Over de NVWOA

Wie we zijn en wat we doen

Welkom op de website van de NVWOA, de Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie.

Veel wetenschappers beschouwen astrologie op voorhand als onzinnig, terwijl veel astrologen vinden dat hun vakgebied niet onderzocht hoeft te worden: het werkt toch? Tussen deze twee uitersten beweegt zich de NVWOA. Leden zijn veelal mensen die zich hebben verdiept in astrologie en die geïnteresseerd zijn in onderzoek. Er is in de vereniging dan ook zowel veel kennis van de astrologie als kennis over en ervaring met gepaste onderzoeksmethoden. Een aantal van onze leden doet ook zelf onderzoek.

De NVWOA neemt principieel geen standpunt in over  het al of niet ‘waar’ zijn van de astrologie.

Om lid te worden of de bijeenkomsten te bezoeken (deelname is uiteraard vrij) hoef je zelf geen wetenschapper te zijn en ook niet zelf actief onderzoek naar de astrologie te doen. In de vergaderingen geven leden of externe sprekers presentaties en worden onderwerpen besproken waarmee leden aan het werk zijn.
Vragen waarmee de NVWOA zich bezighoudt, zijn onder andere: Hoe onderzoek je astrologische aannames? Hoe zijn ze historisch ontstaan? Wanneer kun je statistiek gebruiken en wanneer zijn andere methoden geschikter? Wat betekent het voor theorie en onderzoek van de astrologie dat deze op symbolen gebaseerd is?  

Op deze website vindt u informatie over de activiteiten van de vereniging en zijn ook publicaties te vinden in de vorm van nieuwsbrieven en artikelen. De artikelen op deze website vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteurs en vertegenwoordigen geen meningen van de redactie van de website of van de NVWOA als vereniging.

Contact

Het bestuur van de NVWOA kunt u bereiken via bestuur apenstaartje nvwoa.nl . Als u vragen heeft over de website gebruikt u het adres redactie apenstaartje nvwoa.nl

Rekening nummer

Onze bankrekening is IBAN NL31INGB0004312858.

Bijeenkomsten

Maandelijks zijn er Open huis bijeenkomsten, in principe op de eerste zaterdag van de maand, met uitzondering van de vakantieperiode. Er zijn lezingen over uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben op het onderzoek naar de astrologie. Daarnaast zijn er ook open discussies. Zie de agenda voor meer informatie.

Privacy reglement

De NVWOA besteedt aandacht aan uw privacy. U kunt het privacy reglement downloaden.

Lidmaatschap

U kunt zich aanmelden als lid van de NVWOA via het email adres bestuur apenstaartje nvwoa.nl .

De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 40 per jaar.