N I E U W S B R I E F voor leden en belangstellenden

jrg 2, no 3, 1997; 29 8 1997

==================================================================

In deze nieuwsbrief:

- Diversen
- Najaarsprogramma open huis bijeenkomsten nvwoa
- Verloop amsterdamse beurs (Mw. C.A Sietsma-van Vlijmen)
- Een "robbertje" projecten
- Nieuw tijdschrift: culture en cosmos
- Onderzoek (naar) gunther sachs
- Association of professional data collectors (apdc)
- Steinbrecher database online
- Computerprogramma: astro*talk audio

==========================================================================

DIVERSEN

Bij de uitgave "het Gauquelin Onderzoek" dat U begin dit jaar heeft ontvangen hoort ook een A-4-tje met errata en aanvullingen. Heeft U die nog niet ontvangen dan kunt U die aanvragen bij het secretariaat.

==========================================================================

NAJAARSPROGRAMMA 1997

Plaats: Open Huis bijeenkomst, Sterrenwacht Sonnenborgh. Adres: Zonnenburg 2, Utrecht. (Buslijn 2 en 22, halte Centraal Museum)
Aanvang: 13.30 uur.

zaterdag 6 september 1997

Dhr. Ole Eshuis - Demonstratie van een case in het computerprogramma Astroliza, een astrologisch expertsysteem .
Veel leden zijn op kleine schaal met onderzoek bezig of hebben al enige resultaten geboekt.
Zo'n voorlopige uitkomst zou je een hypothese kunnen noemen.
Het zou jammer zijn om daar dan verder niets meer mee te doen.
Het is bijvoorbeeld mogelijk om een gevonden hypothese in een knowledgebase te stoppen en deze vervolgens aan de praktijk te toetsen.
Een programma dat zich hiervoor leent is het astrologische expertsystem Astroliza waarvan op het voorjaarscongres in Soesterberg de nieuwe Windows versie werd geÔntroduceerd.
De auteur van Astroliza, Ole Eshuis, zal het programma illustreren aan de hand van enkele gevonden resultaten uit voorlopig onderzoek van leden van de NVWOA. Mocht u uw onderzoeksgegevens hiervoor beschikbaar willen stellen dan wordt u verzocht ruim voor 6 sept. contact op te nemen met het secretariaat NVWOA.

zaterdag 27 september (IN PLAATS VAN 4 OKTOBER!)
Drs. Roland Hepp - IdeeŽn, voorstellen, echte astrologie"
Al enige decennia lang is Roland Hepp bijna uitsluitend met astrologie bezig, vooral op onderzoekende wijze. Vandaag is er de gelegenheid van zijn vracht aan kennis en ervaring te profiteren.
Aan de orde zullen komen: een alweer enige jaren oude, maar onbekende intuitie test van Suitbert Ertel; het NVWOA schrijversonderzoek; de Leidse onderzoeken (Jan van Rooij) en ook hier informatie over buitenlandse contacten en congressen.

zaterdag 1 november 1997
Drs. Selma Schepel - "Astrologie ontstond bij de BabyloniŽrs."
Bijna iedereen in de astrologiewereld kent Selma Schepel wel als spreekster op diverse congressen en vooral als auteur van het zeer leesbare en helaas juist gestopte maandschrift "Sterrentijd".
Onlangs studeerde Selma af "op spijkers", het )geheim)schrift van Babylon. Daarbij kwam zij ook astrologie tegen. Aldus raakte ze ervan overtuigd dat astrologie ouder is dan de Arabieren en de Grieken en waarschijnlijk in Babylon haar bakermat heeft. Met deze lezing bouwt de NVWOA voort aan het historisch-astrologisch onderzoek.

zaterdag 6 december 1997
Drs. Ing. Peter Delahaye - "Astrologie is iets wezenlijks. Zelfs het bedrijfsleven ziet dat, waarom de wetenschap nog niet?"
Peter Delahaye is zowel astroloog als adviseur in het bedrijfsleven en dat vertelt hij ook nog openhartig aan kranten en via de TV. Tot op heden deden weinigen hem dat na, in Nederland.
Op St. Nicolaas verjaardag komt hij met een visie en praktijkervaringen. U kunt een inspirerend relaas verwachten

===========================================================================

VERLOOP AMSTERDAMSE BEURS van 4 juli t/m 15 augustus 1997

(ontvangen 22 augustus).
Op vrijdag 4 juli om 20.25 te Gouda werd ik telefonisch met de volgende vraagstelling geconfronteerd: Kan ik nog profiteren van de hausse op de Amsterdamse effectenbeurs en wanneer komt de terugslag?".

In de vraaghoroscoop (zie tekening Z.O.Z) staat huis 1 voor de vraagsteller en huis 7 geeft de Amsterdamse Beurs aan t.o.v. aan- en verkoop. Huis 2 zijn de financiŽn van de vraagsteller en huis 8 de aandelen waarin wordt belegd.
Jupiter als heer 1 in het 2e huis staat driehoek cusp 7 en sextiel Pars op de Asc.
Dit geeft aan dat er een gunstige periode komt om te beleggen. De huizen 1, 7, 2 en 8 geven in zijn totaliteit echter de verdere toekomstige ontwikkelingen aan.
In de huizen 1 en 7 volgen na de tekens Boogschutter en Steenbok/Kreeft en daarna zullen de tekens Waterman/Leeuw hun invloed doem gelden.

Op ong. 13 graden Kreeft in 7 staat de Nieuwe Maan conj. Mercurius als heren van 7 en 8 vierkant Saturnus, medeheer van 1 en 2. Dit geeft aan dat na verloop van tijd stagnatie op gaat treden in de hausse periode. Tot slot komt Venus op 7 graad Leeuw opposiet Uranus op 7 graad Waterman aan de orde als heren van 1 en 2 en in deze periode kan plotseling een sterke daling verwacht worden.

Voor de tijdsberekening wordt de as 1-7 1 graad per dag opgeschoven. Op 22/23 juli bereikt de as de N.M. Een korte euforie, index overschrijdt de 1000 punten, doch dezelfde dag komt er stagnerende werking op gang. Zolang de as 1-7 het teken Steenbok/Kreeft doorloopt is er geen noemenswaardig effect meer naar omhoog.
Zodra de as 1-7 in het teken Waterman/Leeuw komt zorgt Venus driehoek Pluto (r. en afnemend) wederom voor een zeer korte geforceerde eendags euforie van overschrijding van de 1000 punten op 7 aug. Daarna komt heel snel de as 1-7 in de invloedssfeer van de fatale oppositie Venus/Uranus, dat de definitieve terugslag gaat brengen. Op 15 augustus wordt de beurs eerder gesloten om de handel tot rust te brengen. De as 1-7 heeft dan 42 graden afgelegd (van 25 Boogschutter tot 7 graden Waterman) om over de betreffende positie te geraken. Dot zijn 42 dagen na 4 juli: t.w. 15 augustus !!
Op 4 juli stond de index op 900 - op 15 augustus op 894 punten. Na de correctie geeft de vraaghoroscoop wederom een stijgende lijn aan, daar de as 1-7 de gunstig geplaatste Jupiter nadert.

========================================================================

EEN "ROBBERTJE" PROJECTEN

In een vorige nieuwsbrief werd melding gemaakt van project PHASE TIME van Robert Schmidt, een vervolg op project Hindsight. Een andere medewerker van Hindsight, Robert Hand, gaat nu weer verder onder de oude naam project ARHAT. Nu nog wachten op het project van de derde Robert (Robert Zoller).

"Project Hindsight Calls It A Day.
Back in 1992 Robert Hand, realising the wealth of early astrology which had never been translated into English, conceived ARHAT The Association for the Retrieval of Historical Astrological Texts. And shortly afterwards ARHAT gave birth to Project Hindsight, a translation and publishing collaboration between Robert Hand. Robert Schmidt and Robert Zoller. Since then twenty six small volumes of classical and medieval astrology have been translated and made available to modern astrologers for the first time. However, Robert Zoller retired from the project to pursue his own work in 1994 and now Robert Schmidt and Robert Hand have decided to focus on their individual projects. All three Roberts, it should be said are still committed to the recovery of astrology's rich past, and all three are members of the editorial board of Culture and Cosmos. We are looking forward to welcoming Robert Hand and Robert Schmidt at this year's conference, while Robert Zoller is already lined up for 1998 or 1999.

Robert Hand has put out an official statement about his next step: I do not intend to abandon the central purpose of the Project, the recapturing of our tradition. This change is the result of my conclusion that I can be more effective with fewer distractions in implementing the purpose of the Project on my own. I intend, as energy and time become available, to continue under the ARHAT (Archive for the Retrieval of Historical Astrological Texts) name and produce both new translations and original works which will be aimed at making the material that the Project has already found more accessible to the general astrological community. I hope to publish both my own works and those of others who either do translations or original works pertaining the restoration of the tradition. Also, as time and energy become available, I intend to have my own web page by which those who so desire can keep up with the activities and products of ARHAT. This will be part of my effort to help those within the astrological community who believe as I do that the authentic traditions of Western astrology have much to say to modern practice. For the present I can be reached at RobertHand@prodigy.com. I do ask, however, that everyone keep in mind that until I assemble some kind of working staff, there are many of you and only one of me. I will do the best I can to keep up." (bron: astrologie nieuwsgroepen)

========================================================================

NIEUW TIJDSCHRIFT: CULTURE EN COSMOS

Culture en Cosmos is een tijdschrift geheel gewijd aan de geschiedenis van de astrologie en culturele astronomie, uitgaande van de stelling dat ontdekking van het verleden het heden begrijpelijker zal maken. Manuscripten worden ter beoordeling aan specialisten op hun vakgebied voorgelegd (peer-review).
De redacteuren/uitgevers Nicholas Champion en Patrick Curry zijn van plan twee keer per jaar een nummer uit te brengen, te beginnen in Juli 1997 en oktober 1997.
Een abonnement kost 15 pond per jaar (13 pond voor leden van de Astrological Association).
Voor redacteuren, inhoudsopgave tijdschriften en abonnementinformatie zie website NVWOA of informeer bij het secretariaat NVWOA.
(bron: astrologie nieuwsgroepen)

======================================================================

ONDERZOEK (NAAR) GUNTHER SACHS

In de nieuwsbrief van 15 2 1997 stond een bericht over opmerkelijke resultaten van een onderzoek naar zonnetekens van 358.000 huwelijkspartners in Zwitserland. Combinaties die significant vaker voorkwamen dan gemiddeld waren allen van hetzelfde teken of stonden driehoek ten opzichte van elkaar. Combinaties die minder dan gemiddeld voorkwamen waren partners met zonnetekens in oppositie of vierkant.

Pogingen (o.a. van de NVWOA) om in contact te komen met onderzoeker Gunther Sachs voor meer informatie en gegevens liepen op niets uit. Dan maar naar het geruchtencircuit (op internet). Hier liet astroloog Peter Niehenke weten dat Sachs voor publicatie van het genoemde onderzoek in die Zeit zou hebben betaald. "... Das nenne ich Engagement fuer die Astrologie ; ) ...", aldus Niehenke.

De publicatie van een ander onderzoek van Sachs, betreffende de verkoop van populaire boekjes over dierenriemtekens in het blad Forum ging NIET door,
nadat Niehenke, daartoe uitgenodigd door het blad Forum, het onderzoek had bekeken. We sluiten de zaak Sachs dan maar hieronder af met de kanttekeningen van Niehenke.

1) Zonneteken-onderzoek
Als je de contaktadvertenties leest, zie je vaak: "Stier zoekt aantrekkelijke Kreeft-vrouw".
Het zal ons met betrekking tot de populaire astrologie niet verbazen dat er meer bij elkaar passende paren zijn.
Maar wij astrologen zullen toch niet werkelijk geloven dat mensen uitgerekend van het zonneteken meer aantrekkingskracht of afkeer voor elkaar ondervinden in relaties. Als het al zo zou zijn, dan toch eerder van de maan.

Zonneteken-effecten zijn al lang geleden als artefacten ontmaskerd: Uit mijn eigen onderzoek bleek overduidelijk dat mensen met de zon in een bepaald teken de vragen met betrekking tot dat teken vaak juist beantwoordden. Het merkwaardige was dat de antwoorden helemaal niet eenduidig waren, als ze niet de zon, maar bijvoorbeeld drie persoonlijke planeten (in het bijzonder de maan) in dit teken hadden staan: Daarvan wisten de meesten niets, omdat ze hun individuele horoscoop niet kenden.

2) Verkoopcijfers "dierenriemboekjes".
Een vergelijkbare fout maakte Sachs bij een ander onderzoek van een jaar geleden. Hij keek simpelweg naar de verkoopcijfers van populaire boekjes over zonnetekens gekeken, en vond daarbij verschillen. Dus, zo redeneerde hij, als je aanneemt dat mensen vooral voor zichzelf zo'n boekje kopen, dan betekent dat dat de individuele dierenriemtekens zich in verschillende mate interesseren voor astrologie. Echter: er zijn ook andere redenen voor deze verschillende verkoopcijfers. Zo zouden er in bepaalde maanden meer boekjes verkocht kunnen worden omdat mensen lichte kost om te lezen meenemen voor de vakantie.
Als je deze uitslag wilt verklaren, zou je de verkoopcijfers van vergelijkbare literatuur ernaast moeten zetten. Dat heb ik destijds ook gezegd, toen mijn mening door het tijdschrift Focus werd gevraagd over het toenmalige onderzoek van Sachs.
Ik stelde Sachs een makkelijk uit te voeren controle-onderzoek voor. Hij zou voor alle paren moeten uitrekenen of in de geboortehoroscoop van ťťn van de partners de maan van teken wisselt. De paren waarbij dit het geval is moet hij weglaten. Op deze manier is de maanpositie bekend, hoewel hij geen geboortetijden heeft. Dan zou ik graag willen weten of onderzoek bij maanposities ook tot significante resultaten leidt. Als dat niet zo zou zijn ( en daar ben ik zeker van), dan zouden wij astrologen ons toch eens moeten afvragen waarom uitgerekend de zon verantwoordelijk zou zijn voor de aantrekkingskracht die men voor elkaar voelt".

Tot zover Peter Niehenke <niehenke@freiburg.netsurf.de>.

===========================================================================

ASSOCIATION OF PROFESSIONAL DATA COLLECTORS (APDC)

The Association of Professional Data Collectors was born in Brussels on May
30, 1997 at 23.37 CED 50N50 4E20. It is a new group born among astrologers at the First International Meeting of Data Collectors. Aim of this new
Association is to guarantee data accuracy and to watch over publication of
data without permission of each data collector.

It is an important first step to unify registering and publishing systems and to create a quick network among all astrologers subscribing APDC.

The founders are:
Jany Bessiere (Belgium), Grazia Bordoni (Italy), Nandan Bosma (The
Netherlands), Ernesto Cordero (E), Luc de Marre (Belgium), Anne Elliot
(Australia), Didier Geslain (France), Michael Mandl (Belgium), Mark McDonough (USA), Lois Rodden (USA), Selma Schepel (The Netherlands),
Francoise Schneider Gauquelin (France), Thomas Siegfried (Germany), Hans
Hinrich Taeger (Ireland), Thomas Thaw (Germany), Daisy Van de Vin (France),
Grietje Versavel (Belgium).

Coordinator in Italy is Grazia Bordoni.
email grabor@mbox.vol.it
(bron: astrologie nieuwsgroepen)

===========================================================================

STEINBRECHER DATABASE ONLINE

There is a new development in the world of astrology cyberspace that
potentially benefits many members of our community.

ISAR is pleased to announce that birth data from the highly regarded
Steinbrecher database will now be available via the internet at no charge (one request at a time).

This service will be available starting at 12:10 PM, PDT, Thursday, June 19.

To access this database of over 27,000 names and events, go to
www.astrocye.com, or www.dome ign.com/dome.

The Steinbrecher database is considered one of the largest, most impeccably
clean, and most up to date databases in the world. It includes not only
accurate birth info, but also short biographical data that lists professions, physical characteristics, and other pertinent information for research.
Compiled by Edward Steinbrecher of DOME research, edited by Lois Rodden, and database structure conceived and designed by John Woodsmall of
AstroCybernetics, this new service should be a great boon for anyone
considering doing astrological research and study.

Ray Merriman, ISAR President.
(bron: astrologie nieuwsgroepen)

=========================================================================

COMPUTERPROGRAMMA: ASTRO*TALK AUDIO

Computerhoroscopen worden niet alleen steeds "persoonlijker (bijv. Astro*Intelligence van Greene en Treindl) maar gaan nu ook lijken op consulten. Astro*Talk Audio (50 dollar) van de amerikaanse astroloog Michael Erlewine, bekend van Matrix Software, zet de duiding eenvoudig in gesproken tekst om.
Een curiositeit wellicht, ware het niet dat er een enorme markt voor schijnt te zijn in Amerika. Daarom waarschijnlijk ook een versie voor de professionele astroloog (300 dollar) welke desgewenst een cassettebandje van ongeveer een half uur maakt.
De teksten liggen echter vast en of er een intelligente duidingsroutine in zit is niet bekend. Weinig flexibel dus.

De teksten zijn ingesproken door ... een (mannelijke) nieuwslezer (sic!).
Het zal ongetwijfeld de bedoeling zijn om de kracht van gesproken tekst in te zetten teneinde een duiding overtuigender te laten overkomen dan bij zelf te lezen tekst.
De toevoeging tussen haakjes, mannelijke, geeft dan wel te denken.

Interessant, lijkt mij, de mogelijkheid om de factor "gesproken tekst" te onderzoeken met behulp van deze CD-ROM. Bijvoorbeeld een vraag als: wordt er een hogere herkenning bereikt dan bij het zelf lezen van een tekst, is nu sneller te onderzoeken.
(Lex Bruining)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

redactie Nieuwsbrief NVWOA
De Blieckstraat 145, 3572 WB Utrecht
tel: 030 2732954
e mail: lexbruin@worldonline.nl

Informatie NVWOA
F. Methorst, Kasaidreef 19, 3564 AS Utrecht
tel/fax: 030 - 2617723