logo NVWOA logo NVWOA Nederlandse Vereniging tot
Wetenschappelijk Onderzoek
naar de Astrologie
 
Nieuwsbrief april 2016, jaargang 21 nr. 2
 

Van de redactie
Deze tweede Nieuwsbrief van 2016 moest op zijn laatst op 21 april uitgaan, iets eerder dan oorspronkelijk de bedoeling was. Daarom komen ook ditmaal de aangekondigde vaste onderdelen niet aan de orde.

Wij stellen het op prijs als ook onze lezers bijdragen willen leveren. Stuur deze, liefst als platte tekst, naar de redactie. Eventuele illustraties ontvangen we bij voorkeur als aparte bestanden, zodat ze optimaal geschikt kunnen worden gemaakt voor publicatie in de nieuwsbrief en op de website. Uw bijdrage wordt beoordeeld door Fokkelien von Meyenfeldt (webmaster & eindredacteur) en Hans van Oosterhout (secretaris). De redactie behoudt zich het recht voor te bepalen of een inzending geplaatst wordt.

Symposium uitgesteld
Tot onze spijt gaat het symposium Astrologie & Wetenschap op 23 april niet door. Het minimum aantal deelnemers dat we als bestuur absoluut noodzakelijk vonden, hebben we (net) niet gehaald, mede omdat een aantal belangstellenden op 23 april verhinderd bleek. Dit is geen afstel. Het symposium zal komend jaar op een nieuw te bepalen dag gehouden worden. We houden u daarvan op de hoogte.

Bijeenkomst mei verschuift naar 30 april
Nota bene: vanwege de feestdagen in de eerste twee weken van mei wordt de mei-bijeenkomst verschoven naar 30 april. Paula Schreurs is de spreker voor deze middag, zie het volgende bericht.

Eris: een hypothetische planeet gevonden?
In 1911 veronderstelde A.E. Thierens dat er wellicht nog enkele planeten bestaan buiten de baan van Neptunus. Na de ontdekking van Pluto werkte Th.J.J. Ram dit idee verder uit. In het begin van de jaren 1940 stelde hij een hypothetische ephemeride op voor nog drie planeten buiten de baan van Pluto. Hij baseerde zich daarbij onder meer op de reeks van Titus en Bode, gepubliceerd in 1768.
Na de ontdekking van Eris onderzocht Paula Schreurs in de afgelopen jaren of er overeenkomst is tussen de baan van Eris en die van de eerste van deze drie hypothetische planeten. Vanmiddag deelt ze haar bevindingen met ons.

Het einde der tijden?
Er is een nieuw artikel van Robert Doolaard ter beschikking op onze website: Het einde der tijden?. De laatste kleine correcties moeten nog worden verwerkt, maar we vonden het jammer om de Nieuwsbrief te verzenden zonder deze aankondiging. De gecorrigeerde versie komt zo spoedig mogelijk beschikbaar, zie Nieuws op onze website, onze Facebook pagina en/of bericht van Fokkelien von Meyenfeldt aan de Facebook community Astrologieblog.

Vanaf Nieuwsbrief 21-3: uit de vakpers
Vanaf het volgende nummer van deze Nieuwsbrief besteden we aandacht aan artikelen uit ASAScoop gerelateerd aan de ASAS, Astrofocus, gerelateerd aan de AVN, en het Astrological Journal, gerelateerd aan de Engelse Astrological Association. Genoemde bladen zijn in onze bibliotheek aanwezig. Het gaat niet om alle artikelen, maar om die onderwerpen die voor de NVWOA relevant zijn. Van de vermelde artikelen geven we een korte beschrijving.
Relevant betekent dat het in het algemeen gaat om een beschouwing van algemene astrologische principes of om artikelen die te maken hebben met onderzoek. Het zijn dus geen complete inhoudsopgaven! Verantwoording van keuze en beschrijving: Frank Vernooij.