Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, kunt u hier klikken om de webversie te lezen.

logo NVWOA logo NVWOA Nederlandse Vereniging tot
Wetenschappelijk Onderzoek
naar de Astrologie
 
Nieuwsbrief oktober 2016, jaargang 21 nr. 4
 
 

Bijeenkomst zaterdag 5 november
Deze maand is er geen spreker uitgenodigd, aangezien we een discussiebijeenkomst houden.
Aanvang: 13.30 uur.

Irma Schogt: Lezing over financiële astrologie, 1 oktober 2016
De uiteenzetting van Irma Schogt over de grondslagen van astrologisch-financiële voorspellingen maakt duidelijk dat er twee typen onderzoek aan ten grondslag liggen, en wel
  • naar algemene patronen in beursfluctueringen over zeer lange tijd, los van eventuele astrologische correspondenties;
  • onderzoek naar (mogelijk) voorspellende astrologische patronen en factoren.
Het zal niet verbazen dat dit tot een complex van factoren leidt die voorspellende waarde (kunnen) hebben en waar ook een zekere hiërarchie van belangrijkheid in zit.
Lees verder »

Onderzoek: Mercury, Neptune and the ability to recall
Alison Chester-Lambert beschrijft haar onderzoek naar het herinneringsvermogen van mensen met in hun radix een aspect tussen Mercurius en Neptunus in vergelijking met mensen die zo’n aspect niet hebben. Tegen de aanvankelijke verwachting in bleken mensen met een Neptunus-Mercurius-aspect beter in staat herinneringen op te roepen dan de anderen.
Het artikel verscheen eerder in Correlation.
Lees verder »

Onderzoek: The validity of astrological statements
Onderzoek van twee Nederlanders, Huub Angenent en Anton de Man, gepubliceerd in het gerenommeerde psychologische tijdschrift Psychological Reports 1988, 62, 650. Hoewel het artikel bijna 30 jaar geleden is gepubliceerd, is het nog steeds interessant:
“…We ontvingen 30 astrologische rapporten voor 30 verschillende personen. We stelden vast dat deze rapporten 293 testbare uitspraken bevatten, die vervolgens van een score werden voorzien. Als een persoon een bepaalde karakteristiek bezat volgens de astroloog, gaven we een plus(+); als het astrologische rapport de karakteristiek niet bevatte, gaven we een min (-).
Vervolgens vroegen we om beoordelingen van psychologen die de verschillende personen goed kenden en de gelegenheid hadden gehad hen uitvoerig te evalueren.
De astroloog en de psycholoog bleken het er in 187 gevallen met elkaar over eens te zijn dat de persoon in kwestie een bepaalde karakteristiek bezat; in 66 gevallen noteerde de astroloog een bepaalde karakteristiek maar de psycholoog niet; in 19 gevallen waren ze het er over eens dat een persoon een bepaalde karakteristiek miste; in 10 gevallen vermeldde de psycholoog een karakteristiek, terwijl de astroloog dat niet deed. In 11 gevallen die door de astroloog waren behandeld deed de psycholoog geen uitspraak.” (vertaling FvM).
Lees verder »

Uit de vakpers
Asascoop 1/2016

Themanummer. Het blad biedt informatie over de mythische symboliek van enkele asteroïden, onder meer Ceres, Juno, Pallas (Athene), Vesta, Eris en Sedna.
Lees verder »

Astrological Journal nov/dec 2015, jaargang 57 nr. 6: drie artikelen over synastrie

Frank Clifford (opnieuw) over synastrie-aspecten tussen acteurs en beroemdheden die ze spelen. Als voorbeeld lichten we er hier uit: Meryl Streep als Thatcher. “So what sort of synastry should we expect?…
Lees verder »

John Green: Gooi je kookboek weg. Dit artikel gaat vooral over de ingewikkeldheid van synastrie en de logica daarachter.
Lees verder »

Nick Kollerstrom presenteert “drie opvallende resultaten” op het gebied van synastrie. Kollerstrom heeft onderzoek gedaan op basis van de Gauquelin erfelijkheidsdatabase. Een van die resultaten zou zijn: Zon bij de man conjunct of oppositie Venus bij de vrouw (niet andersom)…
Lees verder »

 
 
Bijdragen aan de Nieuwsbrief:
Wij stellen bijdragen van lezers op prijs. U kunt ze, liefst als platte tekst, sturen naar de redactie. Eventuele illustraties ontvangen we bij voorkeur als aparte bestanden. Uw bijdrage wordt beoordeeld door Fokkelien von Meyenfeldt (webmaster & eindredacteur) en Hans van Oosterhout (secretaris).

Uit de vakpers:
In deze rubriek besteden we aandacht aan artikelen uit ASAScoop gerelateerd aan de ASAS, Astrofocus, gerelateerd aan de AVN, en het Astrological Journal, gerelateerd aan de Engelse Astrological Association. Genoemde bladen zijn in onze bibliotheek aanwezig. Het gaat niet om alle artikelen, maar om die onderwerpen die voor de NVWOA relevant zijn. Relevant betekent dat een artikel te maken heeft met onderzoek, of dat het gaat om een beschouwing van algemene astrologische principes. U vindt hier dus geen complete inhoudsopgaven! Verantwoordelijk voor keuze en beschrijving: Frank Vernooij.
naar de website  |  abonneren op de nieuwsbrief  |  nieuwsbrief opzeggen