Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, kunt u hier klikken om de webversie te lezen.

logo NVWOA logo NVWOA Nederlandse Vereniging tot
Wetenschappelijk Onderzoek
naar de Astrologie
 
Nieuwsbrief september 2016, jaargang 21 nr. 3
 
 

Bijeenkomst zaterdag 1 oktober
Irma Schogt houdt op 1 oktober een lezing tijdens onze Open-Huisbijeenkomst: ‘Financiële astrologie komt niet uit de lucht vallen, een omschrijving van het onderzoek naar historische koersendata en economie en de gevonden historische samenhang met de loop van planeten’.
Aanvang: 13.30 uur
Plaats:     Gebouw van de Utrechtse Theosofische Vereniging, Kruisstraat 307, Utrecht.
Lees verder »

Nieuws
De website van Correlation is vernieuwd, dus het is de moeite waard er eens te gaan kijken. Er is interessante selectie te vinden van artikelen uit het blad.

Onlangs verscheen Test of Astrology van Geoffrey Dean, Arthur Mather, David Nias, Rudolf Smit. Dit boek is de opvolger van Astrology under Scrutiny. Meer informatie erover vindt u op de site van Astrology and Science. Op de website van Correlation vindt u commentaren van mensen wier werk in het boek besproken wordt: Jan Ruis en Kyösti Tarvainen.

Werk van Robert Doolaard
De laatste versie van Het einde der tijden? staat op de website. Ook is de Engelse versie nu beschikbaar: The End of the World, 2014-2026. Deze vertaling is gebaseerd op de nieuwste Nederlandse versie.
Verder vindt u hier bijgewerkte versies van Neptuniaanse Verkenningen en de vertaling A Neptunian Survey.

Uit de vakpers
Astrofocus nr. 66 dec 2014

Hans Hamaker, ‘De duiding ontraadseld’. Beschouwing over essentiële voorwaarden voor astrologische duiding en reactie op een beschouwing hierover van Jan Kampherbeek (e-book)…
Lees verder »

Research project: So, how was the last Mars in Aquarius for you? Een groepje astrologiestudenten in Spanje werd gevraagd bij te houden of…
Lees verder »

Bovenstaand artikel brengt een vergelijkbaar maar veel beter onderzoek in herinnering terug: ‘Empirische Untersuchung über …
Lees verder »

Interessant interview met Edward Snow van de Astrology News Service. De Astrology News Service wil de geloofwaardigheid en de maatschappelijke onderwaardering van astrologie onder de aandacht brengen…
Lees verder »

Edward Snow, Nieuwe studie bevestigt de ‘plus zones’ van Gauquelin. Snow is managing director van ANS, Astrological News Service. Gauquelins onderzoek…
Lees verder »

Capricorn Astrology Research: interview met een anonieme astroloog achter de site Astrology Research…
Lees verder »

Astrological Journal sep–okt 2015

Wetenschapper steunt astrologie: A highly respected scientist has concluded that astrology ‘works’ in certain specific ways and is worth further investigation…
Lees verder »

Onderzoek Gun Hansson ‘Astrology and the single woman’ over vrouwen die nooit trouwden versus vrouwen die dat wel deden in Zweden tussen 1910 en 1930…
Lees verder »
 
 
Bijdragen aan de Nieuwsbrief:
Wij stellen bijdragen van lezers op prijs. U kunt ze, liefst als platte tekst, sturen naar de redactie. Eventuele illustraties ontvangen we bij voorkeur als aparte bestanden. Uw bijdrage wordt beoordeeld door Fokkelien von Meyenfeldt (webmaster & eindredacteur) en Hans van Oosterhout (secretaris).

Uit de vakpers:
In deze rubriek besteden we aandacht aan artikelen uit ASAScoop gerelateerd aan de ASAS, Astrofocus, gerelateerd aan de AVN, en het Astrological Journal, gerelateerd aan de Engelse Astrological Association. Genoemde bladen zijn in onze bibliotheek aanwezig. Het gaat niet om alle artikelen, maar om die onderwerpen die voor de NVWOA relevant zijn. Relevant betekent dat een artikel te maken heeft met onderzoek, of dat het gaat om een beschouwing van algemene astrologische principes. U vindt hier dus geen complete inhoudsopgaven! Verantwoordelijk voor keuze en beschrijving: Frank Vernooij.
naar de website  |  abonneren op de nieuwsbrief  |  nieuwsbrief opzeggen