logo NVWOA logo NVWOA Nederlandse Vereniging tot
Wetenschappelijk Onderzoek
naar de Astrologie
 
Nieuwsbrief september 2015, jaargang 20, nr. 1
 

Van de redactie
Het heeft even geduurd voordat onze nieuwe digitale nieuwsbrief zodanig in elkaar was gezet dat de inhoud met behulp van een eenvoudige instructie ook door niet-programmeurs kan worden samengesteld.

Het is onze bedoeling om vanaf nu met regelmaat een nieuwsbrief uit te brengen. Wij stellen het op prijs als ook onze lezers bijdragen willen leveren. Stuur deze, liefst als platte tekst, naar de redactie. Eventuele illustraties ontvangen we bij voorkeur als aparte bestanden, zodat ze optimaal geschikt kunnen worden gemaakt voor publicatie in de nieuwsbrief en op de website. Uw bijdrage wordt beoordeeld door Fokkelien von Meyenfeldt (webmaster & eindredacteur) en Hans van Oosterhout (secretaris). De redactie behoudt zich het recht voor te bepalen of een inzending geplaatst wordt.

Agenda komend najaar
Tijdens de discussiebijeenkomst op zaterdag 5 september as. komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:
  • wat zien we als mogelijkheden voor een volgend symposium;
  • voorbereiden van een mogelijke replicatie van een onderzoek van Tarvainen naar beroepsgroepen (zie Correlation 28 (1));
  • onderzoek met betrekking tot de zuidelijke maanknoop (Frank Vernooij);
  • onderzoek naar (astro)tweelingen (Fokkelien von Meyenfeldt);
  • artikel over het onderzoek naar de resultaten van Gillman en beoogde publicatie in Correlation – zie elders in de Nieuwsbrief (Jan Kampherbeek).

Robert Doolaard: Neptuniaanse verkenningen
Zijn mensen met een belangrijk geplaatste Neptunus inderdaad neptunianen in de zin die de astrologie daar aan geeft? 36 horoscopen, geselecteerd aan de hand van vooraf bepaalde criteria, geven daarop een zeer verrassend antwoord.
Via deze nieuwsbrief kunt u het artikel lezen en de 36 bijbehorende horoscopen bekijken. Inmiddels is ook de Engelse versie, A Neptunian Survey, beschikbaar.
Zie ook andere publicaties van Robert Doolaard.

Onderzoek Ken Gillman
Een werkgroep, bestaande uit Hans van Oosterhout, Kees Jansen en Jan Kampherbeek, heeft geprobeerd een replicatie uit te voeren van een onderzoek van Ken Gillman, gepubliceerd in Correlation 29(2). In zijn onderzoek kijkt Gillman naar de volgorde van rijzen van planeten in horoscopen van ouder en kind.
De werkgroep concludeerde dat de berekeningen niet consistent waren uitgevoerd: er werd ad-hoc gekozen uit één van twee berekeningsmethoden. Een replicatie was daardoor niet mogelijk.
De werkgroep probeert wel tot een resultaat te komen door de berekeningen consistent uit te voeren en – bij positief resultaat – alsnog te repliceren.

Lees verder »

Congres “The marginalization of astrology in early modern science and culture”, Utrecht 2015
Tot in de late Middeleeuwen werd astrologie onderwezen aan universiteiten overal in Europa (zie o.m. Campion, A History of Western Astrology II, p.44). In de loop van de XVIIe eeuw veranderde dat. Newton (1643-1727) was een van de laatste wetenschappers in de moderne zin die de astrologie serieus nam. Oorzaak van deze marginalisering van de astrologie zou de opkomst van de moderne wetenschap zijn. Maar valt hierover niet meer te melden? U treft hier een verslag aan van deze conferentie plus korte samenvattingen (in het Engels) van de 12 lezingen die er zijn gehouden.