gebouw Utrechtse Theosofische Vereniging, Kruisstraat 307.
 Een routebeschrijving vindt u op onze website, pagina Contact.
Tijd: 13:30-ca.16:30 uur.

Prof. Suitbert Ertel overleden
We ontvingen het droevige nieuws dat Suitbert Ertel is overleden. Met de Gauquelins en Dean behoorde hij tot de grote namen op het gebied van de ontwikkeling van werkelijk goed methodologisch onderzoek naar de astrologie. Hij heeft zich er breed mee bezig gehouden, maar zijn grootste faam ontleende hij aan zijn grondige en belangwekkende onderzoek naar de bevindingen van Gauquelin en zijn kritische commentaren op het onderzoek van Dean naar het werk van Gauquelin.
Het directe contact met ons beperkte zich tot verzoeken van ons om advies of commentaar. Hij reageerde daar altijd zeer behulpzaam op. We zijn dankbaar voor het werk waarvoor hij zich heeft ingespannen.

Jan Ruis peer reviewer bij Correlation
In Correlation 30(2) 2016 schrijft Pat Harris: “I would like to welcome Dr. Jan Ruis to our team of consultant editors. Jan has provided a great deal of input as a guest reviewer for Correlation in past years and it is a great pleasure to add his specialist knowledge in statistical methods to the resources of this joumal's critical peer review process. Jan is a biologist whose dissertation research focused on the biological clock in the brain.”

Studiegroep Esoterische Astrologie
Tijdens de discussie na de open-huislezing van Beatrice Boucher op 6 mei jl. maakte Cora Kok melding van haar voornemen een studiegroep esoterische astrologie te starten. De eerste bijeenkomst van deze groep wordt gehouden op zaterdag 16 september van 11-13 uur in het Emmacentrum te Utrecht. U kunt zich aanmelden voor deze studiegroep bij Cora Kok. Voor de goede orde: de groep maakt geen deel uit van de NVWOA.

Uit de vakpers
Conferentie Astrological Association

Tijdens een conferentie van de A.A. hield Eskild Rasmussen een lezing: ‘Crime: Is the Criminal Mind Depicted in the Chart?’ An ongoing research…
Lees verder »

Astrological Journal jan/febr 17, jaargang 59 nr. 1

Geoffrey Dean & Ivan W. Kelly publiceerden in 2003 het artikel ‘Is Astrology Relevant to Consciousness and Psi?’ met een negatieve conclusie. Onlangs publiceerde het gerenommeerde tijdschrift Journal of Consciousness Studies een artikel van Ken McRitchie waarin hij zeer kritisch ingaat op hun argumentatie en er weinig van overeind laat.
Lees verder »

Voorspelling uit 2016 over 2017: Anne Whitaker schrijft over de symboliek van het vierkant Saturnus-Neptunus…
Lees verder »

 
 
 
Bijdragen aan de Nieuwsbrief:
Wij stellen bijdragen van lezers op prijs. U kunt ze, liefst als platte tekst, sturen naar de redactie. Eventuele illustraties ontvangen we bij voorkeur als aparte bestanden. Uw bijdrage wordt beoordeeld door Fokkelien von Meyenfeldt (webmaster & eindredacteur) en Hans van Oosterhout (secretaris).

Uit de vakpers:
In deze rubriek besteden we aandacht aan artikelen uit ASAScoop gerelateerd aan de ASAS, Astrofocus, gerelateerd aan de AVN, en het Astrological Journal, gerelateerd aan de Engelse Astrological Association. Genoemde bladen zijn in onze bibliotheek aanwezig. Het gaat niet om alle artikelen, maar om die onderwerpen die voor de NVWOA relevant zijn. Relevant betekent dat een artikel te maken heeft met onderzoek, of dat het gaat om een beschouwing van algemene astrologische principes. U vindt hier dus geen complete inhoudsopgaven! Verantwoordelijk voor keuze en beschrijving: Frank Vernooij.
naar de website  |  abonneren op de nieuwsbrief  |  nieuwsbrief opzeggen