logo NVWOA logo NVWOA Nederlandse Vereniging tot
Wetenschappelijk Onderzoek
naar de Astrologie
 
Nieuwsbrief mei 2017, jaargang 22 nr. 1
 
 
 

Van de redactie
Deze eerste Nieuwsbrief van 2017 verschijnt nogal wat later dan de bedoeling was. Excuses daarvoor. Oorzaak: de eindredactie had ernstige problemen met de e-mail na een computercrash. Inmiddels is het ergste leed geleden.

Open-huislezing 6 mei 2017
Op zaterdag 6 mei spreekt Beatrice Boucher over de Esoterische Astrologie van Alice Bailey: “Deze lezing behelst een diepgaande en overzichtelijke introductie in de esoterische astrologie. De esoterische astrologie richt zich primair op de ziel. Ze beschouwt de ziel als de aansturende energie van de persoonlijkheid en verplaatst hiermee de bewuste ontwikkeling naar het zielsniveau. Ze onthult zo de relatie tussen de persoonlijkheid en het hogere zelf vanuit de perspectief van de ziel.
Om de zielsgerichte benadering te begrijpen moeten we eerst de terminologie kennen om te weten vanuit welke perspectief we moeten kijken. In deze presentatie voor de NVWOA bespreken we een aantal begrippen uit de esoterische astrologie en psychologie, zoals de structuur van de psyche, de natuur van de zeven stralen en de verschillende heersers. Ook zal ik iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis.”

Plaats:Gebouw Utrechtse Theosofische Vereniging, Kruisstraat 307.

Onderzoeksarchief George Claus
Vorig jaar (2016) overleed George Claus, een naam die misschien bij sommigen nog bekend is. Hij hield zich onder meer bezig met onderzoek naar het verband tussen geboortehoroscoop en levensduur en hield daarover in 1980 een lezing bij de NVWOA. Ook gaf hij lezingen bij het NGPA en met name in Groningen bij de VVANN, waarvan hij lid was. De familie, die wilde dat zijn onderzoeksarchief op een goede plaats terecht zou komen, heeft het aan de NVWOA aangeboden en we hebben het geaccepteerd.
Het bestaat uit teksten van lezingen en het feitelijke onderzoeksarchief.

Op de website: lezingen en een onderzoek
  • Lezingen
    • Lezing Astrologie, 4 februari 1987
    • Eventuele discussiepunten bij bovenvermelde lezing.
    • Ervaringen met het ‘doodspunt’.
  • Onderzoek Geboortehoroscoop en levensduur uit 1991, aan de hand van 100 horoscopen van hoogbejaard overledenen en 100 horoscopen van zeer jong overledenen. Ook beschikbaar zijn de geanonimiseerde geboortegegevens en sterfdata. Hiervan zijn de originelen op papier aanwezig in de bibliotheek.
In de bibliotheek: niet gedigitaliseerde documenten van twee onderzoeken
  • Familieverwantschap, uitgaande van ‘stamouders’.
  • Geboortehoroscoop en levensloop, een zeer gedetailleerd verslag van zijn eigen levensloop en bijbehorende transits en progressies.
Symposium 11 maart 2017
sprekers en organisatie

De foto hierboven is gemaakt door Bert Veen: Frank Vernooij (dagvoorzitter) geeft een fles wijn aan de enige spreker van buiten de NVWOA: Rob van Gent. Verder van links naar rechts: Albert Bredenhoff, Robert Doolaard, Hans van Oosterhout, Kees Jansen (sprekers) en Fokkelien von Meyenfeldt (organisatie & website).
De presentaties bij de lezingen en foto’s van de sprekers in actie staan op de symposiumsite.
Naar de presentaties & actiefoto’s »