N I E U W S B R I E F voor leden en belangstellenden

jrg 2, no 4, 1997; 20 12 1997

====================

In deze nieuwsbrief:

-Statistical research in astrology
-Verslag lezing R. Doolaard.
-Stelling
-Astrology, Astroloy
-Astrologer predicted Hurricane Linda
-Bericht van Koen Vandemoortel
-Contributie 1998
-Maanstanden bij overlijdensdata
-De Jager over astrologie
-Correctie
-Cursus Onderzoek en Statistiek

==================================================================

Statistical research in astrology

Two years ago, I carried out some qualitative research into the applications of astrology towards understanding the psychology of chronic pain patients in a hospital in the UK under the supervision of the Clinical Psychologist who devised the pain management programme, there. I interviewed six patients and provided astrological analyses for each of them which gave the Clinical Psychologist insight into their individual maladjustments towards coping that conventional psychology was unable to provide. This then helped him to better understand and help them. Some of the statistical research into astrology which I carried out during this project helped to verify the effects I found in my qualitative study so I feel that, from experience, qualitative and quantitive (i.e. statistical) research are absolultely necessary to furthering our understanding of astrology while philosophical discussion helps to open our minds up to new hypotheses and the development of appropriate methodologies for the testing of them. Warm wishes.
Pat Harris <harris@interalpha.co.uk>

==================================================================

Verslag lezing R. Doolaard.

In een AANTAL lezingenbundels van het seizoen 1996-1997, die in augustus zijn verspreid, is een bladzijde uit de bijdrage van Robert Doolaard ("Verbanden tussen planetaire cycli en de geschiedenis") meer door de ringband in beslag genomen.
Het gaat om het grafische overzicht van de planeetcycli (blz 64) met de bijbehorende historische gebeurtenissen. Een gaaf exemplaar is los te verkrijgen bij het secretariaat.

=================================================================

Stelling

Het feit dat de spellingschecker van WP voor het meervoud van de benefic planeet venus t.w. het woord "venussen", de woorden "veenhuizen" (voormalige strafgevangenis op de Drentse heide) en "vonnisen" voorstelt, ondergraaft niet alleen het gezegde hoe meer hoe beter maar plaatst ook de betekenis van Venus bij het werken met spiegelpunten in een ander daglicht.
(Lex Bruining)

======================================================================

Astrology, Astroloy

Ik kwam bij mijn speurtocht naar literatuur deze vreemde referentie tegen
"Direct observation of boron segregation at grain boundaries in astrology by 3D atomic tomography", L. Letellier, Scripta Metallurgica et Materialia. v 30 n 12 Jun 15 1994. p 1503 1508.
Het gaat hier blijkbaar om een metaallegering (Engels 'alloy') met de naam 'Astrology LC'. Onbekend is wie die naam heeft bedacht of waarom. Wie weet hier meer van?
(Lex Bruining)

======================================================================

Astrologer predicted Hurricane Linda

The following story has come to our attention, and concerns a successful forecast by US astrologer Richard Nolle. In his 1997 Forecast Highlights, published last year at http://www.astropro.com/fcst1997.html and in FATE magazine, Richard wrote "The 1989 World Series earthquake, 1992 Landers temblor, 1995's Hurricane Opal and 1996's Typhoon Herb all had one thing in common. Each occurred within three days of an unusual alignment of sun, earth and moon either an eclipse or a SuperMoon. (Technically known as a perigee syzygy, a SuperMoon is a new or full moon which occurs while the moon is in its closest approach to earth.) Having used these alignments to predict every one of the aforementioned natural catastrophes in national magazines, in radio interviews and/or on network television, I'm obliged to call your attention to a new batch of these celestial line ups looming on the horizon in 1997 . . . A second wave of these powerful soli lunar alignments comes on strong from mid to late summer, beginning with the August 18 SuperMoon (in effect August 15 21), followed by the solar eclipse of September 1 (in effect August 29 September 4) and the September 16 lunar eclipse (in effect September 13 19). Once again, powerful storms and attendant flooding plus moderate to severe seismic activity (including Richter 5+ quakes, possibly even a volcanic eruption) will be par for the course during these three periods. As always, because eclipses and SuperMoons are global in effect, their meteorological and seismic effects will be widespread. North America, the Caribbean, south Atlantic and Gulf of Mexico (plus Central America and southern Mexico) are targets for tropical storms during these alignments, while the Pacific coastal states from Alaska southward are prone to seismic activity and the plains states face destructive summer storms around these dates."

Reuters reports that Hurricane Linda, called the most powerful Pacific hurricane in history, caused flooding along Mexico's west coast beginning Saturday, September 13, closing the resort ports of San Carlos, Cabo San Lucas, Mazatlan, La Paz and Puerto Vallarta due to an 8 foot storm surge.

For a complete listing of all 20th Century SuperMoon alignments, see http://www.astropro.com/features/tables/cen20ce/suprmoon.html. Also see Richard Nolle's web site at http://www.astropro.com/(uit een van de nieuwsgroepen op internet)
===========================================================================

Bericht van Koen Vandemoortel

1) Ik zoek nog steeds mensen die mijn "aantrekking op het eerste zicht" onderzoekje willen repliceren (red: zie ook lezingenbundel 1993/1994, p.9 -17); en mensen die in het onderwijs staan voor punten en geboortedata van leerlingen en bijbehorende leraren. Het staat ook op mijn website:
http://ourworld.compuserv.com/hompages/koenvandemoortel/
email:KoenVandemoortel@compuserve.com

2) Een ander vraagje: wie kent een zekere "Maurice Nouvel"? Ik heb van
hem drie boeken gevonden, "Le Vrai zodiaque est sideral"; "Mercure et Venus demasques", "La vraie domification en astrologie", (PardŮs, Paris, 1991).
In de laatste gebruikt hij de Gauquelin gegevens en zegt hij betere
resultaten te bekomen met gelijke huizen i.p.v. Gauquelinsektoren.
(Koen)

==================================================================

Contributie 1998

De contributie voor 1997 bedraagt Fl. 80,-. Leden kunnen gebruik maken van de bijgevoegde acceptgiro.
Mocht U via een andere (bank)rekening betalen dan vorig jaar, wilt U dan dit nummer even doorgeven aan penningmeester. Ook indien U het afgelopen jaar een aanmaning heeft ontvangen, terwijl U al had betaald kunt U uw banknummer doorgeven. Dit komt omdat op de afschriften vaak geen naam is vermeld, zodat niet is na te gaan wie er heeft betaald.

======================================================================

Maanstanden bij overlijdensdata

In een vorige nieuwsbrief (jrg 2, no 2) stelde Frank Vernooij een aantal hypotheses betreffende Maanstanden bij overlijdensdata in verschillende landelijke dagbladen. Daarbij was niet vermeld dat deze hypothesen betrekking hadden op 1800 data per krant, waarbij het teken van de Maan betrouwbaar vast te stellen valt.
(Frank Vernooij)

====================================================================

De Jager over astrologie

Scheidend voorzitter Kees de Jager kijkt terug op 10 jaar Skepsis. Over het werk van Gauquelin/Ertel schrijft hij:
"Ik moet bekennen dat ik zelf aanvankelijk ook zeer onder de indruk was van Ertels werk en van zijn wetenschappelijk aandoende statistieken. Ik heb zijn werk zelfs vermeld in een Brits wetenschappelijk sterrenkundig tijdschrift, als een aanwijzing van het feit dat er toch onverklaarbare zaken zouden zijn in het astrologische vlak."
De eindconclusie van de Jager is, gebaseerd op het latere onderzoek van Nienhuys, die Gauquelin van een voorkeursbehandeling in het materiaal beschuldigde, echter onverbiddelijk.
"Bedrog of pseudo-wetenschap? De grens is moeilijk te trekken. En passant bleek ook het resultaat van Ertel alle grond te missen. Het is domweg een slecht stuk onderzoek waarbij bovendien sommige gegevens zijn gemasseerd."
(Skepter, jrg 10, no 3, september 1997)

Toch jammer van dat Brits tijdschrift. Bijna had de astrologie academische status gekregen en had de NVWOA zichzelf kunnen opheffen.

==========================================================================

Correctie

In het stukje van Mw. Sietsma, betreffende het verloop amsterdamse beurs (nieuwsbrief 2(1997), no 3) is de tijd van de vraaghoroscoop verkeerd overgekomen. Dit moet zijn 20:45 (en niet 20:25 zoals stond vermeld).

=======================================================================

Cursus Onderzoek en Statistiek

Jacob Ruijling doet in zijn nieuwste uitgave "De schijnbare zinloosheid van wetenschappelijk onderzoek van de astrologie" het aanbod een cursus Onderzoek en Statistiek te geven.
Wie mee wil doen en/of meer wil weten kan de auteur benaderen. J. Ruijling. Leimuidenplaats 196, 6843 HK, Arnhem, tel 026 - 3815330


=========================================================================

redactie Nieuwsbrief NVWOA
De Blieckstraat 145, 3572 WB Utrecht
tel: 030 2732954

Informatie NVWOA
F. Methorst, Kasaidreef 19, 3564 AS Utrecht
tel/fax: 030 - 2617723

WORDT LID VAN DE NVWOA.!
U ONTVANGT DAN HET TIJDSCHRIFT ASTROLOGIE IN ONDERZOEK GRATIS. MAAK F.80,- OVER OP GIRONUMMER 432858 T.N.V. DE NVWOA, HOUTEN
internet:http://home.worldonline.nl/~lexbruin/index.htm