logo NVWOA logo NVWOA Nederlandse Vereniging tot
Wetenschappelijk Onderzoek
naar de Astrologie
 
Nieuwsbrief oktober 2015, jaargang 20, nr. 2
 

Van de redactie
Het is onze bedoeling deze nieuwsbrief met regelmaat uit te brengen. Wij stellen het op prijs als ook onze lezers bijdragen willen leveren. Stuur deze, liefst als platte tekst, naar de redactie. Eventuele illustraties ontvangen we bij voorkeur als aparte bestanden, zodat ze optimaal geschikt kunnen worden gemaakt voor publicatie in de nieuwsbrief en op de website. Uw bijdrage wordt beoordeeld door Fokkelien von Meyenfeldt (webmaster & eindredacteur) en Hans van Oosterhout (secretaris). De redactie behoudt zich het recht voor te bepalen of een inzending geplaatst wordt.

Maria Paap: Buitenplaneten en Zoroastrische astrologische geschiedenis
De lezing van Maria Paap is een samenvatting van haar master thesis, waarop ze is afgestudeerd bij dr. Nicholas Campion van de University of Wales. De lezing is nu te vinden op onze website, evenals de bijbehorende presentatie.

Zie ook Keuzepagina “Artikelen” »

Extra Algemene Ledenvergadering
Op zaterdag 7 november wordt een Extra Algemene Leden Vergadering gehouden van 13:30-14:30 uur. Om 14.30 begint de discussiebijeenkomst.

Agenda lopend najaar
Download hier de bijgewerkte agenda voor dit najaar. Op 7 november komen de volgende onderwerpen aan de orde (vanaf 14:30):
  • Kees Jansen:
    Stand van zaken synastrieonderzoek.
  • Verslagje congres Astrological Association.
  • Eerste concept van mogelijke bijdrage voor het symposium over de vraag: “Waarom is het voorbarig te stellen dat astrologie in de toekomst niet begrepen of verklaard kan worden?” Aan de orde komen eerdere uitspraken van wetenschappers, vergelijkingen met mueziek en beeld, natuurkundige en psychologische verschijnselen.
  • Albert Bredenhoff: Aspectonderzoek.

Zeer klein onderzoek
In kranten en tijdschriften kom je soms zulke omlijnde beschrijvingen tegen van zeer sterke tot extreme eigenschappen van, of extreme gebeurtenissen bij, bekende mensen, dat het aardig is om ze naast de horoscoop te leggen.
Soms lijkt het evident welke astrologische symbolen je vanuit astrologische aannames zou verwachten, zie bijvoorbeeld nummer 1, soms is het minder vanzelfsprekend maar interessant om te zien wat zich toont in de horoscoop en óf zich iets toont of dat er in de horoscoop niets terug te vinden lijkt.
Aangezien geboortetijden in het algemeen niet beschikbaar zijn, ontbreekt belangrijke astrologische informatie. Maar misschien blijft er voldoende interessants over als we aspecten met zeer nauwe orbs bekijken. Drie voorbeelden uit de voetbalsfeer:
  1. Hans Kraay junior (22.12.59), voetbaltrainer, en bekende tv commentator/interviewer. “...heeft over alles en iedereen een mening en zegt die ook. Zo is hij al zijn hele leven...” Kan dat zonder een Mercurius die sterk geaspecteerd is op een wijze die naar buiten keert? Wat blijkt: Mercurius conjunct Mars (orb 2o13) en Jupiter (orb 5o28) in Boogschutter vierkant op Pluto (orb 5o02). (Bron: Trouw 23.09.15)
  2. Robert Lewandowski (21.08.88), Poolse speler van Bayern München, maakt na rust als invaller 5 doelpunten binnen 9 minuten tegen Wolfsburg, een topwedstrijd in de Duitse competitie. Op zo’n niveau is dit een ‘meer dan’ exceptionele prestatie. Het gebeurde op 22.09.15 rond 20:45 uur. Als spits zo scoren: het is moeilijk niet aan Mars te denken. Wat blijkt onder meer: om 21:05 transiteerde Mars de Zon exact op 28o33’32” Leeuw. Opmerking: de radixstand van de Zon is genomen op 12 uur ‘s middags en kan dus een halve graad verschillen. (Bron: Trouw 23.09.15)
  3. Diego Costa (07.10.88), Braziliaan, speler in de top van Engeland, wordt niet beschreven als een sociaal collega op het veld maar als “monster met hersenen, smeerlap vanuit zijn ‘straat-oorlogsverleden’, maar niet echt uit op kwaad”. Wat blijkt in zijn radixhoroscoop: Saturnus conjunct Uranus (orb 0o30), beide quintiel Zon (orb resp. 0o30 en 1o00). Robert Hand typeert het aspect Saturnus conjunct Uranus als “het verwijst naar een zware innerlijke spanning die zowel creatieve als hoogst vervelende gevolgen kan hebben” en werkt dat verder uit. (Bron Voetbal International 23.09.15)

Vanaf volgende Nieuwsbrief: uit de vakpers
Vanaf het volgende nummer van deze Nieuwsbrief besteden we aandacht aan artikelen uit Astrofocus, gerelateerd aan de AVN, en het Astrological Journal, gerelateerd aan de Engelse Astrological Association. Beide bladen zijn in onze bibliotheek aanwezig. Het gaat niet om alle artikelen, maar om die onderwerpen die voor de NVWOA relevant zijn. Van de vermelde artikelen geven we een korte beschrijving.
Relevant betekent dat het in het algemeen gaat om een beschouwing van algemene astrologische principes of om artikelen die te maken hebben met onderzoek. Het zijn dus geen complete inhoudsopgaven! Verantwoording van keuze en beschrijving: Frank Vernooij.