Category: Bijeenkomsten

Bijeenkomst 2 maart

Zaterdag 2 maart 2024 is er een bijeenkomst aan de Kruisstraat. Deze bijeenkomst is ook te volgen via Zoom.

We beginnen met de Algemene Ledenvergadering. Daarna geef Fokkelien von Meyenfeldt een presentatie over Vestdijks onderzoek naar de astrologie en vertelt Kees Jansen over stormvoorspellingen.

Bijeenkomst 3 februari met Sjoerd Visser

De presentatie van Sjoerd Visser heeft als titel ‘Het enneagram en de astrologie’.
Hij zegt hierover ‘ Ik wil het op de eerste plaats hebben over de (door de moderne enneagram coaches) genegeerde geschiedenis. Bij Plotinus (oudheid) en middeleeuwse soefi’s (die weer door gnostische(?) christenen en Joden onderwezen werden) was de link met astrologie en numerologie zeer aanwezig. Maar aan statistieken werd niet gedaan. De link was meer logisch- theoretisch dan empirisch / stochastisch. De geschiedenis is nodig om mijn onderzoek en de enneagram praktijk in een kader te plaatsen. Maar als dat eenmaal gebeurd is kunnen we in de tabellen gaan kijken. En dan zijn de personen die die heel hoog of juist heel laag scoren de moeite waard om te bestuderen. Ik wil het daarbij interactief houden. Wat mij betreft wordt het een korte inleiding en vooral veel discussie met inbreng van leden’

Bijeenkomst 2 december met Annemiek Bosch

Op 2 december 2023 is er een bijeenkomst waarbij Annemiek Bosch vertelt over Een wetenschappelijke theorie over de manifestatie van de cyclus van de dierenriem: archetypen geworteld in de werkelijkheid. Dit is ook de titel van een onlangs verschenen boek van haar. Over de werking van astrologie met een nieuwe kijk op zaken als bewustzijn, vrije wil en kunstmatige intelligentie. Annemiek heeft biologie gestudeerd en meer is te vinden op haar website: https://www.mijnbestseller.nl/site/?r=userwebsite/index&id=annemiekbosch .

Deze bijeenkomst is aan de Kruisstraat en ook via Zoom te volgen.

Presentatie Ben Rovers

Zaterdag 2 september om 13:30 uur geeft Ben Rovers een presentatie op onze locatie aan de Kruisstraat 307 in Utrecht. De meeste astrologen, ook zij die zelf astrologisch onderzoek doen, staan niet dagelijks stil bij fundamentele aspecten van hun werk. In deze interactieve lezing bespreekt Ben Rovers, astroloog én onderzoeksmethodoloog, twee fundamenteel verschillende kennisbenaderingen waaruit astrologen kunnen kiezen: de OBJECTieve benadering en de SUBJECTieve benadering. Hij laat zien hoe onze aannames omtrent fundamentele zaken onze mogelijkheden en onmogelijkheden qua onderzoek kleuren. Objectief georiënteerde astrologen kunnen kiezen uit een rijk palet van onderzoeksmethoden, geïnspireerd op de wetenschap. Subjectief georiënteerde astrologen moeten uit een ander vaatje tappen. Ben zal zijn licht laten schijnen op beide benaderingen en laten zien welke keuzes we als astrologen zoal maken, bewust en vooral ook onbewust, en welke consequenties deze keuzes hebben. Genoeg stof voor discussie.

Bijeenkomst 6 mei en Nieuwsbrief mei

Zaterdag 6 mei is er een bijeenkomst met aandacht voor de resultaten van onderzoek naar explosies door Frank Vernooij en onderzoek naar Fybromialgie door Herman Oldenburger, Vivian Muller en Truus van Leeuwen. Zie ook de Nieuwsbrief van mei.

Deze Nieuwsbrief is inmiddels beschikbaar en je vindt hierin de volgende onderwerpen:

  • Het uiteen spatten van Poetin’s dromen door Wout Hendrickx.
  • Astrolog 7.60 – uitgebreide astrologische software, een bespreking door Jan Kampherbeek.
  • Enigma 0.1 is beschikbaar.
  • In de reeks ‘Bijzondere gebeurtenissen’: Transits bij twee op staande voet ontslagen toptrainers door Frank Vernooij.
  • Huizen volgens Alcabitius door Jan Kampherbeek.
  • Uit de Astrological Journal van november-december 2022, een bespreking door Frank Vernooij.
  • Boeken downloaden via SkyScript.
  • Duitse astrologen II door Albert Bredenhoff.
  • In de rubriek ‘Gratis downloaden’: Astrologie II, de kunst van voorspellen door Leo Knegt.