logo NVWOA logo NVWOA Nederlandse Vereniging tot
Wetenschappelijk Onderzoek
naar de Astrologie
 
Nieuwsbrief december 2016, jaargang 21 nr. 7
 
 
 
Het bestuur van de NVWOA wenst u sfeervolle feestdagen en een gelukkig 2017!

Symposium 11 maart 2017
Het programma voor het Tweede Symposium Astrologie & Wetenschap is vastgesteld.
Lees verder »

Open-huislezingen eerste halfjaar 2017
Op de zaterdagen 7 januari en 4 februari zijn er discussiebijeenkomsten.

De jaarvergadering van zaterdag 4 maart duurt tot 14.15 uur en is alleen bedoeld voor leden. Vanaf 14.15 uur zijn gasten van harte welkom: Zus Luyckx spreekt dan over Eris. In 2012 liet zij ons kennis maken met haar visie op hoe ze de dwergplaneten Eris en Ceres opneemt in haar astrologische denken. Ondertussen heeft zij onderzoek gedaan om haar theorie in de praktijk te toetsen aan horoscopen die uit het leven gegrepen werden.

Over de lezing van april zijn we nog in onderhandeling.

Op zaterdag 6 mei spreekt Beatrice Boucher over de Esoterische Astrologie van Alice Bailey: “Deze lezing behelst een diepgaande en overzichtelijke introductie in de esoterische astrologie. De esoterische astrologie richt zich primair op de ziel. Ze beschouwt de ziel als de aansturende energie van de persoonlijkheid en verplaatst hiermee de bewuste ontwikkeling naar het zielsniveau. Ze onthult zo de relatie tussen de persoonlijkheid en het hogere zelf vanuit de perspectief van de ziel.
Om de zielsgerichte benadering te begrijpen moeten we eerst de terminologie kennen om te weten vanuit welke perspectief we moeten kijken. In deze presentatie voor de NVWOA bespreken we een aantal begrippen uit de esoterische astrologie en psychologie, zoals de structuur van de psyche, de natuur van de zeven stralen en de verschillende heersers. Ook zal ik iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis.”


Margot Diederen: Astrologie en Wetenschap, wat is het probleem?
Waarom is er zoveel weerstand tegen de astrologie van mensen met een academische opleiding? “Of ik als historica dan niet wist dat we een Verlichting hadden doorgemaakt die een einde had gemaakt aan al die onzin?” Persoonlijke ervaring, aangevuld met en getoetst aan de ervaringen van 12 Nederlandse astrologen met een academische opleiding, werd het uitgangspunt voor mijn MA thesis Cultural Astronomy and Astrology aan de universiteit van Wales Trinity Saint David. In deze lezing zoek ik binnen een wetenschappelijk filosofisch kader naar inzicht in de kloof tussen ervaring (“de astrologie werkt”) en Westers intellect (“werkt niet”), licht ik aan de hand van eigen levensloop facetten van de hedendaagse intellectuele geschiedenis toe en beargumenteer ik dat er aan de randen van deze kloof veel beweegt, met kansen voor de astrologie.
Margot Diederen studeerde Geschiedenis aan de VU Amsterdam (1988) en volgde de opleiding Psychologische Astrologie bij Karen Hamaker (2001).

Via onze tekstenpagina kunt u zowel de tekst als de presentatie downloaden

Fokkelien von Meyenfeldt: Astrotweelingen als basis voor kwalitatief onderzoek
Het bestuderen van astrotweelingen houdt FvM al jaren bezig, omdat zij het belangrijk vindt te onderzoeken wat eventuele (on)mogelijkheden zijn van de astrologie. Het is een nogal frustrerende bezigheid, maar nu en dan stuitte ze op een treffer die haar deed doorgaan met haar zoektocht. Inmiddels heeft ze een deel van haar materiaal geanalyseerd. Dit blijkt voldoende aanknopingspunten te bieden voor kleinschalig kwalitatief onderzoek. In haar lezing passeren een aantal astrotweelingen de revu en laat ze aan de hand van een voorbeeld zien wat een analyse kan opleveren. Verder komt onder meer aan de orde hoe dit onderzoek het best kan worden aangepakt. Daarbij wordt zowel ingegaan op de inhoudelijke als op de praktische aspecten.
Het verslag van de lezing kunt u downloaden of direct lezen op haar eigen website.
 
 
Uit de vakpers:
In deze rubriek besteden we aandacht aan artikelen uit ASAScoop gerelateerd aan de ASAS, Astrofocus, gerelateerd aan de AVN, en het Astrological Journal, gerelateerd aan de Engelse Astrological Association. Genoemde bladen zijn in onze bibliotheek aanwezig. Het gaat niet om alle artikelen, maar om die onderwerpen die voor de NVWOA relevant zijn. Relevant betekent dat een artikel te maken heeft met onderzoek, of dat het gaat om een beschouwing van algemene astrologische principes. U vindt hier dus geen complete inhoudsopgaven! Verantwoordelijk voor keuze en beschrijving: Frank Vernooij.