logo NVWOA logo NVWOA Nederlandse Vereniging tot
Wetenschappelijk Onderzoek
naar de Astrologie
 
Nieuwsbrief oktober 2017, jaargang 22 nr. 3
 
 
 

Open-huislezing 7 oktober 2017
Op zaterdag 7 oktober spreekt Truus van Leeuwen over ‘Systemische astrologie’.
Systemisch werk gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de verschillende systemen waarvan hij of zij deel uitmaakt. Je familie is zo'n systeem, de organisatie waar je werkt, de club waarvan je lid bent, je vriendenkring, enz., enz. Op basis van dit uitgangspunt is een aanpak ontwikkeld waarmee zichtbaar kan worden gemaakt hoe het gesteld is met één of meer systemen om je heen en je eigen plaats in het geheel of binnen een bepaald systeem.
Zij combineert deze aanpak met astrologie volgens een door haarzelf ontwikkelde methode.
Truus van Leeuwen: Systemische astrologie houdt in dat een probleem van een cliënt systemisch wordt benaderd, geïntegreerd in een astrologisch duidingsconsult.

Er worden voorwerpen opgesteld die te maken hebben met het thema van de vragensteller en/of die er onderdeel van zijn. De cliënt maakt vervolgens onder begeleiding van de coach een ‘wandeling’ door de huizen van de horoscoop. Zo kan hij of zij met de verschillende facetten van zijn of haar leven kennis maken. Ook kan de cliënt voorwerpen of personen een andere plaats geven in het geheel, wat de onderlinge dynamiek verandert en vaak rust geeft.

De combinatie van systemisch werk en astrologie geeft een driedimensionaal beeld van het geheel. Doordat de problematiek vanuit een helicopterview wordt benaderd, neemt de cliënt ongemerkt wat afstand van de situatie. Hierdoor wordt het totale ‘verhaal’ inzichtelijker dan wanneer je de twee methoden los van elkaar gebruikt of een louter astrologische opstellingsmethode toepast.

Zie ook haar website.

Over de spreker
Truus van Leeuwen is in januari 2000 gestart met haar eigen praktijk voor levenskunst. Ze is praktiserend astroloog en gecertificeerd systemisch werker, trainer en begeleider bij traumaverwerking. Vanuit deze achtergrond begeleidt ze mensen tijdens hun zoektocht naar antwoorden op bepaalde vragen of om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld lastige situaties.
Ze heeft opleidingen gevolgd aan het Nederlands Trainingsinstituut voor NLP en Systemisch Werk te Limmen. Voor ze met haar eigen praktijk begon, heeft ze twintig jaar als directiesecretaresse en vertrouwenspersoon gewerkt.

Plaats:

Tijd:
Gebouw Utrechtse Theosofische Vereniging, Kruisstraat 307.
Een routebeschrijving vindt u op onze website, pagina Contact.
13:30-ca.16:30 uur.

Programma november en december 2017
Bregje Tit is een jonge astrologe die onderzoek doet naar de invloed van Pluto. Ze probeert meer greep te krijgen op de werking van deze planeet door onder meer te kijken naar zijn positie in de huizen en de verschillende typen aspecten waarin hij optreedt. Op zaterdag 4 november komt ze hierover spreken. Discussie neemt bij deze bijeenkomst een belangrijke plaats in. Nadere informatie in de volgende Nieuwsbrief.

Voor zaterdag 2 december is geen spreker uitgenodigd; dan wordt er een discussiebijeenkomst gehouden.

Plaats:

Tijd:
Gebouw Utrechtse Theosofische Vereniging, Kruisstraat 307.
Een routebeschrijving vindt u op onze website, pagina Contact.
13:30-ca.16:30 uur.

Lezing Willem Simmers
Een samenvatting van de lezing van Willem Simmers van 2 september jl., aangevuld met een aantal afbeeldingen.
Tijdens zijn omloop om de Aarde snijdt de baan van de Maan de ecliptica. De snijpunten zijn de Maansknopen. De noordelijke Maansknoop gaat van zuid naar noord, de zuidelijke gaat van noord naar zuid. Zonder Maansknopen zouden er geen eclipsen zijn.
In deze terugblik komt allereerst het mythologisch/historische deel aan de orde van de lezing van Willem Simmers.
Daarna volgen kort twee voorbeelden van de werking van eclipsen:
- de invloed van haar prenatale maaneclips op (de geboortehoroscoop van) Madonna;
- een tijdelijke zonne-eclips in verband met de verkiezingsnederlaag van Hilary Clinton.
Maansknopen: mythologie, historie
De vroegste theorieën en duidingen over de Maansknopen komen uit het oude India.
Volgens de Indiase mythologie waren de Maansknopen ooit één: een Draak (het gelijknamige sterrenbeeld).

KarnenDe goden wilden een drank bereiden die hen onsterfelijk zou maken. Hiervoor was het nodig om de kosmische zeeën te karnen. Dit konden ze niet alleen en dus riepen ze de hulp van de demonen in, hun belovend dat ook zij van de drank zouden mogen drinken als het eenmaal gelukt was. Onder die voorwaarde wilden de demonen wel helpen. Ze namen de Draak gevangen, en wonden zijn lange lichaam om een karnstok die ze in de oceaan hadden geplaatst. De goden hielden zijn staart vast en de demonen, die wel wat gewend waren, zijn kop.

Toen de drank na jaren van karnen eindelijk klaar was, werden de demonen weggestuurd. Echter, de Draak, die het meest te lijden had gehad tijdens de bereiding ervan, liet het daar niet bij zitten. Hij vermomde zich als een god en wist wat van de drank te bemachtigen. De god Vishnu, gewaarschuwd door zonnegod Surya die dit in de gaten kreeg, wierp zijn vlijmscherpe discus naar de Draak en kliefde hem doormidden. Hij was echter al onsterflijk geworden en bleef doorleven in twee delen: Rahu de Drakenkop en Ketu de Drakenstaart.

Drakenkop of Rahu De oude zieners koppelden aan Rahu de werking van Saturnus. Rahu is van oudsher verbonden met het element lucht en aarde. Ketu heerst over de elementen Water en Aarde. Het teken waar Rahu in verhoging staat is het teken Schorpioen, waarmee niet gezegd is dat hij daarmee in teken Stier automatisch in val staat. Sterker nog, hij functio­neert daar prima en staat hier volgens vele opvattingen zelfs in verhoging. Drakenstaart of Ketu

Maansknopen nu
Wat je kort door de bocht hoort en leest over de maansknopen, is dat de Drakenkop een punt in de horoscoop is waarop je je dient te richten. De Drakenstaart geeft aan waar je van los dient te komen, want deze zorgt ervoor dat je je teveel vasthoudt aan het verleden. Dit remt je in je ontwikkeling, wat per definitie als ongunstig wordt beschouwd. Het ligt echter allemaal heel wat genuanceerder, vooral als je bedenkt dat volgens Indiase astrologie het ijzeren tijdperk (kali yuga) onder heerschappij van de Drakenkop valt.

Angkor en Egypte
De naam Angkor, de beroemde ruïnestad in Cambodja, betekent ‘heilige stad’ in het Khmer, de taal van Cambodja. Sommigen zien er een samentrekking in van Ankh-Hor: ‘de god Horus leeft’. Er lijkt namelijk verband te bestaan tussen deze regio en het oude Egypte, zoals hierna aan de orde komt.
Het tempelcomplex bij Angkor is een exacte kopie van het sterrenbeeld de Draak, zie afbeelding hieronder:

De Draak

De oude Egyptenaren deden iets vergelijkbaars. Met de piramiden van Gizeh en andere piramiden in de omgeving bootsten zij het sterrenbeeld Orion na. De vier sterrenschachten van de grote piramide ‘onderhielden’ een band met zowel het sterrenbeeld Orion en de ster Sirius, als met het sterrenbeeld de Draak, zie afbeelding hieronder:

Sterrenschachten10.500 jaar v.Chr. stond Orion op zijn ‘laagste’ positie, waarmee hij enkel nog zichtbaar was op de horizon. Dat wil dus zeggen dat Orion (waarin men de god Osiris zag) ‘op aarde was’, wat per definitie als zéér gunstig werd beschouwd. Hij bewoog zich onder de mensen en iedereen voer er wel bij. Orion/Osiris wordt de god van de ‘eerste tijd’ genoemd en dit moment, 10.500 v.Chr., luidde het begin van het tijdperk Leeuw in (gesymboliseerd door de sfinx). In de loop der eeuwen echter klom Orion steeds hoger met Sirius in zijn kielzog, en kwam zo los van de aarde. Dit werd als ongunstig gezien voor haar bewoners. Nu, anno 2017, zien we hem op zijn hoogste punt. Dat wil zeggen dat hij nu zo hoog kan rijzen, dat we hem in de wintermaanden bijna recht boven ons hoofd kunnen waarnemen.

Zon, Sirius en de tijdperkenMet het rijzen van Orion daalde het sterren­beeld de Draak, dat daarmee ‘op aarde’ kwam en zich onder de mensen ging begeven. Met zijn entree op aarde begon in 701 v. Chr. (een jaartal waar over te discussiëren valt) het ijzeren tijdperk, kali yuga. Zodra Orion zijn hoogste punt heeft bereikt (en dat is nu) gaat hij weer dalen voor een periode van 13.000 jaar. De Draak stijgt in evenredigheid en verlaat de aarde, waardoor zijn invloed afneemt. Op dit moment zitten we middenin deze kosmische overgang.
Het lijkt erop dat de piramidebouwers en de bouwers van Angkor per se de kennis wilden bewaren over de cycli van de vier grote tijdperken.

Eclipsen
Bij het werken met eclipsen worden zowel de zonne- als de maaneclipsen in ogenschouw genomen. De prenatale eclipsen of de tijdelijke eclipsen worden in de buitenrand van de geboortehoroscoop aangegeven. Van daaruit worden de verbanden bekeken.

Prenatale eclipsen: Madonna
Voorgeboortelijke eclipsen zeggen iets over hoe succesvol iemands leven is. Als er een goede aansluiting is van de prenatale eclipshoroscoop (zon en/of maan) op de geboortehoroscoop, dan word je gesteund door het collectief.
Het voorbeeld van Madonna is sprekend. Ze is geboren op 16 augustus 1958 om 07:05 uur in Bay City (Michigan, USA). Bekijk je haar radix, dan lijkt deze niet onmiddellijk een leven in de schijnwerpers te voorspellen, reden waarom astrologen soms twijfelen aan de juistheid van het opgegeven geboortetijdstip, mede omdat de Loys Rodden rating niet meer is dan een povere DD. Bestudeer je echter haar prenatale maaneclips in relatie tot haar geboortehoroscoop, dan valt alles op zijn plek. Deze eclips heeft uitzonderlijk veel verbanden met haar radix, waarvan 9 zeer nauwe aspecten. Daardoor kan de tijdgeest zich heel makkelijk manifesteren via haar horoscoop. Maar dat gaat niet vanzelf. Ze brak vrij laat door (in 1985). Kijk je naar de secundaire progressies, dan valt te verklaren waarom het juist dán gebeurt.
M.a.w.: een prenatale eclips die goed verbonden is met de geboortehoroscoop, is een aanwijzing voor succes, maar niet de enige.

Tijdelijke eclipsen: Hillary Clinton
Het verliezen van de presidentsverkiezingen in 2016 moet een dieptepunt zijn geweest in het leven van Hillary Clinton.
Hieronder zie je haar horoscoop met op de buitenrand aangegeven de positie van de laatste zonne-eclips voor 8 november 2016, de dag van de verkiezingen. De eclips valt in Maagd in huis 10, en de heer van de eclips is dus Mercurius. Op de grote dag staat deze planeet op een opmerkelijke positie in haar radix: conjunct ascendant en radix Mercurius en radix Zuidknoop. Ook hier gaat het weer om zeer nauwe aspecten. Hieronder zie je de geboortehoroscoop met de nodige gegevens:

Horoscoop Hillary Clinton

Nauwe aspecten
Iets wat in de lezing zeer opviel: Wim Simmers had hele reeksen voorbeelden van eclipsen die belangrijk zijn voor een bepaalde persoon en die zeer nauwe aspecten maken (van 0 - maximaal 3°) met planeten en belangrijke punten in de radix, zie ook zijn boek Eclipsen in de astrologie, uitgegeven bij Hajefa.

(Zeer korte samenvatting van de lezing van Willem Simmers door FvM; afbeeldingen: Willem Simmers)