Logo NVWOANieuwsbrief NVWOA
voor leden en belangstellenden

jrg 1, no 2, 1996; 5 12 1996


In deze nieuwsbrief:

  • Contributie 1997
  • Voorjaarsprogramma 1997 lezingen NVWOA
  • Film en TV nieuws
  • Publicaties van de NVWOA
  • Onderzoeksgroep economische astrologie
  • Onderzoeksgroep auteurs
  • Internet
  • De overeenkomst tussen de bladen Skepter en Playboy <nog niet op website beschikbaar>

======================================================================================

Contributie 1997

De contributie voor 1997 blijft Fl. 80,-; leden kunnen gebruik maken van de bijgevoegde acceptgiro.

==============

Voorjaarsprogramma 1997 lezingen/ Open Huis bijeenkomsten

Plaats:Sterrenwacht Sonnenborgh. Adres: Zonnenburg 2, Utrecht. (Buslijn 2 en 22, halte Centraal Museum)
Aanvang:13.30 uur.
Toegang: 5,00 . (Leden gratis). Van alle lezingen wordt een verslag gemaakt en deze worden gebundeld, gratis voor NVWOA leden.

zaterdag 4 januari 1997:
Hans de Groot - "Van wat de schrijver schrijven doet.."
Sinds een aantal NVWOA leden zo'n jaar geleden besloot tot een onderzoek naar mogelijke overeenkomsten tussen schrijvershoroscopen, verzamelde Hans de Groot ruim 500 horoscopen van meer en minder bekende schrijvers.
Tengevolge van enig turven- en tellen geraakte hij tot een even poŽtische als gewaagde stellingname: "Het is slechts liefde wat de schrijver schrijven doet".
U bent bij zijn expliciterend betoog van harte welkom met Uw toevoegingen, twijfels en tegenwerpingen, mits vriendelijk getoonzet.

zaterdag 1 februari 1997
Robert Doolaard - "Verbanden tussen planetaire cycli en de
geschiedenis, en de toepassing daarvan op de toekomst".
De omlooptijden van Pluto, Neptunus en Uranus verhouden zich tot elkaar als 16 : 24 : 47. Dit is gerekend vanaf 577 v.C. tot het jaar 3370, de twee jaartallen waarin deze drie in samenstand staan.
De synodische perioden van Pluto-Neptunus (ca. 493 jaar) lopen parallel aan de officiŽle indeling van de geschiedenis in tijdvakken van 500 haar. In elk van deze tijdvakken is er sprake van culturele bloei gedurende die decennia waarin de omloopsnelheden van Pluto-Neptunus weinig van elkaar verschillen en tegelijkertijd een onderlinge hoek maken van 60 of 120 graden. Dat vindt twee maal per 500 jaar plaats, nu gedurende de tweede helft van de 20e en de eerste helft van de 21 eeuw.
Uit Doolaard's onderzoek 'Golven en oorlogen, 1700-1992' blijkt dat de grootste rampen voor de beschaving, zoals de Napoleontische- en de twee wereldoorlogen, plaats vonden in de jaren van maximaal dalende golven, d.w.z. in jaren waarin de 10 hoeken tussen de 5 buitenste planeten afnemen. Het omgekeerde bleek eveneens waar: als deze planeten zich voornamelijk van elkaar verwijderen bevinden we ons in een periode van overweldigend vrede. Was dat ook voor 1700 het geval? En wat zegt het over de 21 eeuw? Kortom de feiten en de gewichten.

zaterdag 1 maart 1997 Algemene Ledenvergadering

==========================

Film en TV nieuws.

In Shine, een nieuwe Australische film van Scott Hicks speelt Lynn Redgrave een astroloog. Een film die astrologen zouden moeten zien vanwege "... a decent portrayel of a professional astrologer" (bron: Transit vol 1, no 2, Sept 1996). De film gaat over een groot australisch pianist David Helfgott, maar draait waarschijnlijk nog niet in Nederland.

In het TV programma Tineke live (25 december a.s 21:40 RTL4) de Franse astrologe Elizabeth Teissier.

===========================

Publicaties van de NVWOA in overzicht.

Binnenkort verschijnt een heruitgave van "Het Gauquelin onderzoek, de betekenis voor het astrologisch onderzoek en de astrologische praktijk" door Dr. Michel Gauquelin ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van der NVWOA in 1996 ( Fl. 5,-) . Leden krijgen deze gratis toegestuurd, tegelijk met de stukken voor de Algemene Ledenvergadering van maart 1997.

Catalogus Collectie Terpstra
De catalogus (circa 300 boeken) circuleert inmiddels onder de leden. Het is niet de bedoeling dat er boeken verkocht gaan worden. De boeken staan in Utrecht en wie belangstelling heeft kan ze daar inzien en lenen.
De catalogus is gratis te leen.

Nog verkrijgbaar is de Bibliografie "Wetenschap en Astrologie" met een overzicht van meer dan 600 publicaties (Fl. 25,-).
Het komend jaar zal een update worden gemaakt.

Verder zijn de verslagen van de Open Huis bijeenkomsten met lezingen (vier bundels van 1992-1996) weer verkrijgbaar (FL 7,50), en het knipselkrantje over het Mars-effect (gratis). Een videoband met astrologen en astrologie op TV is ook te leen.

=========================

Onderzoeksgroep Auteurs.
De belangstelling voor deze groep loopt achteruit en dat is jammer nu het erop lijkt dat er wat resultaten uit voortkomen (zie lezing januari 1997). Gekeken zal worden of de lezing een nieuwe impuls zal zijn. Er zijn in ieder geval genoeg data beschikbaar waarmee men uit de voeten te kan.

========================

Onderzoeksgroep Economische Astrologie.

De groep is twee keer bij elkaar gekomen. Er is een nuttige uitwisseling van informatie op gang gekomen. Enkelen gaan naar een congres in London begin 1997. Er is een literatuurlijst verkrijgbaar en bronnen zijn geÔnventariseerd.

=======================

Internet.

Gekeken zal worden of de bibliografie "Wetenschap en Astrologie" via internet is aan te bieden. Leden met enige ervaring (HTML pagina's maken en indexeren met WAIS) kunnen we hierbij goed gebruiken. Zij kunnen contact opnemen met het secretariaat.

TIPS:
- Overzicht met Astrology Shareware - http://metro.turnpike.net/S/SRozhon/sharewre.htm
- ASTROLOG 5.20 (freeware) Walter D. Pullen - http://www.magitech.com/~cruiser1/astrolog.htm
- Literatuur (Joanna Ashmun)- http://www.nwlink.com/~jmashmun

=======================

De overeenkomst tussen de bladen Skepter en Playboy

<nog niet op website beschikbaar>

=======================================================================================

redactie Nieuwsbrief NVWOA
De Blieckstraat 145, 3572 WB Utrecht
tel: 030 2732954

Informatie NVWOA
F. Methorst, Kasaidreef 19, 3564 AS Utrecht
tel/fax: 030 - 2617723


WORDT LID VAN DE NVWOA.!
U ONTVANGT DAN HET TIJDSCHRIFT ASTROLOGIE IN ONDERZOEK GRATIS. MAAK F.80,- OVER OP GIRONUMMER 432858 T.N.V. DE NVWOA, HOUTEN