Logo NVWOA
NVWOA
Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie

Symposium “Astrologie & Wetenschap”
Sprekers

Drs. Frank Vernooij

is afgestudeerd als psycholoog en was daarna als psychotherapeut werkzaam in de ziekenhuis-psychiatrie. Zijn belangstelling voor de astrologische symboliek ontstond rond 1970, na een tijd gevolgd door meer specifieke interesse in de wijze van duiding door astrologen en naar de betekenissen en mogelijke werking van de astrologie. Vanaf de eind jaren 80 is dit gepaard geraakt aan een zeer sterke belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek naar de astrologie, resulterend in zijn betrokkenheid bij het werk van de NVWOA, waarvan hij sinds 2005 voorzitter is.

Drs. Fokkelien von Meyenfeldt

heeft doctoraal gedaan in taalkunde, taalfilosofie en logica, en zich daarvoor, tijdens haar eerste-graads lerarenopleiding, gespecialiseerd in middeleeuwse letterkunde. Ze heeft op veel verschillende gebieden gewerkt en gepubliceerd en doet dat nog steeds.
Ze begon met astrologie in 1963 en leerde zichzelf het vak uit boeken van A.C. Libra, H. Bunge en Else Parker. Vervolgens las ze werken van Franse, Duitse en Engelse astrologen. Aspects van C.E.O. Carter was een eye-opener voor haar: dit was nu eens geen werk waarin het doemdenken centraal stond, maar een genuanceerde uiteenzetting over de verbanden tussen de planeten en de werking ervan. Sindsdien heeft ze zich vooral gericht op Angelsaksische astrologen.
Toen de eerste astrologische cursussen werden aangeboden, was ze al een ervaren astroloog, en ze is dus autodidakt gebleven. Eind jaren 60 begon ze bepaalde astrologische aannamen systematisch te onderzoeken en vanaf 1982 gebruikt ze de computer voor berekeningen en research.
Sinds 2004 is ze lid en sinds 2011 penningmeester van de NVWOA.

Ir. Hans van Oosterhout

studeerde metaalkunde aan de (toenmalige) Technische Hogeschool Delft en werkte 30 jaar in de industrie, waar hij onderzoek en ontwikkeling deed aan elektrotechnische materialen.
Sinds 1980 houdt hij zich bezig met astrologie. Hij is met name geïnteresseerd in de vraag of er een wereldbeeld denkbaar is waarin zowel moderne wetenschap en techniek als astrologie zouden kunnen passen.
Sinds 2001 is hij secretaris van de NVWOA.

Ing. Kees Jansen

studeerde werktuigbouwkunde / energietechniek en onderzocht en ontwikkelde duurzame verwarmingssystemen. Hij gebruikt die ervaring voor onderzoek naar de werking van astrologie. Hij is bestuurslid van de NVWOA.

Albert Bredenhoff

publiceerde over astrologie in diverse tijdschriften. In eigen beheer gaf hij drie publicaties uit over astrologische onderwerpen. Zijn specialisatie is het onderzoek van de harmonics. Hij is bestuurlid van de NVWOA.

Website NVWOA | NAAR BOVEN | sitemapWebsite: AstroCursus. Laatste versie: dinsdag 15 maart 2016