Nieuwsbrief juli 2024

De NVWOA Nieuwsbrief van juli 2024 is beschikbaar en bevat de volgende onderwerpen:

 • Cardano herbezocht door Albert Bredenhoff.
 • Wanneer vindt een verkeersongeluk plaats? door Frank Vernooij.
 • De astrologische achtergrond van het enneagram door Sjoerd Visser
 • Horoscoop correctie en astrologisch onderzoek door Jan Kampherbeek.
 • In de rubriek Gratis downloaden gratis downloaden: “Predictive astrology” van Juan Estadella.

Nieuwsbrief juni 2024

De Nieuwsbrief van juni is nu beschikbaar, met de volgende onderwerpen:

 • Rico Bulthuis door Albert Bredenhoff.
 • Enigma 0.4: declinaties door Jan Kampherbeek.
 • FamilySearch gebruiken om geboortetijden te achterhalen door Sjoerd Visser.
 • Primaire directies 5 – Converse directies door Jan Kampherbeek.
 • In de rubriek Gratis downloaden “An In-Depth Philosophical Critique of Contemporary Western Astrology” door Ivan W. Kelly and Don. H. Saklofske.

Nieuwsbrief mei

De Nieuwsbrief van mei is nu beschikbaar, deze keer met de volgende onderwerpen:

 • Bijzondere personen: Peter Ware Higgs door Frank Vernooij.
 • Primaire directies 4: Significators en promissors door Jan Kampherbeek.
 • Pamela Crane door Albert Bredenhoff.
 • Eclipsvoorspellingen en evaluatie door Menno Noordervliet en commentaar door Frank Vernooij.
 • Ingezonden brieven.
 • In de rubriek Gratis downloaden ‘Astrologie bezien in het licht van de moderne wetenschap‘ door A. Abas.

Nieuwsbrief april

De NWOA Nieuwsbrief voor april 2024 staat on-line en heeft de volgende onderwerpen:

 • Herinneringen aan Joyce Hoen door Albert Bredenhoff.
 • Lucas Gauricus en Ferdinand I door John Timperman.
 • Primaire directies 3: aspecten door Jan Kampherbeek.
 • Uit de Astrological Journal nov / dec 2023 door Frank Vernooij.
 • Uit Astrofocus december 2023 door Frank Vernooij.
 • Release 0.3 van Enigma verschenen door Jan Kampherbeek.
 • In de rubriek ‘Gratis downloaden’ L’Astrologie chez les Gallo-Romains door H. de la Ville de Mirmont.

Nieuwsbrief maart

De Nieuwsbrief van maart is nu beschikbaar, deze keer met de volgende onderwerpen:

 • Storm op komst? Kees Jansen wijst op bijzondere planeet standen in maart.
 • Fybromialgie. Herman Oldenburger beschrijft de resultaten van een onderzoek.
 • Onderzoek astrologie en Long COVID. Aankondiging van een onderzoek.
 • Prijsvraag Trump 2. Een bijdrage van Zus Luyckx.
 • Primaire directies 2: de methoden door Jan Kampherbeek.
 • Owen Gingerich, een tweede bijdrage over deze historicus door Albert Bredenhoff.
 • Updates PlanetDance in 2023. Jean Cremers beschrijft de ontwikkelingen rondom PlanetDance.
 • Enigma release 0.2 verschenen. Jan Kampherbeek kondigt een nieuwe versie van zijn onderzoeksprogramma aan.
 • In de rubriek ‘Gratis downloaden’: Imagining the world: Contemplating the Reality of the Astrological Horoscope van Carole Taylor.

Bijeenkomst 2 maart

Zaterdag 2 maart 2024 is er een bijeenkomst aan de Kruisstraat. Deze bijeenkomst is ook te volgen via Zoom.

We beginnen met de Algemene Ledenvergadering. Daarna geef Fokkelien von Meyenfeldt een presentatie over Vestdijks onderzoek naar de astrologie en vertelt Kees Jansen over stormvoorspellingen.

Bijeenkomst 3 februari met Sjoerd Visser

De presentatie van Sjoerd Visser heeft als titel ‘Het enneagram en de astrologie’.
Hij zegt hierover ‘ Ik wil het op de eerste plaats hebben over de (door de moderne enneagram coaches) genegeerde geschiedenis. Bij Plotinus (oudheid) en middeleeuwse soefi’s (die weer door gnostische(?) christenen en Joden onderwezen werden) was de link met astrologie en numerologie zeer aanwezig. Maar aan statistieken werd niet gedaan. De link was meer logisch- theoretisch dan empirisch / stochastisch. De geschiedenis is nodig om mijn onderzoek en de enneagram praktijk in een kader te plaatsen. Maar als dat eenmaal gebeurd is kunnen we in de tabellen gaan kijken. En dan zijn de personen die die heel hoog of juist heel laag scoren de moeite waard om te bestuderen. Ik wil het daarbij interactief houden. Wat mij betreft wordt het een korte inleiding en vooral veel discussie met inbreng van leden’

Nieuwsbrief februari

De Nieuwsbrief van februari 2024 is verschenen. Hierin onder meer de volgende onderwerpen:

 • Astrologie en het collectief onbewuste. Fokkelien von Meyenfeldt bespreekt ‘De cyclus van de dierenriem’ van Annemiek Bosch.
 • Noor Inayat Khan. Albert Bredenhoff over haar werkelijke geboortedatum.
 • Primaire directies 1: tijdsleutels. Eerste uit een reeks van artikelen over primaire directies door Jan Kampherbeek.
 • Belangrijke publicaties van Frans Pernot en John Timperman op onze site.
 • Prijsvraag Trump 1. Een eerste bijdrage door Johanna Blok.
 • AI vs Astrologie. Herman Oldenburger onderzoekt de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie in de astrologische praktijk.
 • Gratis downloaden: Astro-Logika van Koen Van de moortel.