N I E U W S B R I E F voor leden en belangstellenden

jrg 2, no 2a, 1997; datum onbekend

==============================================================

In deze nieuwsbrief:

-OPROEP TOETSING ONDERZOEKSRESULTATEN.
-ONDERZOEK SPACE SHUTTLE "COLOMBIA" (C.A. Sietsma-van Vlijmen)
-ONDERZOEK OVERLIJDENSADVERTENTIES (Frank Vernooij)
-ASTROLOGIE IN BEDRIJVEN
-KEPLER RESEARCH CONFERENCE, LONDON (Koen Van de moortel)
-PROJECT P*H*A*S*E TIME
-ASTRONET CONGRES
-CDROM GEGEVENSBESTAND (Frank Vernooij)
-VERTRAGING ASTROLOGIE IN ONDERZOEK
-INGEZONDEN BRIEF INTERMEDIAIR JAN VAN ROOIJ

==============================================================

REDACTIONEEL

Het gaat goed met de nieuwsbrief. De nieuwsbrief mag zich dit keer verheugen in een bijdrage van enkele leden en groeit daardoor in omvang en als middel tot uitwisseling.
Bij deze een oproep om uw onderwerp van onderzoek of interesse in een bepaald soort onderzoek onder de aandacht te brengen.
Wie weet brengt het U verder.

Al langere tijd houdt Corrie Sietsma (erelid NVWOA) zich bezig met space shuttle onderzoek. Een retrospectief onderzoek werd eerder gepubliceerd. Nu een bijdrage betreffende een uitgekomen en van tevoren meegedeelde voorspelling.

Trouwens het artikel over overlijdensadvertenties van Frank Vernooij is een goed voorbeeld dat deze nieuwsbrief ook een geschikte manier is om hypothesen openbaar te maken en daarmee vast te leggen.

Reeds 15% van de leden heeft zijn e-mail adres doorgegeven en ontvangt deze nieuwsbrief ook electronisch.
Bovendien wordt actueel nieuws alleen op deze manier doorgegeven. Wilt U de nieuwsbrief ook electronisch ontvangen, geef dan uw e-mail adres door aan het secretariaat.

Een bruikbaar boek voor de onderzoeksgroep is "Astrological Research Methods, Volume I", van de International Society for Astrological Research uit Los Angeles. Het is verkrijgbaar in Amerika, maar 460 pagina's is een beetje kostbaar om te versturen. Heeft iemand het misschien al in bezit?

==============================================================

OPROEP TOETSING ONDERZOEKSRESULTATEN.

Veel leden zijn op kleine schaal met onderzoek bezig of hebben al enige resultaten geboekt.
Zo'n voorlopige uitkomst zou je een hypothese kunnen noemen.
Het zou jammer zijn om daar dan verder niets meer mee te doen.
Het is bijvoorbeeld mogelijk om een gevonden hypothese in een knowledgebase te stoppen en deze vervolgens aan de praktijk te toetsen.
Een programma dat zich hiervoor leent is het astrologische expertsystem Astroliza waarvan op het voorjaarscongres in Soesterberg de nieuwe Windows versie werd geÔntroduceerd.
De auteur van Astroliza, Ole Eshuis, heeft zich bereid verklaart om op een Open Huis bijeenkomst in het najaar dit te illustreren aan de hand van de door u gevonden resultaten.
Mocht u uw onderzoeksgegevens hiervoor beschikbaar willen stellen dan wordt u verzocht contact op te nemen met het secretariaat NVWOA.

==============================================================

ONDERZOEK SPACE SHUTTLE "COLOMBIA" (Mw. C.A. Sietsma-van Vlijmen).

Op zaterdag 5 april heb ik tijdens de NVWOA bijeenkomst aan de Heer de Graaff vermeld dat de COLOMBIA, die op vrijdag 4 april vertrok na 2 keer te zijn uitgesteld, onderhevig was aan MOTORISCHE STORINGEN. Op zondag 6 april kwam het persbericht via TV en radio, dat de COLUMBIA in moeilijkheden verkeerde en weer terug naar de aarde kwam wegens storing in een van de 3 aggregaten. Deze moest uitgeschakeld worden wegens ontploffingsgevaar. Op dinsdag 8 april was de COLUMBIA weer terug op aarde.
Mijn uitspraak was gebaseerd op primaire en transitaire standen van de radix van de COLUMBIA, tezamen met de uurhoeken van vertrek. Een combinatie van ongunstige primaire aspecteringen t.a.v. Mars/Uranus/Asc en een actuele (uurhoek) Zon conj. Saturnus met 4 graden verschil ,zodat de COLUMBIA na 4 dagen weer terug was!
De reis voltrok zich tijdens de Nieuwe Maan fase, die veil in het 12e huis van de radix COLUMBIA over ee desastreuze Zon, Mars opposiet Pluto apect, dat primair over de radix Asc. heen trok! Ik heb de storing vooraf vermeld en deze heeft inderdaad plaats gevonden. Een duidelijk waarneembaar gegeven!

Radix Columbia: 12 april 1981 12:00:04 GT (80.37 WL, 28.37 NB)
Uurhoeken vertrek: 3 april 1997 19:01 GT/ 4 april 1997 19:00, daadwerkelijk vertrek 19.19 GT

Literatuur:
- Sietsma-van Vlijmen, Mw. C.A. - Challenger's rampvlucht, Astrologie in Onderzoek, jrg 6, no 2, 1991-1992, p. 28-31
- Graaff, W. de - Tabel Shuttle lanceringen 1981-1989, Astrologie in Onderzoek, jrg 6, no 1, 1991-1992, p. 66

==============================================================

ONDERZOEK OVERLIJDENSADVERTENTIES TROUW EN NRC ( Frank Vernooij)

Frank Vernooij is al enige tijd bezig met het teken waarin de Maan staat te onderzoeken bij lezerkringen van een paar dagbladen. De verzamelde gegevens betreffen de geboortedata in de overlijdensadvertenties van verschillende dagbladen. Op basis van 9000 gegevens uit de NRC vanaf september 1984 tot januari 1996 en 960 gegevens uit Trouw, verzameld over de periode januari 1996 tot mei 1997, stelt hij de hypothese dat in de NRC lezerkring (gedefinieerd door de overlijdensadvertenties) de radix Maan in Leeuw, Boogschutter en Steenbok het meest voorkomt. Dit valt te interpreteren als zich thuisvoelend bij o.m. autoriteit, ambitie, horizonverruiming en status. T.a.v de lezerskring van Trouw stelt hij de hypothese dat de Maan in Vissen zeer hoog scoort. Dit is te interpreteren als zich thuisvoelend bij emotioneel meeleven, overgave en met religieuze affiniteit
Verder specifieke hypothesen:
Maan in Ram bij NRC en Trouw scoort in de onderste helft
Maan in Stier komt bij Trouw vaker voor
Maan in Kreeft komt bij Trouw vaker voor
Maan in Leeuw komt bij de NRC beduidend vaker voor en scoort bij de hoogste tekens
Maan in Weegschaal komt bij Trouw vaker voor
Maan in Schorpioen komt bij Trouw vaker voor
Maan in Boogschutter bij beiden bij de 6 hoogstscorende tekens. Bij de NRC het vaakst en bij de bovenste 4
Maan in Steenbok bij beide bij de 3 hoogst scorende tekens
Maan in Waterman komt bij Trouw vaker voor
Maan in Vissen bij trouw bij de 3 hoogst scorende tekens

=============================================================

ASTROLOGIE IN BEDRIJVEN

Astrologie wordt in het bedrijfsleven gebruikt bij personeelsselectie en- werving maar ook bij het nemen beleidsbeslissingen. Het wordt echter niet of nauwelijks toegegeven. Dat bleek in een uitzending van Twee Vandaag van 8 april 1997. Declaraties van astrologen vallen onder het kopje "trajectbegeleiding" en "trajectanalyse", of nog mooier: "klankbordinvesteringsstrategie". Astrologen lopen in bedrijven rond als "holistisch intermediair". Allemaal wollig taalgebruik uit angst voor schade aan het imago van de bedrijven die astrologen inhuren. Bedrijven hoeven zo ook niets "uit te leggen". Nadeel voor astrologen is dat bewezen diensten niet vermeld mogen worden in hun cv's.

============================================================

VERSLAG KEPLER RESEARCH CONFERENCE, LONDON NOV.96
door Koen Van de moortel

Elk jaar organiseren de Astrological Association en de Urania Thrust in Londen een conferentie gewijd aan wetenschappelijk onderzoek van astrologie. Om de drie jaar (1993, 1996,..) is het sprekersgezelschap internationaal.

Mike O'Neill (GB) bracht een discussie op gang rond de geldigheid van de zgn. karaktertrekhypothese. Francoise en wijlen Michel Gauquelin (F) hebben vele biografieŽn van bekende personen doorploeterd om er de typische karakterbeschrijvende woorden uit te halen. De frequenties daarvan hebben ze kunnen correleren aan bepaalde planeetstanden. Zo werd de beschrijving "moedig" meer gevonden bij mensen met Mars in een Gauquelinzone (in de buurt van de horoscoophoeken) en "serieus" eerder bij mensen met Saturnus daarin. Het blijkt echter dat als de selectie gedaan wordt door verschillende personen, de resultaten nogal kunnen verschillen.

Suitbert Ertel van de universiteit van Gottingen (D) heeft reeds heel wat werk verricht om de validiteit van de Gauquelin resultaten te testen. Een aanrader is daarom zijn nieuwste boek "The Tenacious Mars Effect" (met Kenneth Irving als mede auteur). Momenteel zoekt hij naar variaties in het Gauquelin effect volgens faktoren als geslacht en een natuurlijke versus onnatuurlijke geboorte. Dat laatste is van groot theoretisch belang: als, zoals Francoise Gauquelin denkt, een baby voelt wanneer hij geboren wil worden (als de kosmische ritmen in harmonie zijn met zijn eigen ritmen), dan zijn de horoscopen van bv. keizersnee kinderen niet correct. Als daarentegen, zoals Theodor Landscheidt denkt, de baby na de eerste adem begint te "synchroniseren" met de kosmische ritmen, dan maakt het niets uit hoe de geboorte verlopen is.
Meer discussie over de Gauquelin studie werd gebracht door Francoise zelf en Nick Kollerstrom (GB).

Een interessant idee dat ons dichter bij een fysische verklaring van astrologie kan brengen werd geopperd door dr. Frank McGillion (GB). Het is bewezen dat de hoeveelheid melatonine, bij de geboorte aanwezig in de pijnappelklier, van grote invloed is voor de evolutie van het kind (bv. leeftijd waarop puberteit zal starten), en tevens dat deze stof gevoelig is voor elektromagnetische velden, die op hun beurt kunnen afhankelijk zijn van planeetstanden.

Ook positief was het relaas van Pat Harris (GB) die door toepassen van astrologie tot beter begrip kon komen van patiŽnten met chronische pijn.
De Duitser Siegfried Schiemenz mat het "belang" van 704 mensen aan de hand van de lengte die in een encyclopedie aan hen toebedeeld was, en vond vervolgens een relatie tussen deze factor en het al dan niet hebben van drievoudige conjuncties en grote driehoeken, in de heliocentrische horoscoop weliswaar.
Mensen die graag naar mysterieuze getallensymboliek in het universum zoeken, hebben ongetwijfeld genoten van de ontdekkingen van Robin Heath (GB) en Theodor Landscheidt (Canada).

Verder gaf Rudolf Smit (NL) de Engelsen bekendheid van enkele astrologen uit de lage landen (i.h.b. Herman De Vos en Leo Knegt), benadrukte Peter Roberts het belang van astrologische modellen in het onderzoek, waarschuwde Geoffrey Cornelius (GB) voor bepaalde statistische fouten, vergeleek Nick Campion (GB) historisch en astrologisch onderzoek, besprak Graham Douglas (GB) het gebruik van zgn. repertoriumroosters in astro psychologie, en opperde Peter Niehenke dat astrologie misschien nooit kon "bewezen" worden omdat ze enkel met "gelijkenissen" werkt.

Last but not least bracht Geoffrey Dean (Australie) sommige adepten van hun stuk met bedenkingen over de waarschijnlijkheden van declinatie aspekten en de daaraan gekoppelde interpretaties. Hij doet ook een oproep aan iedereen om testen te ontwerpen, i.h.b.. voor de hypothesen "Zonnetekenvoorspellingen / interpretaties zijn voldoende geldig voor ethisch gebruik.". Zend uw ideeŽn naar Box 466, Subiaco 6008, W.Australia.

[Met toestemming overgenomen uit Nieuwsbrief 62, jan/feb 1997 van Werkgroep De Ronde Tafel, secr: Eddy Brackenier, Dahlialaan 20, 9080 Lochristi, Belgie <e.brackenier@innet.be>]

===================================================================

PROJECT P*H*A*S*E TIME

Een groep astrologen onder leiding van Robert H. Schmidt heeft het ambitieuze plan opgevat om "Het Vraagstuk van de Astrologie" op te lossen rond de eeuwwisseling. PHASE staat voor "Philosophy, History, Science, Epistemology and Experiential Occultism" en is een vervolg op Project Hindsight.

De doelstellingen zijn het zoeken naar een theoretische basis van de astrologie in genoemde disciplines. Het herontdekken van de grondslagen van de moderne astrologie. En het herstellen van het bovennatuurlijke ("Metaphysics") als koningin der wetenschappen, waarbij de astrologie een centrale rol moet vervullen (...).

Simpele vragen als "Wat is astrologie" en "Hoe werkt het" zullen worden beantwoord door gebruik te maken van het vertaalde materiaal van Project Hindsight.
Maar ook gaat men op zoek naar verloren sleutels bij het interpreteren van horoscopen. Alles is gebaseerd op klassieke astrologie-teksten en er zal dan ook aandacht worden besteed aan verkeerd geÔnterpreteerde vertalingen.

Er is een onderzoeksgroep "P*H*A*S*E STAR" en een online uitgave "PHASEWATCH" waarin nieuw materiaal wordt besproken en ook hoe met nieuw ontdekte technieken kan worden gewerkt (kosten 10 dollar per maand)
Vanaf 17 april wordt er, na een jaar voorbereiding, gepubliceerd.

Voor informatie email: 102520.2353@compuserve.com

==============================================================

ASTRONET CONGRES

Onder de titel Astrologie in Cyberspace vind op zondag 1 juni a.s. in Arnhem een beurs, congres, workshop en expositie plaats over de mogelijkheden van electronisch communiceren voor astrologen.
Plaats: Hotel Haarhuis t.o. het Centraal Station. Kosten Fl. 50,- (congres) en Fl. 25,- (workshop). Informatie: 026 - 4426465
(zie bijgevoegde folder)

==============================================================

CDROM GEGEVENSBESTAND (Frank Vernooij)

De cdrom met een grote hoeveelheid data, uitgegeven door de Duitse Astrologische Vereniging is binnen en beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden.
Het lijkt niet slecht om een artikel van Jacob Ruijling in herinnering te brengen uit AinO, jrg 8, no 2 (winter 93-94), waarin hij na het controleren van eigen grote databestanden uit Amerikaanse bron concludeert dat om en nabij de helft onbetrouwbaar is. Ons is niet bekend welke graad van betrouwbaarheid de Duitse gegevens geacht worden te hebben, maar meer dan voorzichtigheid bij het trekken van conclusies lijkt geboden.
Volgens Ole Eshuis zijn er bovendien nogal wat typefouten gemaakt bij het overbrengen van data naar het AAF formaat, waarin de gegevens op de cdrom zijn ondergebracht.

==============================================================

VERTRAGING TIJDSCHRIFT ASTROLOGIE IN ONDERZOEK (AINO)

Op de afgelopen jaarvergadering van de NVWOA van maart j.l. heeft eindredacteur Wout Heukelom toegelicht waardoor het tijdschrift AinO weliswaar vertraging heeft opgelopen, maar gewoon doorgaat. Eťn van de oorzaken is dat AinO, evenals andere onderzoekstijdschriften op dit gebied, kampt met gebrek aan goede referenten (methodiek), terwijl nauwkeurigheid steeds meer is vereist, vooral als het klimaat voor onderzoek (binnen de sceptici) grimmiger wordt.
Het nieuwe nummer is nu gepland voor de zomer van 1997.

=============================================

INGEZONDEN BRIEF INTERMEDIAIR JAN VAN ROOIJ

In een eerdere nieuwsbrief heeft de column van R. Plasterk d.d. 29 november 1996 al eens de revue gepasseerd.
De column was voor Jan van Rooij aanleiding voor een ingezonden brief. Hieronder de ingezonden brief en de versie zoals die uiteindelijk afgedrukt is in Intermediair.

<nog niet op website beschikbaar>


==============================================================

redactie Nieuwsbrief NVWOA
De Blieckstraat 145, 3572 WB Utrecht
tel: 030 2732954
e mail: lexbruin@worldonline.nl

Informatie NVWOA
F. Methorst, Kasaidreef 19, 3564 AS Utrecht
tel/fax: 030 - 2617723