logo NVWOA logo NVWOA Nederlandse Vereniging tot
Wetenschappelijk Onderzoek
naar de Astrologie
 
Nieuwsbrief maart 2016, jaargang 21 nr. 1
Symposium-editie
 

Van de redactie
Dit is een speciale editie van onze Nieuwsbrief ter gelegenheid van het Tweede Symposium “Astrologie en Wetenschap” op 23 april as. Aangekondigde vaste onderdelen komen in dit nummer niet aan de orde.

Wij stellen het op prijs als ook onze lezers bijdragen willen leveren. Stuur deze, liefst als platte tekst, naar de redactie. Eventuele illustraties ontvangen we bij voorkeur als aparte bestanden, zodat ze optimaal geschikt kunnen worden gemaakt voor publicatie in de nieuwsbrief en op de website. Uw bijdrage wordt beoordeeld door Fokkelien von Meyenfeldt (webmaster & eindredacteur) en Hans van Oosterhout (secretaris). De redactie behoudt zich het recht voor te bepalen of een inzending geplaatst wordt.

Symposium, waar en wanneer?
Dit jaar treedt de NVWOA voor de tweede keer naar buiten met een symposium Astrologie en Wetenschap in het kader van de Landelijke Dag van de Professionele Astrologie. Deze dag vindt plaats op 19 maart.

Ons symposium wordt niet georganiseerd op de Astrologiedag zelf, maar een maand later, en wel op zaterdag 23 april, zodat ook geïnteresseerde astrologen kunnen deelnemen.

Plaats:   Logegebouw, Bloemendalstraat 11, 8011 PJ ZWOLLE
Tijd:   zaterdag 23 april 10:30 - ca. 16:00 uur (aansluitend borrel); zaal open vanaf 10:00 uur
Reserveren en routebeschrijving:   Zie pagina Inschrijven.
Entrée inclusief lunch: € 25, € leden 15.

Lees verder »

Eerstvolgende bijeenkomsten
Op zaterdag 2 april spreekt Nicoline Schuttel over “De radix en het beroep”, zie ook haar oproep in de agenda voor dit voorjaar.

Op zaterdag 30 april (let op: afwijkende datum!) spreekt Paula Schreurs. Nadere informatie volgt.

Vanaf Nieuwsbrief 21-2: uit de vakpers
Vanaf het volgende nummer van deze Nieuwsbrief besteden we aandacht aan artikelen uit ASAScoop gerelateerd aan de ASAS, Astrofocus, gerelateerd aan de AVN, en het Astrological Journal, gerelateerd aan de Engelse Astrological Association. Genoemde bladen zijn in onze bibliotheek aanwezig. Het gaat niet om alle artikelen, maar om die onderwerpen die voor de NVWOA relevant zijn. Van de vermelde artikelen geven we een korte beschrijving.
Relevant betekent dat het in het algemeen gaat om een beschouwing van algemene astrologische principes of om artikelen die te maken hebben met onderzoek. Het zijn dus geen complete inhoudsopgaven! Verantwoording van keuze en beschrijving: Frank Vernooij.