Logo NVWOA
NVWOA
Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie

Symposium “Astrologie & Wetenschap”Lezingen

Basisprincipes van de astrologie

Hoe komen astrologen erbij dat een Steenbok een zus karakter heeft en een Ram weer meer zo?
In deze lezing wordt kort uiteengezet hoe astrologen te werk gaan en hoe ze tot hun uitleg komen. Astrologisch gedachtegoed is gebaseerd op eeuwenlange ervaring. In 500 vC hielden de Babyloniërs al hemelse verschijnselen bij met hun gevolgen voor het leven op aarde. In 200 na Chr legde Ptolemaeus de toenmalige stand van zaken op het gebied van de astrologie zo volledig mogelijk vast. En veel begrippen en interpretaties waarmee astrologen nu nog werken, is gebaseerd op het werk van Jean-Baptiste Morin de Villefranche, een Fransman uit de eertste helft van de 17e eeuw.

Wetenschap en onderzoek

Wat kunnen we verstaan onder ⁽wetenschap⁾, wat zijn de grondslagen ervan?
In essentie gaat het om observaties doen, verband leggen, een theorie vormen en (onderdelen van) die theorie, of bepaalde consequenties van die theorie toetsen aan de praktijk. In onze tijd ligt er een zeer groot accent op een vorm van wetenschap die ⁽empirisch-statistisch⁾ genoemd kan worden. Ervaringen dienen per se objectief meetbaar en herhaalbaar te zijn. De gerichtheid hierop neemt soms rigide vormen aan en miskent dat deze, op de natuurwetenschappen geënte wijze van aanpak, op andere wetenschapsgebieden, bij voorbeeld de sociale wetenschappen ook een verlies aan kwaliteit met zich meebrengt. Hoe ligt dit voor astrologisch onderzoek? Welke methodes zijn bruikbaar en welke valkuilen zijn er? Wat valt er in eerste instantie over het resultaat van wetenschappelijk onderzoek in de astrologie te zeggen?

Onderzoeken

Dit onderdeel valt in twee delen uiteen:

I  Diverse onderzoeken
Gauquelin: Ongelofelijk veel werk is verzet door de Franse wiskundige Michel Gauquelin in samenwerking met zijn eerste echtgenote Françoise. Zijn onderzoeken naar bijvoorbeeld de positie van de planeet Mars in de horoscopen van topsporters zijn door anderen herhaald, waarbij Gauquelins conclusies overeind bleven. Toch is zijn werk later sterk bekritiseerd. Blijft er iets overeind van zijn onderzoek?

Voor hand-out, zie: Basisprincipes & historie. Seriemoordenaars: Gauquelin onderzocht grote hoeveelheden horoscopen van bepaalde beroepsgroepen, Jan Ruis gaat anders te werk. Hij onderzocht horoscopen van een strak omlijnde doelgroep volgens streng-wetenschappelijke criteria. Hoe is het onderzoek opgezet? Wat is er uit gekomen? Hoe gaat het verder?

Golven: Nog weer anders is de benadering van Robert Doolaard. Hij doet geen onderzoek naar de astrologie, maar gebruikt astrologische criteria om te laten zien dat er een samenhang is tussen cycli van met name de langzame planeten (Uranus, Neptunus en Pluto) en ontwikkelingen in de geschiedenis van onze beschaving.

II  Relaties (huwelijken)
Steevast krijg je als astroloog vragen als: “Ik ben Stier. Welk sterrenbeeld past het beste bij mij?” Simpele vraag, maar het antwoord ligt een stuk gecompliceerder. Er is veel onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Enkele voorbeelden passeren de revue.

Historische figuren die zich met astrologie hebben bezig gehouden

In deze bijdrage gaan we van een internationaal astrologisch congres in Nederland met een eminent, inmiddels overleden geleerde, naar een universiteitsstad in het noorden van ons land, waar een alom bekend astronomisch meesterwerk te zien is:
Hoe een Nederlandse vrouw, onderlegd op wiskundig en astronomisch gebied, het ver bracht binnen de antroposofische vereniging en hoe zij samen werkte met Rudolf Steiner.
En: Nederlandse schrijvers met belangstelling voor de astrologie en hoe hun werk daardoor is be´nvloed.

Website NVWOA | NAAR BOVEN | sitemapWebsite: AstroCursus. Laatste versie: dinsdag 15 maart 2016