Logo NVWOANieuwsbrief NVWOA
voor leden en belangstellenden

jrg 1, no 1; 10-9-1996


In deze nieuwsbrief:

  • Werkgroep Economische Astrologie (i.o.)
  • Onderzoeksgroep Auteurs
  • Catalogus Collectie "Terpstra"
  • Astrologie in Onderzoek
  • E-mail

Werkgroep Economische Astrologie (i.o.)

Op de laatste Open Huis Bijeenkomst van 7 september gaf de heer A.J. van der Aat een lezing over Beurskoersen en astrologie.
Getuige de hoge opkomst en de interesse vooraf staat dit onderwerp in de belangstelling, een aantal leden bleek er zich al in te hebben verdiept.
Na afloop van de lezing was nog niet helemaal duidelijk wat economische astrologie te bieden heeft en zoals gebruikelijk zijn hier diverse ideeën over.Besloten is een eerste bijeenkomst te houden van een werkgroep economische astrologie. Tien belangstellenden hebben zich reeds opgegeven. Op de bijeenkomst zal de opzet en onderwerp(en) in onderling overleg worden vastgesteld. Deze bijeenkomst wordt gehouden voorafgaand aan de volgende lezing van oktober.

Hierbij een uitnodiging aan geïnteresseerden.

DATUM: zaterdag 5 oktober
TIJD: 11.00 uur
PLAATS: Sterrenwacht Sonnenborgh, Zonnenburg 2 te Utrecht

Onderzoeksgroep Auteurs

Gezocht: Horoscopen van auteurs en met name de serie van Jacques Lescaut "600 personalités du ..", Brussel, 1978(1)

LET OP: Volgende bijeenkomst is op zaterdag 2 november 1996 om 11.00 uur.

Catalogus Collectie "Terpstra"

Zoals eerder is bekend gemaakt, heeft Bert Terpstra meer dan 300 astrologieboeken geschonken aan de NVWOA. Het bestuur wil deze boeken beschikbaar stellen voor de leden, in welke vorm is o.a. afhankelijk van de belangstelling.
Om deze te peilen en om een eerste indruk te krijgen welke boeken dit zijn is een eenvoudige catalogus gemaakt, die (tegen portokosten) kan circuleren onder de belangstellende leden. Eventueel is deze te koop.

Belangstellenden voor de catalogus kunnen contact opnemen met het secretariaat NVWOA (zie briefhoofd)

Astrologie in Onderzoek

Nieuwe nummer(s) van het tijdschrift komen niet voor de winter uit. De redactie werkt eraan.

E-mail

Tenslotte een oproep om uw e-mailadres door te geven aan het secretariaat. U krijgt NVWOA-informatie dan zoveel mogelijk via deze weg toegestuurd.