Bijeenkomst 3 februari met Sjoerd Visser

De presentatie van Sjoerd Visser heeft als titel ‘Het enneagram en de astrologie’.
Hij zegt hierover ‘ Ik wil het op de eerste plaats hebben over de (door de moderne enneagram coaches) genegeerde geschiedenis. Bij Plotinus (oudheid) en middeleeuwse soefi’s (die weer door gnostische(?) christenen en Joden onderwezen werden) was de link met astrologie en numerologie zeer aanwezig. Maar aan statistieken werd niet gedaan. De link was meer logisch- theoretisch dan empirisch / stochastisch. De geschiedenis is nodig om mijn onderzoek en de enneagram praktijk in een kader te plaatsen. Maar als dat eenmaal gebeurd is kunnen we in de tabellen gaan kijken. En dan zijn de personen die die heel hoog of juist heel laag scoren de moeite waard om te bestuderen. Ik wil het daarbij interactief houden. Wat mij betreft wordt het een korte inleiding en vooral veel discussie met inbreng van leden’