N I E U W S B R I E F voor leden en belangstellenden

jrg 2, no 2, 1997; 15 3 1997

====================================

In deze nieuwsbrief:

-Programma voorjaar 1997.
-Prijsvraag nvwoa
-Artikel nanninga
-Woonbeurs in london.
-Shine

===================================================================

PROGRAMMA VOORJAAR 1997.

Als uitzondering op de regel zal er in april wel een bijeenkomst zijn. De bijeenkomst in juni zal waarschijnlijk vervallen.

zaterdag 5 april 1997:
Discussiemiddag: Astrologie en onderzoek.

De Ledenvergadering van maart j.l. had een tamelijk praktisch/inhoudelijk karakter, en door formaliteiten die bij zo'n bijeenkomst horen, bleef er weinig tijd om over het doen van onderzoek door te praten.
Daarom is deze middag ingelast waarbij er dus geen lezing is, maar volop gelegenheid over de wenselijkheid, de uitvoering en samenwerking op het gebied van onderzoek te praten. Een aantal groepen en individuen is bezig met (een opzet voor) onderzoek. Dit is de gelegenheid om dit in ruimere kring bekend te maken en te profiteren van de kennis van anderen en zo verder te komen.

De rol van de NVWOA zal zich meer gaan richten op uitwisseling van informatie. Voorwaarde van slagen is dat leden meer bereid zijn ideeŽn voor onderzoek te delen met anderen en bereid zijn vrijelijk over eventuele resultaten te discussiŽren. Te idealistisch of niet, feit is dat de stemming op de vergadering in deze richting wees.

Wat is toeval,

hoe groot is de

waarschijnlijkheidskans

en wat is er bewezen.

Een aantal vragen waar

astrologie onderzoekers

soms behoorlijk mee

in hun maag kunnen zitten.

Als voorbereiding voor de

discussiemiddag van zaterdag 5 april 1997:

kunt U zichzelf

deze vragen stellen

na het lezen van dit stukje.

<nog niet op website beschikbaar>zaterdag 3 mei 1997:

Halbe van der Velde: Alternatieve zonne- en maantekenbetekenissen op het nivo van elementen, kruizen en de P.I.V (pioniers-, instandhouders, verbreiders) indeling)
De laatste jaren pendelde Halbe van der Velde naar Amerika en Canada langs congressen en o.a. Robert Hand. Tevens kon hij dankzij de beschikbaarheid van veel materiaal/gegevens zijn al langer bestaande hypothesen toetsen. Het ziet ernaar uit dat hij significante resultaten heeft. En dat is in dit veld absoluut iets bijzonders!

Op basis van een aantal grootschalige onderzoeken (Gauquelin, Beverley Fodor) wordt een seizoensritme en klimaatgebonden alternatief gepresenteerd voor de thans vigerende zonne- en maantekenbetekenissen. Dit alternatief is gepubliceerd in het NCGR journal en in een cursusboek ("Astrology for the 21st century") dat de inleider heeft geschreven voor de Amerikaans-Canadese markt.

====================================================================

PRIJSVRAAG NVWOA

De prijsvraag t.g.v het 25 jarig bestaan van de NVWOA loopt nog door tot eind maart. Ook andere informatie over de NVWOA is te vinden op:

<http://www.worldonline.nl/~lexbruin/index.htm>

====================================================================

ARTIKEL NANNINGA

Van de hand van scepticus R. Nanninga verscheen een inleidend artikel over astrologie waarin een aantal studies en personen (Dean, van Rooij en Hamaker) worden genoemd. Opvallend is dat het werk van Gauquelin onvermeld blijft. De (milde) conclusie van het artikel is ... de horoscoop verteld je niet wie je bent of wat je moet doen. Je moet er zelf betekenis aan geven...(de Psycholoog, maart 1997, p.
20-25).
====================================================================

WOONBEURS IN LONDON.

Wie naar London gaat kan tot 6 april de Ideal Home Exhibition bezoeken. Op deze beurs is behalve een compleet nagebouwd oerwoud ook een afdeling ingericht met als thema de Zodiak.
Voor elk sterreteken is met zorg de voor hem/haar ideale woonkamer ingericht. Plaats: Earls Court Center.

====================================================================

SHINE

De film Shine (zie Nieuwsbrief NVWOA 1996:1) staat nu volop in de belangstelling met een aantal Oscar nominaties. Hierbij de geboortedata van de hoofdpersonen waarop de film is gebaseerd.

David Helfgott: 19th May 1947, 8:24 am (AEST) (rectified by Gill) Melbourne.
Gillian Helfgott (known as Gillian Murray in her astrology days) 10th December, 1931, 5:04 am (AEST) Melbourne.

(bron: Chris Turner's bericht in psych@astrologer.com)

====================================================================

redactie Nieuwsbrief NVWOA
De Blieckstraat 145, 3572 WB Utrecht
tel: 030 2732954
e mail: lexbruin@worldonline.nl

Informatie NVWOA
F. Methorst, Kasaidreef 19, 3564 AS Utrecht
tel/fax: 030 - 2617723