Author: Redactie

De nieuwsbrief van december is verschenen.

De nieuwsbrief van december is verschenen. De volgende onderwerpen komen aan bod: André Barbault over pandemieën en oorlogen, Kosmische straling en Corona, Over onderzoek naar pandemieën, oorlogen etc, Golfjes, Decaan of Decanaat, Tip: zeer oude horoscopen berekenen, Uit de Astrological journal juli/augustus 2020, Martien Hermes over de Lots, Gratis downloaden: De duiding ontraadseld door Jan Kampherbeek.

Onderzoeksdata

Op deze site vind je in het menu een nieuwe rubriek: Onderzoeksdata. Je vindt hier de gegevens en middelen die zijn gebruikt bij onderzoekingen: standen, berekende controlegroepen, gebruikte software en dergelijke. Op dit moment vind je de data van een onderzoek naar stellingen van Ken Gillman over de volgorde van rijzen van planeten. Het bijbehorende artikel komt in het volgende nummer van Correlation.

Nieuwsbrief juli 2020

Er is weer een Nieuwsbrief: 15 pagina’s met de volgende onderwerpen:

  • Bijdragen: een uitnodiging voor leden en niet-leden om materiaal in te sturen voor de Nieuwsbrief.
  • Drie Astraalmythologen, door Albert Bredenhoff.
  • Controle groepen: een verwijzing naar een artikel over dit onderwerp door Jan Kampherbeek.
  • Uit de Astrological Journal november/december 2019 door Frank Vernooij.
  • Verwachtingen USA op grond van de eclips door Menno Noordervliet.
  • Horoscopen van catastrofale gebeurtenissen(2) – een aanzet tot onderzoek door Frank Vernooij.
  • Handboek voor de Vagebond: een mogelijke groep voor onderzoek door Frank Vernooij.
  • Gratis downloaden: The nativity of Napoleon Bonaparte, emperor of France door John Worsdale. Een mooi voorbeeld van een horoscoopanalyse uit 1805.