Logo NVWOA
NVWOA
Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie

Lezingen 1993-2010

De volledige teksten van lezingen die na 1998 zijn gehouden, zijn opgenomen in de nieuwsbrief. U kunt ze bekijken en/of downloaden via de pagina "Nieuwsbrieven". De laatste jaren hebben veel sprekers ons hun presentaties gegeven om op de website te plaatsen. U vindt deze op de pagina "Artikelen".

Deze rubriek bevat drie onderdelen:

  1. Lijst van lezingen die gehouden zijn van 1993-1998. De verslagen vanaf 1994 staan op deze site, zie deel II.
  2. Lezingenbundels 1994-2001, waarin de teksten van lezingen uit die periode zijn opgenomen.
  3. Programma's 1997-2010: de volledige programma's uit die jaren. 

I   Lezingen 1993-1998

Hieronder vindt u titels van lezingen die zijn gehouden van 1993 tot en met 1998. De verslagen zijn tegen kostprijs te verkrijgen via het secretariaat.

Dr. R.H. van Gent
"De geschiedenis van de astrologische huizensystemen"
(zaterdag 1 mei 1993)

Robert D. Doolaard
"Golven en Oorlogen, 1700-1992"
(zaterdag 4 september 1993)

Dr. J.J.F. van Rooij
"Eysenck had toch gelijk!"
(zaterdag 2 oktober 1993)

Koen Van de moortel
"Liefde op het eerste gezicht, een onderzoek
naar het verband tussen planeten en aantrekking"
(zaterdag 6 november 1993)

Dr. R.H. van Gent
"Abu Mashar, de Arabier"
(zaterdag 8 januari 1994)

Prof. Dr. J. Kistemaker
"Oost Aziatische Astro-Mythologie"
(zaterdag 5 februari 1994)

Onderzoeksgroep "Jan van Rooij"
"Zelfbeeld, zelfattributie en astrologie
(zaterdag 7 mei 1994)

Stichting Mens
"Onderzoek vragenastrologie"
(zaterdag 4 juni 1994)

Drs. Piet Kerkhof
"De computer als radix-interpretator".
(zaterdag 3 september 1994)

Drs. Vera Verhagen
" De astrologische windroos"
(zaterdag 1 oktober 1994)

Jan Ruis
"Synastrie-effect bij 2824 ouderparen"
(zaterdag 5 november 1994)

Prof. Dr. W. de Graaff
"De eisen van de wetenschap"
(zaterdag 7 januari 1995)

Werkgemeenschap van Astrologie, (WVA) - Ingmar de Boer, Marja van der Toom en Ben de Beer.
"Echte astrologie"'
(zaterdag 4 februari 1995)

Dr. R.H. van Gent
"William Lilly"
(zaterdag 6 mei 1995 )

Van Bilsum
"De Ebertin methode"
(zaterdag 2 september 1995)

Albert Bredenhoff
"Aspect Onderzoek"
(zaterdag 7 oktober 1995)

Dr. J.J.F. van Rooij'
"Hoe Ram is de Ram? Een studie naar zelfbeschrijving in termen van zonneteken-eigenschappen"'
(zaterdag 11 november 1995)

Rudolf Smit
"Huidige stand van zaken van Gauquelin's het Mars-effect"
(zaterdag  6 januari 1996)

Drs. J.J. Siepman van den Berg
"Astrologie, antroposofie en onderzoek"
(zaterdag 3 februari 1996)

Hans de Groot
"Taal en teken"
( 4 mei 1996)

A.J. van der Aat
Beurskoersen en astrologie.
(zaterdag 7 september 1996)

Dr. W. de Graaff
"De heliocentrische astrologie van Theodor Landscheidt"
(zaterdag 5 oktober 1996)

Dr. R.H. van Gent
"Nostradamus en de astrologie"
(zaterdag 2 november 1996)

Hans de Groot
"Van wat de schrijver schrijven doet.."
(zaterdag 4 januari 1997)

Robert D. Doolaard
"Verbanden tussen planetaire cycli en de geschiedenis, en de toepassing daarvan op de toekomst"
(zaterdag 1 februari 1997)

Halbe van der Velde
(zaterdag 3 mei 1997): " Alternatieve zonne- en maantekenbetekenissen op het nivo van elementen, kruizen en de P.I.V (pioniers-, instandhouders, verbreiders) indeling"

Ole Eshuis - Demonstratie van een case in het computerprogramma Astroliza, een astrologisch expertsysteem .
(zaterdag 6 september 1997)

Drs. Roland Hepp - Ideeën, voorstellen, echte astrologie"
(zaterdag 27 september 1997)

Drs. Selma Schepel - "Astrologie ontstond bij de Babyloniers."
(zaterdag 1 november 1997)

Drs. Ing. Peter Delahaye - "Astrologie is iets wezenlijks. Zelfs het bedrijfsleven ziet dat, waarom de wetenschap nog niet?"
(zaterdag 6 december 1997)

Hans de Groot -"Een inconjunct langs de dierenriem". Zaterdag 7 februari 1998 Rob Nanninga - "Nieuwe Voorstellen voor een astrologietest" 
(Zaterdag 3 januari 1998 )

Drs. Ing. H.J. Spierenburg : "H.P. Blavatsky en Astrologie". 
(Zaterdag 2 mei 1998)

Hans A.J. van Oosterhout : "Het schrijversonderzoek". 
(Zaterdag 6 juni 1998 )

naar boven

II   Lezingenbundels 1994-2001

1994-1995

Bundel 3-1, De computer als radixinterpretator, Kerkhofs
Bundel 3-2, De astrologische windroos, Verhagen
Bundel 3-3, Synastrie-effect bij 2824 ouderparen, Ruis
Bundel 3-4, De eisen van de wetenschap, De Graaff
Bundel 3-5, Echte astrologie, De Boer, Van der Toorn, De Beer
Bundel 3-6, William Lilly, Van Gent

1995-1996

Bundel 4-1, De Ebertin-methode, Van Bilsum
Bundel 4-2, Aspect Onderzoek, Bredenhoff
Bundel 4-3, Hoe Ram is de Ram, Van Rooij
Bundel 4-4, Huidige stand van zaken in Gauquelins Marseffect, Smit
Bundel 4-5, Astrologie, antroposofie en onderzoek, Siepman van den Berg
Bundel 4-5, Taal en teken, De Groot

1996-1997

Bundel 5-1, Beurskoersen en astrologie, Van der Aat
Bundel 5-2, De heliocentrische astrologie van Theodor Landscheidt, De Graaf
Bundel 5-3, Nostradamus en de astgrologie, Van Gent Bundel 5-4, Van wat de schrijver schrijven doet, De Groot
Bundel 5-5, Planetaire cycli en de geschiedenis, Doolaard
Bundel 5-6, Alternatievce Zon- en Maanbetekenissen, Van der Velde
Bundel 5-7, Geschiedenis en Ura-Net-conj., Van der Tuin

1997-1998

Bundel 6-1, Demonstratie Astroliza, Eshuis
Bundel 6-2, Ideeën, voorstellen, echte astrologie
Bundel 6-3, Astrologie ontstond bij de Babyloniërs, Schepel
Bundel 6-4, Astrologie, bedrijfsleven, wetenschap
Bundel 6-5, Inconjunctroute langs de dierenriem, De Groot
Bundel 6-6, Nieuwe voorstelen voor een astgrologentest, Nanninga
Bundel 6-7, Blavatsky en astrologie, Spierenburg
Bundel 6-8, Het schrijversonderzoek, Van Oosterhout

1998-1999

Bundel 7-1, Twaalf wereldbeschouwingen, Siepman van den Berg
Bundel 7-2, De horoscoop van Alexander de Grote, Van Gent
Bundel 7-3, Auteursonderzoek en theorie decimale harmonics, Bredenhoff
Bundel 7-4, Verband Zon en Maan in beroepsgroepen, Verhulst
Bundel 7-5, Visie Alain N&gravegre op wetenschap en astrologie, Terpstra
Bundel 7-6, De astrologie van Leo Knegt, Smit
Bundel 7-7, Duidingsmethode stichting MENS, Vastenhout
Bundel 7-8, Klassieke vs psycholgische astrologie, Hermes

1999-2000

Bundel 8-1, Multivariatie-analyses voor de astroloog, Nierop
Bundel 8-2, Astrologie en Christendom, theorie en praktijk, Sturm
Bundel 8-3, Vulcanus, Methorst en De Graaff
Bundel 8-4, The great wheels of time, Lukert
Bundel 8-5, Sterren op het voetbalveld - SPSS in de astrologie, Vastenhout en Van Lent
Bundel 8-6, Benedictijnen en onderzoek, Vernooij

2000-2001

Bundel 9-1, Nikola Tesla, visionair astrofysicus, Meij
Bundel 9-2, Astro-Holoscopie, Bij

naar boven

III  Lezingenprogramma's vanaf 1997

Najaar 2010

In december wordt geen lezing georganiseerd.

Zaterdag 13 november
Nicoline Schuttel, "Het beroepsprofiel"
"Een beroep mag nooit alleen broodwinning zijn. Zonder plezier in het werk, gaat 1/3 van je leven verloren". Aldus Ingvar Kamprad wiens schepping, IKEA, we allemaal wel kennen. Maar dan moet je wel weten op welk gebied je talenten liggen. Waar dat inzicht te kort schiet, of het beeld niet duidelijk is, of er teveel mogelijkheden lijken te zijn om de richting te kunnen bepalen, daar kan een beroepsprofiel je laten zien waar je krachten liggen in carrière en beroep. Nicoline Schuttel vertelt ons er meer over.

Zaterdag 2 oktober
Threes Brouwers, "Familiethema's in de horoscoop"
Threes Brouwers is psychologisch astrologe en beheert naast haar praktijk de opleiding NEKYA in 's- Hertogenbosch. Zij pleit voor een praktische psychologische astrologie die zich slechts bezig houdt met wat controleerbaar en verifieerbaar is en waarschuwt voor een al te zweverige, esoterische benadering die bij de cliënt aan diens geloof appelleert. In deze lezing doet ze verslag van een onderzoek dat ze enkele jaren geleden deed naar de astrologische overeenkomsten in familiehoroscopen. Ze ontwikkelde daarvoor een methode waarbij ook horoscopen zonder geboortetijd meegenomen kunnen worden. Het onderzoek toont overeenkomsten tussen planeten in teken en aspecten met de dispositor van dat teken, in die zin dat als er in een familie veel standen zijn van een bepaalde planeet in teken, ook de aspecten van die planeet met de dispositor van dat teken (veel) vaker voorkomen.

Zaterdag 4 september
Frank Vernooij, "Anorexia in de horoscoop"
Anorexia behoort in de psychiatrie tot de ernstigste aandoeningen met het hoogste sterftecijfer. Het betreft in het algemeen vrouwen, vaak jonge meisjes, die zelfs hun skelet nog als te dik zien. Je zou zeggen dat, naast de unieke personen, situaties en wisselwerkingen, bepaalde kenmerken die hierbij een rol spelen structureel terug te vinden zouden moeten zijn in de astrologische symboliek. Er zal enig onderzoek gepresenteerd worden aan de hand van ongeveer 40 horoscopen. Enkele horoscopen zullen we ter plekke nader bekijken en u wordt uitgenodigd om hierover mee te denken. Daarnaast zijn we zeer geïnteresseerd in wat u zelf in de astrologische literatuur, dan wel in uw eigen ervaring over de astrologische symboliek van anorexia bent tegengekomen.

Voorjaar 2010

Zaterdag 2 januari 2010
Geen bijeenkomst

Zaterdag 6 februari 2010
Geen bijeenkomst

Zaterdag 3 maart 2010
Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 3 april 2010
Zus Luyckx: "De Dwads; zo hard als staal, zo concreet als stenen"
Zus Luyckx begon haar astrologische studie in 1993. Zij plaatst zichzelf bij de (kleine) groep van concrete en voorspellende astrologen. Voorspellen impliceert dat je de voorbestemdheid aanvaardt. Of is het andersom? Omdat je de voorbestemdheid aanvaardt kun je voorspellen?
Zus gebruikt de Dwads als een zeer accuraat middel om concrete uitspraken en voorspellingen te doen. De techniek van de Dwads houdt in dat de dierenriem wordt verdeeld in 144 stukjes van 2o30’. Deze techniek is echter in geen enkel opzicht te vergelijken met de 1° - 1 beeld systemen.

Najaar 2009

Zaterdag 5 september 2009
Albert Bredenhoff : "Grafisch weergeven van de relatie tussen twee planeten over langere periodes".
Albert Bredenhoff houdt zich geruime tijd bezig met de verhoudingen onderling tussen de planeten. Hij doet onderzoek naar aspecten en harmonics en zal aan de hand van enige grafieken de relatie tussen twee planeten over langere periodes weergeven. Het uit­einde­lijke doel is een kwantificering van planeetrelaties met inachtneming van aspecten en orbs voor een afgebakende periode.

Zaterdag 3 oktober 2009
Jaap Venker : "Wetenschap en astrologie"
Jaap Venker is de ontwikkelaar van de astrowatch en hield zich tevens bezig met de prognose van het weer vanuit astrologische achtergronden en de werking van de getijden. Zijn ervaringen met wetenschappelijke instanties en de rol van de astrologie zal de leidraad zijn van zijn lezing. Voor meer informatie zie zijn website: www.deweerwijzer.nl.

Zaterdag 7 november 2009
Frank Vernooij en Hans van Oosterhout : "Onderzoek naar astrologische samenhangen met depressie en angst"
Met welke patronen van astrologische symboliek zouden depressie en verschillende soorten angst samen kunnen hangen? Hiernaar is onderzoek gedaan aan de hand van horoscopen van patienten. De resultaten worden gepresenteerd en besproken. Commentaren en suggesties voor verder onderzoek zijn welkom.

Voorjaar 2009

Zaterdag 7 februari 2009
Lopende onderzoeksactiviteiten
Bijpraten over lopende onderzoeksactiviteiten en ontwikkelingen: Wie is met wat bezig? Wil je iets vertellen over waar je mee bezig bent, dan in verband met de planning van de middag graag tevoren even mailen aan het bestuur.

Zaterdag 7 maart 2009
Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 4 april 2009
I. George Bode : "De Zwarte Maan: herkomst en betekenis"
De Zwarte Maan en de andere Zwarte Lichten kunnnen zich de laatste jaren in toenemende belangstelling verheugen. Het zijn echter niet zulke vertrouwde horoscoopfactoren als bijvoorbeeld de planeten en voor wie zich er niet direct mee bezighoudt is de herkomst ervan niet altijd zo duidelijk. George Bode gaat in op de astronomische achtergrond van de Zwarte Maan en op de betekenis ervan.
II.  Sybe Dijkstra : "De Zwarte Maan: herkomst en betekenis"
Sybe praat ons bij over de resultaten van zijn onderzoek naar de Zwarte Maan in de geboortehoroscoop.

Lezingenprogramma najaar 2008

Zaterdag 6 september 2008
Themabijeenkomst: "Hypothesevormend onderzoek, een inventarisatie"
Vorig jaar werd omstreeks deze tijd een nieuwe richting voor de NVWOA geïntroduceerd: het stimuleren van eenvoudig verkennend onderzoek waaruit hypotheses voort kunnen komen die in voortgaand onderzoek kunnen worden getoetst. Ieder werd uitgenodigd ideeën naar voren te brengen. Vandaag bespreken we de stand van zaken en inventariseren we wat er aan onderzoeksthema's ter tafel is gekomen. Bijgaand vindt u een overzicht van wat momenteel bij het bestuur bekend is.

Zaterdag 4 oktober 2008
Robert Doolaard: "De toestand in de wereld."
In 2002 hield dat Robert Doolaard voor het laatst een lezing voor de NVWOA. Sindsdien is er internationaal erg veel gebeurd dat zich in het licht van planetaire cycli nader laat onderzoeken en vragen oproept voor de toekomst.
Bovenstaande constellatie van augustus 2010 ziet er zeer serieus uit en zal zeker geschiedenis gaan maken. Vrijwel alle planeten zijn door harde aspecten met elkaar verbonden, wat maar zelden gebeurt. Aan de hand van eerdere stadia van de planetaire cycli die hierbij betrokken zijn, en van voorbeelden uit het verleden, zou het mogelijk moeten zijn een toetsbaar scenario te ontwikkelen.

Lezingenprogramma voorjaar 2008

Zaterdag 3 mei 2008
Geoffrey Dean: "voor de laatste keer in Nederland"
Eind april / begin mei zal Geoffrey Dean (72) weer in Nederland zijn, om praktische redenen echter hoogstwaarschijnlijk voor de laatste keer. Hij wil dan ook voor de allerlaatste keer spreken voor de NVWOA.
Het wordt een gevarieerd programma, waarin hij niet alleen spreekt over de resultaten van zijn laatste onderzoeken, maar ook over die van anderen, waaronder het werk van David Voas, een Engelsman die 10 miljoen(!) mensen heeft onderzocht op "sign-compatability". Uit de resultaten kunnen allerlei vèrgaande conclusies worden getrokken.
De lezing zal worden gehouden in het Engels.

Zaterdag 5 april 2008
Themabijeenkomst: Relaties in brede zin (partnerrelaties / samenwerkingsrelaties etc)"
Naar aanleiding van wat op 6 oktober 2007 ter sprake kwam, praten we verder over het thema relaties.

Zaterdag 2 februari 2008
Jan Ruis :  1. "Wereldberoemde mensen in hun markantste jaren"
Vaak blijkt dat beroemde mensen hun meest vruchtbare arbeid verrichten in een beperkt aantal jaren. Albert Einstein en Isaac Newton kennen elk hun het 'annus mirabilis', hun wonderjaar, dat gepaard ging met een revolutie in de natuurkunde. Welke astrologische correspondenties zijn mogelijk aantoonbaar? Zijn er bij beiden bijvoorbeeld gelijksoortige transits in hun wonderjaar?
En er was de fameuze discussie tussen Albert Einstein en Niels Bohr, de klassieke natuurkunde tegenover de moderne quantumtheorie. Hoe verhouden zich de radixen van deze tegenover elkaar staande giganten uit de fysica? En tot welk vervolgonderzoek kan dit leiden………….?
2. "Onderzoek naar seriemoordenaars"
Daarnaast zal Jan nog extra informatie geven over zijn onderzoek naar seriemoordenaars, waarover hij in december 2005 een lezing gaf. Het onderzoek staat nu op het punt te worden gepubliceerd in "Correlation". En, overeenkomstig de nieuwe lijn van de NVWOA, komt natuurlijk de vraag aan de orde: Tot welk vervolgonderzoek kan dit leiden………….?

Lezingenprogramma najaar 2007

Zaterdag 1 september 2007
Themabijeenkomst: "Erfelijkheid"
Zien we opeenhopingen van bepaalde tekens- en/of huisbezettingen, of van bepaalde aspecten of aspectclusters in gezins- of familieverbanden. Keren er markante zaken terug? Aan ieder de vraag om dit zoveel mogelijk in het eigen familieverband in kaart te brengen en eerder onderzoek op dit terrein te zoeken.

Zaterdag 6 oktober 2007
Themabijeenkomst: "Relaties in brede zin (partnerrelaties / samenwerkingsrelaties etc)"
Het samengaan op het ontstaansmoment en het verloop kan aan de orde komen. Radixhoroscopen zowel als composieten en synastrie al of niet met progressies kunnen gebruikt worden.


Zaterdag 16 december 2007 Jan Ruis :  "Wereldberoemde mensen in hun markantste jaren"
NB.: Deze bijeenkomst is verplaatst naar januari 2008 

 


Lezingenprogramma voorjaar 2007

 

Zaterdag 3 februari 2007
Rob van Gent : "De sterrenkunde en astrologie van het oude Nabije Oosten"
Werd vroeger de oorsprong van de sterrenkunde en de astrologie voornamelijk toegeschreven aan de oude
Egyptenaren, in de laatste eeuw is het steeds meer en meer duidelijk geworden dat deze gezocht moet worden in
het Tweestromenland (Mesopotamië).
De lezing geeft een overzicht van de sterrenkunde en de astrologie zoals deze ver voor onze jaartelling werd
beoefend in Babylon, Assyrië en in Perzië. Ook zal de invloed van de Babylonische sterrenkunde op die van de
omringende culturen (India, Egypte, Griekenland, etc.) aan de orde komen.

Zaterdag 3 maart 2007
Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 7 april 2007
Nog vacant

Zaterdag 6 mei 2007
Geen bijeenkomst
 


Lezingenprogramma najaar 2006 


Zaterdag 2 september 2006
Rudolf Smit : "Bijnadoodervaringen"
Rudolf Smit is een oude bekende. Maar deze keer gaat het niet over astrologisch onderzoek. Rudolf Smit is
namelijk tegenwoordig verbonden aan stichting Merkawah, die zich richt op het bevorderen en steunen van
onderzoek naar de bijnadoodervaring (BDE) en naast andere dingen mogelijkheden biedt voor lotgenotencontact
tussen mensen die zo'n ervaring hebben gehad.
Zowel vanuit de medische, psychologische als spirituele hoek staan de bijzondere ervaringen die sommige
mensen op de rand van de dood hebben volop in de belangstelling. De Nederlandse cardioloog Pim van
Lommel, een van de oprichters van stichting Merkawah, publiceerde in het jaar daarvoor in het Britse medische
tijdschrift The Lancet de resultaten van zijn onderzoek naar bijnadoodervaringen binnen een groep van 344
mensen die een acute hartstilstand hadden gehad, maar deze door reanimatie hadden overleefd. Dit onderzoek
was mede aanleiding voor een debat dat de KU Leuven en Skepp in 2002 organiseerden rond dit thema.
Rudolf Smit, die als hoofdredacteur van De Terugkeer, het kwartaalblad van stichting Merkawah, dichtbij het
vuur staat, doet verslag van de huidige stand van zaken.

Zaterdag 7 oktober 2006
Hein van Dongen: "Astrologie binnen de harmonieleer van Leibniz"
Dr Hein van Dongen is filosoof, parapsycholoog en, naast nog andere dingen, ook musicus. Hij doceert filosofie
aan verschillende opleidingen en is redacteur van het tijdschrift Prana. Momenteel doet hij vooral onderzoek
naar esthetische ervaringen en creativiteit en ook richt hij zich op humanistische filosofie en bouwkunst.
Wij hebben hem uitgenodigd om iets te komen vertellen over de plaats van astrologie in de harmonieleer van
Leibniz, een filosoof en wiskundige die leefde van 1646 tot 1716. Leibniz was een gedreven mens. Hij zocht
zijn leven lang naar een allesomvattende synthese voor wetenschap en filosofie, waarin ook geloof en
wetenschap niet met elkaar in tegenspraak hoeft te zijn. Die tendens tot samenbrengen had Leibniz op alle
fronten. Zo probeerde hij de verschillende christelijke kerken nader tot elkaar te brengen en wetenschappers te
bewegen tot samenwerking
Deze lezing was aanvankelijk voorzien voor zaterdag 1 april 2006, maar moest toen komen te vervallen.

Zaterdag 4 november 2006
Bas van der Eijk: Nadere informatie volgt

Zaterdag 2 december 2006
Aanpassen of verdwijnen?
Levensvormen, organisaties en verenigingen... voor allemaal geldt zonder genade één en dezelfde wetmatigheid: het is aanpassen of verdwijnen. Het ledenaantal van de NVWOA loopt terug, zowel waar het om onderzoekers als om belangstellenden gaat. Als het zo doorgaat sterft de NVWOA zachtjesaan een natuurlijke dood.
Wat moet dat betekenen voor de vereniging?
Moeten we er dan zo maar mee stoppen?
Of is er een kern in onze activiteiten en interesses die ons weer de wind in de zeilen kan geven? Een kern die het ons mogelijk maakt ons aan te passen in plaats van te verdwijnen? 
Een middagje spitten in de mentale gronden van de NVWOA. 
U bent van harte uitgenodigd!


Lezingenprogramma voorjaar 2006 


 

Zaterdag 7 januari 2006
Hans de Groot: "High impact'-gebeurtenissen - een verkenning vanuit een astrologisch denkmodel"
Tijdens de Open Huis-bijeenkomst in november gaf Hans de Groot een korte presentatie over de aanslagen op 11 september 2001 in relatie tot Saturnusaspecten.
Die aspecten waren berekend volgens de formule die ook is toegepast in Persoon en Planeet (Jan van Rooij & Hans de Groot, 2001). De aspecten naar Saturnus vormden vanuit de invalshoek van het in Persoon en Planeet gebruikte 6-lagenmodel op 11 september 2001 gezamenlijk een 'high impact'-configuratie: een 'aanval' op de bestaande orde zonder dat daar stabiliserende invloeden tegenover stonden.
Een vraag die dan valt te stellen is of ook andere 'wereldschokkende' gebeurtenissen, zoals andere aanslagen, de moord op John F. Kennedy in 1962 of de atoombomaanval op Hiroshima in 1945 overeenkomstige aspectconfiguraties hebben.
Een andere vraag: als 'impact' de overeenkomstige factor is, hoe definieer je dan dat begrip?


Zaterdag 4 februari 2006
Hans van Oosterhout: "Astrologie en wereldbeeld, overwegingen in de vorm van een reisverslagje"
De uitspraken die astrologen doen berusten op veronderstellingen over de terreinen waarop astrologie werkzaam zou (moeten) zijn en veel onderzoek naar astrologie is gericht op het objectief toetsen van die uitspraken. Het resultaat is over het algemeen mager. Een "astrologisch effect" wordt doorgaans niet gevonden of is zó klein dat het met veel vertoon van statistiek uit de gegevens moet worden gefilterd. Het overgrote deel van de zo verkregen resultaten overleeft een replicatie niet. 
Daar tegenover staan ervaringen van astrologiebeoefenaars die kennelijk zo overtuigend zijn dat men ermee bezig blijft. Hier gaat het om subjectieve beleving, herkenning van wat uit de horoscoop naar voren komt of om overeenkomsten die worden ervaren als te betekenisvol om toeval te zijn. Voor statistisch onderzoek lenen die ervaringen zich niet, ze zijn te gering in aantal en te verschillend.
Dat roept de vraag op, hoe een wereldbeeld eruit zou kunnen zien waar zowel wetenschap als astrologie in passen. Een verdere verkenning van wat tijdens het Open Huis-bijeenkomst in november werd gepresenteerd.

Zaterdag 4 maart 2006
Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 1 april 2006
Hein van Dongen: "Astrologie binnen de harmonieleer van Leibniz".
LET OP: GEANNULEERD
lees verder

 

Zaterdag 6 mei 2006
"De NVWOA over 5 jaar" ... lees verder

Lezingenprogramma najaar 2005 


Zaterdag 3 september 2005 

Sybe Dijkstra: "Het object van de astrologie".
Wat is eigenlijk het object van de astrologie? Waarover kunnen vanuit de astrologie uitspraken worden gedaan en waarop richten die zich dan? Is het object van de astrologie het menselijk gedrag? Is het de menselijke psyche? Is het de menselijke ervaring? Of alle drie? Maar hoe verhouden zij zich dan tot de astrologische symbolen? Of is het object van de astrologie mens-overschrijdend? Is de astrologie gericht op een hoger niveau? Maar welk zou dat dan zijn?
In de astrologie circuleren vele denkbeelden en benaderingen, maar deze centrale vraag wordt zelden direct gesteld of men volstaat met een stelling. De vraag naar het object van de astrologie zo afdoen is gemakkelijk maar niet bevredigend, want bij kritische bevraging rijzen er meer en meer onbeantwoorde vragen. Eén ding is duidelijk: Het antwoord zal altijd berusten op een werkelijkheidsaanschouwing, een metafysica. Zoals we de werkelijkheid aanschouwen, zo geven we ook plaats en betekenis aan de astrologie. We kunnen de vraag dan ook aldus stellen: welke werkelijkheidsaanschouwing hanteren u en ik in relatie tot de astrologie? 
Geen lezing daarom maar een dialoog. Een gedachtenwisseling waarmee we, ieder voor zich en misschien zelfs gezamelijk, wellicht een klein beetje nader kunnen komen tot de kern van dat wat ons omringt.


Zaterdag 1 oktober 2005
Hans Gerding: "Waarde en waarheid van betekenis in grensoverschrijdende ervaringen".
Overweldigende gebeurtenissen en ervaringen kan men wel 'toevallig' noemen of aan hersenprocessen toeschrijven, maar dat is dikwijls onbevredigend. Het doorvertalen van deze gebeurtenissen en ervaringen naar wetenschappelijk onderzoek is om andere redenen vaak onbevredigend. Vragen rondom waarde en waarheid op dit gebied wijzen naar buiten (het onderzoek) en naar binnen (de onderzoeker).

Zaterdag 5 november 2005
Aan u het woord...
Al vele jaren vult de NVWOA haar maandelijkse Open Huis-bijeenkomsten met lezingen. Misschien tijd voor een keer iets anders... Nu de wintertijd ons weer in zijn greep heeft en de gordijnen vroeg dichtgaan is het moment gekomen om de geest eens wat verder open te zetten. Is er misschien nog ergens een idee dat niet werd verwoord, een opvatting die de reactie zoekt, een onderzoeksvoorstel dat op de plank bleef liggen?
Onder het genoegen van koffie, thee en een bescheiden versnapering is er in informele sfeer de gelegenheid tot luisteren, tot iets vertellen of presenteren rond NVWOA-relevante zaken. Een ieder is van harte uitgenodigd en, voor wie daarvan gebruik wil maken, onze nieuwe overheadprojector staat klaar.

Zaterdag 3 december 2005
Jan Ruis: "Statistische analyse van de radix van seriemoordenaars".
76 getimede geboorten uit Rodden's AstroDataBank zijn onderzocht, aangevuld met 56 ongetimede geboorten uit andere bronnen. 
 

 


Lezingenprogramma voorjaar 2005

Zaterdag 5 februari in samenwerking met AVN - NVWOA:
Dr. Kocku von Stuckrad : "Van Engeland naar Europa: De herintroductie van de astrologie rond 1900"
Kocku von Stuckrad is godsdiensthistoricus. Hij wijdde zijn proefschrift – “Das Ringen um die Astrologie” –
aan de Joodse en Christelijke astrologie in de late Oudheid. Bovendien heeft hij een “Geschichte der Astrologie”
geschreven die in 2005 in een engelse vertaling zal verschijnen. Op dit moment is hij als universitair docent
verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in juni 2004 de conferentie “Horoscopes and History”
organiseerde.
In zijn lezing gaat hij in op de ontwikkeling van de astrologie tussen 1850 en 1930. Alleen in Engeland is sprake
van een doorgaande traditie van astrologische praktijk, terwijl de astrologie op het continent sinds de achttiende
eeuw bijna geheel uit de publieke sfeer was verdwenen. Het is vooral aan de activiteiten van engelse theosofen
te danken dat rond 1900 de astrologie opnieuw serieus werd genomen in Europa.
De lezing wordt gegeven in het engels.

Zaterdag 5 maart
Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 2 april
Gereserveerd voor werkgroepsbijeenkomst

Zaterdag 7 mei
Faye Cossar : "Astrologie en de Universiteit: Is 'wetenschappelijk' onderzoek nuttig?"
In juli 2004 heeft het Bath Spa University College (Engeland) haar eerste zes Master of Arts in Cultural Astronomy and Astrology, met ceremonieel afgeleverd. Faye Cossar, een van deze 'graduates', heeft tijdens haar studie duidelijke ideeën ontwikkeld over het nut van 'wetenschappelijk' onderzoek in relatie tot de astrologie. Faye legt uit, wat de cursus in Bath Spa inhoudt. Zij geeft haar visie over de beste aanpak voor toekomstig astrologisch onderzoek en aan de hand van praktische voorbeelden uit haar eigen onderzoeken en scripties, laat zij zien hoe wij onderzoek naar astrologie, dit 'hete hangijzer', zodanig kunnen verrichten, dat astrologie een ruimere acceptatie kan krijgen. Faye heeft haar opleiding genoten in Nieuw Zeeland, Engeland, Zwitserland en Nederland. Zij woonde en werkte onder meer in Londen en Nieuw Zeeland, en is sinds 1986 werkzaam in Amsterdam. Zij begon haar astrologiestudie in de jaren '70. Als astrologe en therapeute heeft zij ervaring in het adviseren en begeleiden van zowel particulieren als bedrijven. Binnen bedrijven is haar aanpak psychologisch zowel als praktisch. Toen zij in 1992 haar eigen astrologiepraktijk begon, had zij ruim 20 jaar ervaring in het bedrijfsleven o.a. in Informatietechnologie, sales en marketing, PR en training.

 

Lezingenprogramma najaar 2004


 

Zaterdag 4 september 2004
Dr. Steven Vanden Broecke - "De horoscopencollectie van Cardano"
Steven vanden Broecke is Postdoctoral Teaching Fellow aan het Department of the History of Science and Technology van de John Hopkins University. De horoscopencollectie van Cardano was het onderwerp van zijn lezing op de conferentie Horoscopes and History, in juli van dit jaar aan de Universiteit van Amsterdam.
Omstreeks 1540 verscheen in Neurenberg een astrologische verhandeling van Girolamo Cardano. Het boek had succes, wat niet in de laatste plaats te danken was aan de reeks van 67, in een latere editie zelfs 100 geboortehoroscopen die Cardano eraan toevoegde. Hij deed dit naar het schijnt uit pedagogische overwegingen. Die overwegingen weken sterk af van de in die tijd gebruikelijke. Cardano legde de nadruk meer op de activiteit van het duiden van de horoscoopduiding dan op het strikt volgen van de daarvoor geldende regels. In recente interpretaties wordt dit gezien als een wijze van astrologie bedrijven die, door middel van slimme dialoog, een beeld van de persoonlijkheid tracht te schetsen dat eerder "overtuigend" is dan noodzakelijk "juist".
Door de invloed die dergelijke gepubliceerde horoscopencollecties hadden zijn ze van groot belang voor de geschiedenis van de astrologie..


Zaterdag 2 oktober 2004
Albert Bredenhoff - "Reïncarnatie-astroloog Nienhuis"
In de vijftiger en zestige jaren van de vorige eeuw beweerde de Haagse astroloog Nienhuis dat het hem mogelijk was om vanuit de geboortehoroscoop iemands reïncarnatiehoroscoop te berekenen. De sleutel tot die omrekening had hij op paranormale wijze verkregen en is bij zijn dood met hem het graf ingegaan. Serieuze naspeuringen van sommigen om de sleutel te achterhalen hebben niets opgeleverd Bredenhoff correspondeert met mensen over hun ervaringen met deze horoscopen, deed naspeuringen naar Nienhuis en zijn theorie, trachtte de sleutel hieruit te destilleren en stuitte nog op een roman waarin dit gegeven werd verwerkt.
Verslag van een onderzoek naar een curieuze astrologische zaak.

 


Zaterdag 6 november 2004
Gereserveerd voor werkgroep

Zaterdag 4 december 2004
Geoffrey Dean - "Lighting candles: (1) The bad news -- what research is telling us. (2) The good news -- can poetry help?"

G. Dean geeft een overzicht van conferenties, publicaties en onderzoeken uit de laatste 25 jaar. De resultaten daarvan suggereren dat onderzoek naar astrologie als bron van kennis (het waarheidsgehalte van astrologie) voor astrologen van geen waarde is. Wat nodig is, is onderzoek naar astrologie als werktuig (waarvoor astrologie niet noodzakelijk "waar" hoeft te zijn in de strikt wetenschappelijke zin van het woord). Dit nieuwe onderzoek kan, in tegenstelling tot het bestaande, direct bruikbaar zijn voor astrologen en hun cliënten. Bij wijze van oefening wordt een verkenning gemaakt in de poezie (de kunstvorm die het nauwst verwant is aan astrologie) om te zien of begrip van het een de toepassing van het ander kan verbeteren. De nadruk ligt steeds op het verbeteren van de astrologische praktijk. Met vele belangwekkende zijpaden en niet zonder humor.
(De lezing wordt gegeven in het engels)

 

Lezingenprogramma voorjaar 2004

Zaterdag 3 januari 2004
Sybe Dijkstra - " Promotie-onderzoek naar betekenisgeving aan astrologische uitspraken op basis van de theorie van Bode en Delahaye".
Astrologie-onderzoek is veelal gericht op het wetenschappelijk 'bewijzen' van bepaalde astrologische beweringen. De gegevens op basis waarvan deze beweringen worden getoetst worden enerzijds gezocht in objectieve data, zoals bij het onderzoek naar correlatie tussen horoscoopelementen of -kenmerken en objectief te meten kenmerken van personen. De resultaten hiervan vormen geen overtuigende bevestiging van de astrologische theorie. Anderzijds is er veelvuldig gebruik gemaakt van astrologen zelf als bron van gegevens, zoals in het onderzoek naar hun vaardigheid horoscopen te 'matchen' met persoonsbeschrijvingen. Uit dit onderzoek is al helemaal niet af te leiden dat de astrologie een empirische toetsing kan doorstaan. Merkwaardig genoeg is er als bron van onderzoeksgegevens minder gebruik gemaakt van de ervaring van personen wier horoscoop wordt berekend. Merkwaardig, want dit is het eerste wat een beoefenaar van de astrologie opvalt: de mate waarin mensen zich in astrologische uitspraken herkennen en de grote betekenis die zij aan die uitspraken kunnen hechten. Onderzoekstechnisch zijn er echter vele problemen verbonden aan het gebruiken van persoonlijke waarderingen van proefpersonen van astrologische uitspraken. Maar als hiermee bewust en goed mee wordt omgegaan biedt dit soort onderzoek wellicht een verrassende, want juist niet 'objectieve', en misschien juist daardoor kansrijke ingang tot meer wetenschappelh6ijke vat op het verschijnsel astrologie.

 

Zaterdag 7 februari 2004 Jacob Ruijling - "De oude Grieken en onze huidige technieken, Alan Leo en C. Aqua Libra onder de loupe".
In Astrologie en Wetenschap, een lezingenbundel uitgegeven door de NWOA onder redactie van Hans de Groot, discussieerden o.a. Jan van Rooij en Wim Weehuizen. Daarbij refereerde Van Rooij aan een boek van Libra, Weehuizen noemde er een van Leo. Die discussie was voor Ruijling het beginpunt van De empirische status van de astrologie, een publicatie (2003) waarin Alan Leo en C. Aq. Libra uitvoerig worden besproken. Tijdens de lezing zal Jacob Ruijling zijn publicatie wat nader bespreken: "de werken van Leo en Libra zijn voor de Nederlandse astrologie van groot belang. Die hebben verbanden met het verleden en ook de huidige astrologie kan zich niet aan de invloed ervan onttrekken. Die invloed heeft ook consequenties voor de empirische status van de astrologie. Juist daarom is het zo verwonderlijk dat vrijwel niemand iets weet van de wijze waarop het boek van Libra is overgrdragen". Ruijling gaat in dat verband nader in op de kwalijke rol die de eerste uitgever en de bewerker van Libra's werk gespeeld hebben.

De bewerker van Libra brak in zijn eigen werken een lans voor het wetenschappelijke aspect van de astrologie. Tot uiting kwam dat in zijn studie over primaire directies, waarin hij een specifieke tijdsmaat voorstelde. Hierin liggen misschien mogelijkheden voor empirisch onderzoek. Daarbij wordt nader ingegaan op de eerste bronnen in de Griekse astrologie. Daarin is ook sprake van de te onderzoeken technieken.

Zaterdag 6 maart 2004 
Algemene Ledenvergadering 

Zaterdag 3 april 
(Fysieke) bijeenkomst e-mail discussiegroep. Informatie: Frank Vernooij.

Zaterdag 1 mei  
Wout Heukelom -  "Workshop: Een nieuw programma voor de NVWOA ?"
Houdt de NVWOA zich bezig met empirisch onderzoek van de astrologie? Zo ja, is dat verstandig? In zijn lezing van 7 februari 2004 wees Jacob Ruijling op een mogelijkheid van empirisch onderzoek van de astrologie inzake primaire directies. Het gehoor werd hier niet enthousiast van, omdat Ruijling desgevraagd had opgemerkt zelf slechts negatieve resultaten te hebben gevonden. Wat nu? Is er ruimte of interesse voor ander empirisch onderzoek van de astrologie?
Wout Heukelom bepleit een accentverlegging in het onderzoek naar de astrologie. Hij vermoedt door het werk van Ruijling heen een impliciet pleidooi te mogen lezen voor het verlaten van de weg van empirisch onderzoek van de astrologie ten gunste van de weg van onderzoek naar de zinvolheid van de astrologie. Hij wil dit pleidooi in algemene zin ondersteunen.
Heukelom is het echter niet eens met de verwerping door Ruijling van het empirisch onderzoek van Geoffrey Dean zoals gepubliceerd in Astrology under Scrutiny, 13 (1&2), October 2000. Ruijlings kritiek snijdt volgens hem geen hout, maar Ruijling vindt Heukelom onbekwaam hem te begrijpen. Ruijling zou hierin gelijk kunnen hebben. Daarom vraagt Heukelom in een interactieve workshop de hulp van de NVWOA om Ruijling beter te begrijpen. Een resultaat zou kunnen zijn dat het empirisch onderzoek van Dean overeind blijft staan.
Een conclusie zou dan kunnen zijn dat het zogenaamde empirische onderzoek minder aandacht verdient ten gunste van meer aandacht voor sociologisch, historisch, filosofisch en levensbeschouwelijk onderzoek. Een dergelijke accentverlegging zou passen in een verschuiving van onderzoek ter toetsing van astrologische uitspraken naar onderzoek naar de astrologie zelf en haar zinvolheid. Met aanvaarding van dit programma zou de NVWOA handelen in lijn met de wijziging van haar naam van elf jaar geleden.
De centrale vraag van deze workshop zal daarom zijn:
Is het empirisch onderzoek van Dean een uitzondering die de regel van de aangegeven accentverleggingen beproeft en bevestigt?
Een bevestigend antwoord zou een nieuw programma voor de NVWOA kunnen opleveren. In zo'n programma zou overigens juist Ruijling een prominente rol kunnen spelen.

Lezingenprogramma najaar 2003:

Zaterdag 6 september 2003
Han van Straaten - "Astro-economie" 
Han van Straaten behaalde zijn doctoraal in 1974 in Tilburg aan de K.U.B. In diverse profit- en non-profit organisaties bekleedde hij leidinggevende posities. Hij begeleidde jarenlang doctoraalstudenten bij het oplossen van knelpunten in ondernemingen. Sinds 25 jaar houdt hij zich bezig met astrologie.
Astrologie biedt een unieke kombinatiemogelijkheid met economie: astrologie signaleert ontwikkelingen voordat dit in de economische werkelijkheid geconstateerbaar is. In landen als de V.S. en Japan is het heel normaal dat een astroloog geconsulteerd wordt voordat een bedrijf belangrijke beslissingen neemt. Ook in Nederland wordt bij ondernemingen de openheid ten aanzien van astrologische adviezen groter. 
Astro-economie gaat ervan uit dat er een totaalordening bestaat waarin alles zijn plaats heeft. Een plotselinge concurrent op uw markt is dus geen toeval. Dit wil niet zeggen dat u als mens of ondernemer geen eigen keuzevrijheid heeft. Optimale keuzes zijn juist essentieel in de astrologische benadering en bij de voorbereiding van bedrijfsbeslissingen kan astro-economie een belangrijke bijdrage leveren.


Zaterdag 4 oktober 2003
Dr. Fred Opmeer - "Astrologisch onderzoek naar de verschillen tussen duurzame en niet-duurzame relaties"
Fred Opmeer is doctor in de medicijnen (specialisme farmacologie) en Master of Science in Knowlegde Engineering. Na 14 jaar carriere in het medisch wetenschappelijk onderzoek kwam hij in 1988 in contact met astrologie. Een intensieve studie in de (relatie)astrologie en een uitgebreid kritische wetenschappelijk astrologisch onderzoek naar de verschillen tussen duurzame en niet-duurzame relaties leverden resultaten op die de basis vormden voor de oprichting in 1992 van relatieadvies- en bemiddelingsbureau Equilibra. Sindsdien is hij als full-time astroloog en consultant actief. 
De resultaten van een uitgebreid relatieonderzoek zullen worden gepresenteerd, alsmede een aantal tools waarmee de kwaliteit van een relatie kan worden geanalyseerd, zoals duurzaamheids-analyse, mate van commitment, emotionele compatibiliteit, partnertype analyse en innerlijke (aspect)-resonantie. Behalve de sheets voor de presentatie van de lezing zullen voor de belangstellenden ook een aantal exemplaren van drie Readers over genoemde onderwerpen te koop zijn.


Zaterdag 1 november 2003
Maurits Colpa - "Het psychocentrisme binnen de astrologie onder de loep" 
De psychologische astrologie geldt voor vriend en vijand als het hart van de astrologie. Ontegenzeggelijk heeft ze een belangrijke rol gespeeld in de groei en popularisering ervan.Toch dreigt door deze eenzijdige oriëntatie op één wetenschappelijke discipline de meerwaarde van de astrologie achter de horizon te verdwijnen. Onderwerpen die in deze lezing onder meer de revue zullen passeren: 
- Wat beoogt de psychologische astrologie?
- Wat is haar meerwaarde in de praktijk, maar ook: wat zijn haar blinde vlekken en gemiste kansen?
- Wat maakt astrologie anders dan moderne wetenschap, waarin is astrologie uniek, wat is haar eigenheid?
Maurits Colpa was na zijn studie culturele antropologie ca. 12 jaar als antropoloog werkzaam in het ontwikkelingsgericht onderzoek. Daarna was hij ca. 9 jaar bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) procescoördinator bij internationale kwaliteitsbeoordelingen van universitaire onderzoekscholen. Ter compensatie van en als aanvulling op het wetenschappelijk wereldbeeld beoefent hij ruim 25 jaar astrologie. Momenteel werkt hij als coach-astroloog zowel voor non-profit organisaties als het bedrijfsleven en richt zich daarbij vooral op hoger en midden kader. Hij is mede-initiatiefnemer van Oya, de eerste landelijke opleiding voor astrologie, die november 2003 van start zal gaan.

Zaterdag 6 december 2003
Overleg over werkgroepen


Lezingenprogramma voorjaar 2003:

Zaterdag 4 januari 2003
Herman van Donkersgoed - ‘Financiële astrologie’
Financiele astrologie, met name de astrologie van de beurs is een geliefd onderwerp van onderzoek. Herman van Donkersgoed heeft zich er lang in verdiept en slaagt erin aantoonbaar betere beleggingsresultaten te behalen met behulp van astrologische analyse (financiële astrologie) in combinatie met technische en fundamentele analyse. Hij demonstreert dit aan de hand van het (voorlopig fictieve) Starwatch Astrofund, een voorbeeldportefeuille, waarmee wordt aangetoond dat er rendement kan worden behaald met de geboden informatie. Met de door hem in eigen beheer ontwikkelde automatiseringsprogramma's moet men in staat zijn om omslagpunten in indexen en fondsen betrouwbaar te voorspellen, niet alleen voor de AEX, DJI en Nasdaq indexen, maar voor alle belangrijke fondsen in Nederland. Deze lezing gaat over methoden en technieken om de onzekerheden bij het beleggen met behulp van financiële astrologie te verkleinen. Daarnaast zal de probleemstelling van de definitie en bepaling van betrouwbaarheid van de astrologische voorspelling aan de orde komen


Zaterdag 1 februari 2003
Werkgroepsbijeenkomst

Zaterdag 1 maart 2003
Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 5 april 2003
Werkgroepsbijeenkomst

Zaterdag 3 mei 2003 >>>>LET  OP, DE OORSPRONKELIJK AANGEKONDIGDE  LEZING VAN Kees van Houten - Bach GAAT NIET DOOR EN IS VERVANGEN DOOR EEN ANDERE LEZING: (29/4/2003) !!

Hans de Groot -  "Filosoferen langs de Dierenriem"
Wat precies de oorsprong is van de dierenriem, is niet bekend. Duidelijk is wel dat de dierenriem valt te zien als een projectie van in een cyclus geordende betekenissen.
De astrologie lijkt wat die projectiemogelijkheden betreft nog niet het onderste uit de eigen kan te hebben gehaald. De dierenriem kan namelijk ook worden gezien als een geheel van 6 lagen en daarvanuit zelfs als een enkele polariteit, een dimensie. Door de dierenriem zo te benaderen lijkt deze te kunnen fungeren als een model waarin allerlei thema's uit de klassieke en hedendaagse filosofie in een geordend verband tot elkaar komen te staan. Als voorbeeld komen o.a. ter sprake de kosmologie van Plotinus, het lichaam-geest probleem in het dualisme van Descartes, het spanningsveld tussen empirisme, rationalisme en idealisme, en verschillende betekenissen van het begrip waarheid.
Boek:  "Persoon en Planeet, Astrologie als overkoepelend kader voor de persoonlijkheidspsychologie." Jan van Rooij & Hans de Groot, Uitg. Swets en Zeitlinger.

Zaterdag 7 juni 2003
Koen van de Moortel -  "ASTRO-LOGIKA"
Af en toe ben ik verheugd als ik zie dat er eens een astroloog een onderzoekje doet en daarover iets publiceert. Bij nader toezien komt meestal de ontgoocheling:
- Er zijn geen signifikantietesten gedaan en als men die doet, vallen ze negatief uit.
- Er wordt dikwijls in het wilde weg onderzocht zonder dat er voor de gebruikte techniek ook maar enige logische grondslag bestaat.
Vooral op dit laatste zal ik verder ingaan. Als men ooit tot een serieuze astrologie wil komen, kan men mijns inziens het best beginnen met de meer waarschijnlijke technieken van de zeer onwaarschijnlijke te onderscheiden, puur op grond van logische argumenten, om ons zo onnodig empirisch werk te besparen. Enkele belangrijke uitgangspunten om een theorie te beoordelen zijn bv. het kijken naar de falsifieerbaarheid, de konsistentie, symmetrie-overwegingen en randgevallen.We zullen deze dan ook toelichten met astrologische voorbeelden.

 


 

Lezingenprogramma najaar 2002:

zaterdag 7 september 2002
Luc Duprez - ‘Out of Bounds’
De plaats van een hemellichaam aan de hemel kan je bepalen d.m.v. een referentievlak en twee coördinaten: een horizontale en een verticale. In een horoscoop zoals we die meestal gebruiken worden de astrologische data geprojecteerd op een cirkel. Deze projectie is slechts de weergave van één dimensie namelijk de horizontale positie van de planeet. Maar een hemellichaam heeft zoals gezegd ook een verticale dimensie. Beide dimensies zijn nodig om te bepalen waar een hemellichaam zich bevindt. Vele astrologen bestuderen enkel de positie en de snelheid van de planeten in dat horizontale vlak, gebaseerd dus op de longitudes, de moedertaal van de astrologie. Vandaar dat men terecht kan spreken van een vergeten en verborgen dimensie, die wordt uitgedrukt door de declinaties (de coördinaat waarmee deze dimensie gemeten wordt). Dit is erg verbazend als je weet dat de Westerse astrologie in feite gebaseerd is op de declinaties, op de vergeten dimensie dus. Het opnieuw leren gebruiken van deze dimensie kan heel wat verborgen zaken in je horoscoop onthullen. In deze lezing wordt deze vergeten dimensie behandeld alsook het belang van de Out of Bounds planeten, planeten die zich buiten de maximum declinatie van de Zon bevinden, en daarom een gedrag meebrengen dat "buiten normale voorwaarden of verwachtingen" is. Het enorme belang van de Out of Bounds planeten werd pas ontdekt in de loop van de zeventiger jaren. 


Zaterdag 5 oktober 2002
Bijeenkomst werkgroepen 
Bijeenkomst van de werkgroep ‘Astrologie in breder perspectief' en de werkgroep ‘Astrologische methodieken’. Wie meer wil weten, zich wil aansluiten of het initiatief wil nemen tot een nieuwe werkgroep kan contact opnemen met de volgende personen: 
- voor de werkgroep ‘Astrologie in breder perspectief': Hans van Oosterhout, tel. 030-6033799, e-mail: hans@hvoosterhout.demon.nl 
- voor de onderzoeksgroep ‘Astrologische methodieken’: Fenneke Monchen tel. 030 - 6561408, e-mail astrophil@monchen.net. Voor nieuwe initiatieven: Floris Methorst, tel. 030 – 261 77 23. 


Zaterdag 2 november 2002
Robert Doolaard – voortgaand onderzoek.
Robert Doolaard is een van de NVWOA-leden van het eerste uur. Hij heeft veel tijd gestoken in astrologisch onderzoek. Bekend is zijn boek Golven, waarin hij verbanden legt tussen het zich voordoen van oorlogen en de cycli van de buitenplaneten. Golven is alweer enige tijd geleden verschenen, maar Roberts onderzoekwerk is doorgegaan. Deze lezing is gewijd aan enige resultaten daarvan. Meer informatie over deze lezing in de volgende nieuwsbrief. 


Zaterdag 7 december 2002
Bijeenkomst werkgroepen. 
Bijeenkomst van de werkgroep ‘Astrologie in breder perspectief' en de werkgroep ‘Astrologische methodieken’ (zie ook 5 oktober).Lezingenprogramma voorjaar 2002:


Zaterdag 9 februari 2002
T .W .M. van Berkel - "Nostradamus en de astrologie"
Al zo'n twintig jaar is Theo van Berkel (1956) gefascineerd door het werk
van de arts-astroloog Nostradamus (1503). Midden jaren tachtig publiceerde
hij zijn eerste bevindingen in een serie artikelen in het tijdschrift
"Sagittarius". Kort geleden bundelde hij zijn verder uitgebreide en gerijpte
kennis in boekvorm. Van Berkel bespreekt een aantal door Nostradamus gebruikte astrologische
systemen en komt tot soms zeer kritische conclusies en interessante
vondsten. Met name voor Nostradamus-liefhebbers zeer aanbevolen!

Zaterdag 2 maart 2002
Jaarvergadering + evt. werkgroepbijeenkomsten


Zaterdag 6 april 2002
dr. Jan van Rooij en Hans de Groot -  "Persoon en planeet Astrologie als overkoepelend kader voor persoonlijkheidspsychologie"
De persoonlijkheidspsychologie omvat vele theorieën, die onderling verschillen in hun opvatting over wat de persoonlijkheid eigenlijk is. Het is de vraag of al deze afzonderlijke theorieën, die allemaal over de mens gaan, niet binnen één omvattend kader kunnen worden geplaatst.
Dr. Jan van Rooij (psycholoog) en Hans de Groot (astroloog) presenteren in deze lezing bij de NVWOA hun boek 'Persoon en planeet' waarin zij laten zien hoe de astrologie een instrument kan zijn om de veelheid van persoonlijkheidstheorieën onder één noemer te brengen. Zij presenteren daartoe een astrologisch model -het inconjunctmodel -dat fungeert als overkoepelend kader voor de veelheid aan persoonlijkheidstheorieën. De auteurs geven hiermee hun opvatting gestalte dat psychologie en astrologie
elkaar kunnen aanvullen. Astrologie kan meer eenheid brengen in de persoonlijkheidspsychologie en de psychologie kan meer structuur aanbrengen in het begrippenkader van de psychologische astrologie.
Dr. Jan van Rooij was als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de inmiddels opgeheven vakgroep Persoonlijkheidspsychologie van de Universiteit Leiden. Hij deed empirisch onderzoek op het gebied van de astrologie en publiceerde eerder' Astrologie op de weegschaal'.
Hans de Groot houdt zich als theoretisch georiënteerd astroloog al lange tijd bezig met de vraag welke mogelijkheden de astrologie heeft om te fungeren als o.a. psychologisch model. Daarbij richt hij zich vooral op de dierenriem als een structuur die binnen de astrologie in belangrijke opzichten nog onverkend is gebleven.


zaterdag 4 mei 2002
Werkgroepbijeenkomst


Lezingenprogramma najaar 2001:
 

Zaterdag 1 september 2001 
Leo Hunting - "De Hermetische Tempel; esoterie in relatie tot astrologie"
"De door mij ondernomen ontdekkingsreis terug in de tijd heeft mij veel inzichten opgeleverd die ik zelf in mijn wildste fantasieën niet had kunnen bedenken."


Zaterdag 6 oktober 2001
Werkgroepsbijeenkomst


Zaterdag 3 november 2001
drs Paula Schreurs - "Enige opmerkingen over de grondslagen van de astrologie"
Een van de kwalitatief betere (en tevens oudste) organisaties in astrologische Nederland is de Werkgemeenschap van Astrologen (opvolger van het Astrologisch Genootschap). Binnen de W.v.A., ook wel de ‘School van Ram’ genoemd, is het meest en langdurig gezocht naar en gewerkt met een logisch samenhangend astologisch systeem. En dit mèt de aanname van een aantal ‘mysterieplaneten’ ".
Rond 1980 raakte Paula Schreurs, drs. biologie, gefascineerd door dit systeem en zeker ook door de esoterische aannames. Sindsdien heeft ze zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste representanten van dit gedachtengoed. In deze lezing komt zowel een verantwoording van haar keuzes aan bod als haar huidige visie op de astrologie.

Zaterdag 1 december 2001
Werkgroepsbijeenkomst


Lezingenprogramma voorjaar 2001:

Zaterdag 6 januari 2001
Rudolf Smit - "Een inleiding op het werk van Geoffrey Dean"
Dr. Geoffrey Dean is voor onderzoekers naar de werkelijkheid achter de astrologie beslist geen onbekende naam. Zijn boek "Recent Advances in Natal Astrology", dat verscheen in 1977, was lange tijd de 'bijbel' voor een ieder die het onderzoek naar astrologie serieus wenste aan te pakken. Sinds de verschijning van dat geruchtmakende boek is Dean echter niet op zijn lauweren gaan rusten. Van oorsprong analytich chemicus kent hij het klappen van de zweep als het aankomt op op pijnlijk nauwkeurig onderzoek, en zo ging hij rustig door met zijn studie naar de talloze regels in astrologische leerboeken. Rudolf Smit gaat al sinds 1979 op vriendschappelijke voet om met Dean, en kent als weinig anderen de beweegredenen van Dean en de achtergronden van zijn werk, alsmede de resultaten. Daarover zal Rudolf graag vertellen in deze NVWOA-lezing, een en ander ter voorbereiding van Deans eigen voordracht voor de NVWOA die op 3 februari plaats zal hebben.


Zaterdag 3 februari 2001, 10.30 - 16.00 uur>>>>>> LET OP DE VERVROEGDE AANVANG !!
Een dag dia's en discussie met Geoffrey Dean.
Bijna 25 jaar na het verschijnen van "Recent Advances in Natal Astrology" komt dr. Geoffrey Dean uit Australië naar Nederland en zal bij de NVWOA uiteenzetten hoe het in die tijd verder is gegaan met zijn onderzoek op het terrein van de astrologie. Lezers van AinO hebben dat op belangrijke punten kunnen volgen vanuit de artikelen die in dit blad rond zijn onderzoeken zijn verschenen. In het ochtendprogramma zal Dean op zijn onderzoekswerk ingaan met behulp van een uitgebreide diapresentatie. 's Middags is er ruimschoots gelegenheid om met hem in gesprek en discussie te gaan over zijn bevindingen. Een zeldzame kans om een dag lang te luisteren naar en te spreken met iemand die zich al vele jaren aan de frontlinie van het astrologisch onderzoek bevindt.


Zaterdag 3 maart 2001
NVWOA-jaarvergadering

Zaterdag 7 april 2001
Maria Meij - "De 'synchroniciteitsformule' toegelicht aan de hand van het leven en werk van de electrofysicus Nicola Tesla, een lezing met dia's"
Nicola Tesla, geboren op 10 juli 1856 in het huidige Joegoslavië, kwam in 1884 naar New York en maakte naam als opzienbarend en geniaal uitvinder, die meer dan 700 uitvindingen op zijn naam heeft staan. In deze astrologische belichting van het leven en werk van de visionaire Nikola Tesla zullen o.m. primair-progressieve horo-scoopoverzichten getoond worden die de impact op diens Radix weergeven ten tijde van ingrijpende gebeurtenisdata uit zijn leven. De constructie van deze "impact-beelden" berust op een synchroniciteitsformule die een in booggraden uitgedrukt tijdverloop binnen 1 graad orb-precisie koppelt aan treffende graadsymboliek van Hermetische signatuur. De onderbouwing van dit synchroniciteitsgegeven tussen de twee wezenskenmerken van de astrologie, n.l. dat van de mathematica en symboolinterpretatie, heeft Maria Meij beschreven in het werk "Biographical Horoscope Research and Rectification". Daar deze synchroniciteitsformule h.i. van mogelijk nut kan zijn voor wetenschappelijke onderzoekmodellen in NVWOA-studie-verband, stelt zij daartoe presentexemplaren van haar werk verkrijgbaar voor leden. Voor NVWOA-bezoekers van de Jaarver-gadering en de Te-sla-lezing op resp. 3 Maart en 7 April liggen deze ter ver-strekking gereed. NVWOA-leden die deze bijeenkomsten niet zullen bijwo-nen kunnen hun presentexemplaar op aanvraag bij het Secretariaat toegezonden krijgen tegen over-boeking van f. 15,- verzend- en administratiekosten op rek.nr. 4312858 onder de vermelding "Presentexem-plaar". Dit voorzover de voorraad van deze druk strekt. Voor niet-leden die de Tesla-lezing bezoeken geldt de congres-prijs van f. 45,- per exemplaar.


Zaterdag 5 mei 2001
P.K. Bij - "Systematische horoscoopanalyse"
Piet Bij is in zijn astrologisch leven bij het duiden van horoscopen gestuit op het probleem waar moet ik beginnen en waar is de logische samenhang. Hij is de mening toegedaan dat in de literatuur er evenmin op congressen en lezingen het logische enderhalve systematische van eeen analyse niet dan wel nauwelijks aan de orde is gekomen. De stuwende kracht in zin vraagstelling heeft hem niet met ruste gelaten - althans naar zijn mening - totdat hij ee analyse techniek voor de duiding van een horoscoop heeft ontwikkeld die systematisch en consequent toegepast kan worden. Bij het op schrift stellen van de denkwijze en het vervolgens uit willen brengen moesten volgens hem ook nog een aantal aandachtsge-bieden nader geformuleerd worden. Met name het almaar rondgaande verhaal astro-logie is wetenschap diende onderbouwd te zijn met strak geformuleerde uitgangspunten en duidelijk omschreven instrumenten die toegepast worden. En aldus schrijvende ontstond voor hem ook de noodzaak de samenhang tussen de dierenrienmtkens geheel anders te presenteren. Aan de hand van horoscoop wordt een en ander toegelicht. Er zal uitvoerige documentatie beschikbaar worden gesteld bestaande uit basisgegevens, tekeningen en kolommen-schema. Tevens een oproep aan degenen die van plan zijn de bijeenkomst bij gaan wonen om zijn/haar horoscoop als model te gebrui-ken. Nadere inlichtingen dhr. P.K. Bij, tel. 020 - 6400033
 


Lezingenprogramma najaar 2000:

Zaterdag 7 oktober 2000
Willem de Graaff, Marian van Brakel en Hans de Groot - "De problematische Pluto"
(Let op: deze NVWOA-bijeenkomst vindt plaats op de nieuwe locatie en duurt van  10.30  - 15.30 uur)
Steeds als de astronomen een nieuwe planeet ontdekten, kreeg deze planeet al snel eveneens een plaats binnen de  astrologie. Zo ging het bij Uranus, bij Neptunus en ook bij Pluto. Het feit dat in de astronomie de planeetstatus van Pluto ter discussie staat, zou voor astrologen een aanleiding kunnen zijn zich eveneens te herbezinnen op Pluto's plaats binnen hun vakgebied.
Op deze NVWOA-dag (let op de afwijkende aanvangstijd) gaat de astronoom prof. dr.Willem de Graaff in op de ontdekking van Pluto en wat er sindsdien binnen de astronomie is gebeurd rond dit hemellichaam. De astro-logen Marian van Brakel en Hans de Groot staan stil bij Pluto vanuit de astrologische praktijk respectievelijk de astro-logische theorie. Zij geven vandaaruit twee verschillende gezichtspunten wat betreft de vraag of Pluto in de astrologie al dan niet kan worden gemist.


Zaterdag 4 november 2000
Hans van Oosterhout - "Overlijdensadvertenties en planeetstanden"
Een probleem bij astrologisch onderzoek is, hoe aan voldoende materiaal te komen om te onderzoeken. Zo'n vijfhonderd horoscopen van mensen die iets bepaalds gemeenschappelijk hebben heb je toch al gauw nodig om eventuele effecten te kunnen vinden. Daar komt bijdat je het toch moet doen met materiaal dat op de één of andere manier aanwezig en ooktoegankelijk is.
Veelal zijn er wel geboortedata beschikbaar maar geen tijden. Toch is ook daar wat mee te doen. Frank Vernooij en Hans van Oosterhout hebben een statistische analyse van planeetstanden gemaakt aan de hand van geboortedata verzameld uit duizenden overlijdensadvertenties in NRC, Trouw en de Volkskrant. Die levert onverwacht interessante resultaten op.


Lezingenprogramma voorjaar 2000:

Zaterdag 8 januari 2000
Jan Ruis - "Validiteit van astrologisch onderzoek: een discussie."
Astrologisch onderzoek heeft tot nu toe weinig confirmatiefs opgeleverd. Hieruit mag niet uitsluitend geconcludeerd worden dat astrologie niet (meetbaar) werkt. Het is ook mogelijkdat het tot dusverre gedane onderzoek niet valide was. Er ontbreekt namelijk een astrologischewetenschapsopvatting, een model. Dit kan tot gevolg hebben dat men niet de juiste variabelemeet (waarin zich de astrologische component uitdrukt), dat de metingsmethode ongeschikt is of dat relevante informatie uit de individuele horoscopen wordt ge‰limineerd. Ook kunnen oorzaak-gevolg en intern-extern relaties voor de astrologie anders liggen dan voor andere 
vakgebieden. In deze lezing wordt verder ingegaan op deze problematiek aan de hand van voorbeelden, o.a. uit eigen synastrie-onderzoek, en zal een conceptueel astrologisch model worden geponeerd. Horoscoop-integratiemethoden, zoals Liz Greene's persoonlijkheidsmodules en andere clusteringsmethoden, worden besproken tegen de achtergrond van multivariate technieken. Het doel van de lezing is het (vastgelopen?) wetenschappelijk onderzoek nieuw leven in te blazen.


Zaterdag 5 Februari 2000
Gerhard Lukert - "The Great Wheels of Time"
Gerhard Lukert is jarenlang doende geweest de geschiedenis te analyseren op tijdspatronen. Inderdaad vond hij vele vergelijkbare cycli binnen vergelijkbare contexten. Zeer opvallend was daarbij dat diverse cycli uitstekend vergelijkbaar bleken met astrologische tijdspatronen. Afgelopen najaar maakte hij in Gent (Belgie) veel indruk met zijn eerste voordracht. Reden om hem spoedig uit te nodigen naar Nederland, vanuit zijn woonplaats Stuttgart. 
Deze zomer verschijnt van zijn hand een boek over dit onderwerp. Lukert is geen astroloog. De voertaal is Engels, Duits of Nederlands. Met name voor historisch-astrologisch geinteresseerden zeer aanbevolen ! 


Zaterdag 4 Maart 2000
Jaarvergadering NVWOA

Zaterdag 1 April 2000
Stichting Mens - "Verband voetbal en astrologie aangetoond"
Ing. F. van Lent en drs. L. Vastenhout vormen het bestuur van de Stichting Mens voor empirisch gedragsonderzoek. Om grote aantallen gegevens statistisch te bewerken kan het programma SPSS worden gebruikt. De invoer van gegevens gebeurt m.b.v. een spreadsheet. In Nederland geboren profvoetballers (637 uit het seizoen 1998-1999) zijn vergeleken met een referentie bestand uit Cirkels. Omdat de geboortegegevens niet volledig waren kon alleen worden gewerkt met Zon, Mars, Mercurius en Venus. Het bestand met de profvoetballers is duidelijk significanter dan het referentiebestand, wat wijst op een verband tussen voetbal 
en astrologie.
Beter is om op individueel niveau te werken. Daarvoor kan een code worden gemaakt, waarin alle astrologische gegevens numeriek worden ondergebracht. Met de code kunnen diverse statistische bewerkingen worden uitgvoerd. Zo kunnen we via SPSS selecties aanbrengen en zoeken naar een horoscoop met een maximun aan overeenkomstem. Op deze kan er worden gewerkt op individuele niveau en tegelijkertijd veel min of meer vergelijkbare gevallen worden bestudeerd.


Zaterdag 6 Mei 2000
Frank Vernooij - "Benedictijner monniken en de maanfase" httpdocs/pdfart/lezingen1994-2001/VOHB 8-6,1999-2000, Benedictijnen onderzoek, Vernooij.pdf


Lezingenprogramma najaar 1999:

Zaterdag 4 september 1999
Dr. A.F.M. van Nierop - Multivariate Analyses voor de Astroloog
Van Nierop is specialist in analyses van complexe problemen. Hij promoveerde in 1993 op dit onderwerp. En werkte o.a. voor het Ministerie van VROM; in een project voor  productverbetering in de voedingsindustrie en voor de medische faculteit van de Universiteit van Goeteborg, Zweden. Veelal resulteerde zo'n project in het opstellen van een ondersteunend computerprogramma.
Bij het statistisch onderzoek in de astrologie is tot op heden meestal een factor (planeet, plaats, teken) geanalyseerd. Multivariate Analyse biedt de mogelijkheid meerdere factoren tegelijk te onderzoeken. Een uitgelezen gelegenheid voor astrologen om hun herhaalde opmerking "astrologie is veel ingewikkelder" aan de orde te stellen. Met name astrologen worden ditmaal nadrukkelijk op verzoek van de inleider uitgenodigd. Van Nierop werd geboren op 29-3-1959 om 15.30 te Leiden.


Zaterdag 2 oktober 1999
Drs. Adriaan Sturm - "Astrologie en Christendom, theorie en praktijk"
De Christelijke Kerk - zowel katholiek als protestant, heeft altijd zeer kritisch geoordeeld over astrologie. Belangrijke reden, waarom dit vak zo buiten vele stromingen staat. Adriaan Sturm zal historische oorzaken boven water halen. 

sitemap | naar bovenWebsite: AstroCursus. Laatste versie: woensdag 09 mei 2018