logo NVWOA logo NVWOA Nederlandse Vereniging tot
Wetenschappelijk Onderzoek
naar de Astrologie
 

 

« Terug naar de Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 22 nr. 2: Uit de vakpers
Conferentie Astrological Association

Tijdens een conferentie van de A.A. hield Eskild Rasmussen een lezing: ‘Crime: Is the Criminal Mind Depicted in the Chart?’An ongoing research project into the charts of male murderers reveals that there is indeed such a phenomenon as a chart indicating crime, but this does not mean that a criminal mind is predetermined.
Op zijn website is ook onderzoek te vinden naar lengte van leven.
Een vernietigende beoordeling door sceptici van voorspellingen op voetbalgebied.
Ook al zegt een sceptische beschouwing lang niet alles en soms weinig, het werk van Rasmussen maakt verre van een doortimmerde indruk.
Astrological Journal jan/febr 17, jaargang 59 nr. 1

Astrology debunkers are ‘debunked’
Back in 2003, Geoffrey Dean and Ivan W. Kelly published their controversial research paper, ‘Is Astrology Relevant to Consciousness and Psi?’ which appeared to undermine astrology. Nearly fourteen years later, Ken McRitchie has comprehensively refuted their work in his essay, ‘Clearing the Logjam in Astrological Research’, recently published in the magazine which first ran Dean and Kelly's paper, the highly respected and peer reviewed Journal of Consciousness Studies [Volume 23, No. 9-10 (2016)].
McRitchie says: “With this article it can no longer be safely argued that astrology is a pseudoscience or that there is any definable demarcation between science and astrology. There is no reliable scientific evidence against astrology. In fact there is promising evidence in support of astrology”.
Voorspelling uit 2016: in 2017 wat rustiger disrupties dan in 2016…
Anne Whitaker over de symboliek van het vierkant Saturnus-Neptunus:
“A great battle between order (Saturn) and chaos (Neptune) raged from the end of 2015 to the end of 2016, as mass migration of peoples – often by sea – who were fleeing wars and persecution at a level not seen since the end of the Second World War, challenged and continues to challenge European populations' capacity to cope. In both the UK and the USA, we had mass waves of weary and disillusioned populations letting out howls of protest via the UK's Brexit vote and the hijacking of the USA's Republican Party by that obnoxious populist.
However, the Saturn/Neptune square is out of orb by the start of this new year of 2017, as the turbulent, violent, purgative Uranus in Aries square Pluto in Capricorn period also winds down.
A much less misery-inducing minor Grand Trine of Jupiter sextile Saturn opposite Uranus is shaping up. We can, perhaps, hope for more constructive disruption in the year that lies ahead! And – let us never forget that even the most difficult planetary combinations can manifest in startlingly positive experiences which take our breath away.”

Commentaar: De Brexit en de verkiezing van Trump, die nog net in de door Whitaker aangeduide periode vielen, riepen bij velen de angst dan wel blijde verwachting op dat bij een aantal Europese verkiezingen een zelfde grootschalige opbreking/oplossing/ondermijning van bestaande structuren zou geschieden.
Mag je zeggen dat haar voorspelling, op basis van haar interpretatie van met name de symbolen van Saturnus en Neptunus, op mondiale schaal, met als brandpunt Europa, voorlopig door observaties bevestigd wordt? Of is onderstaande te selectief samengesteld?
In Oostenrijk (presidentsverkiezingen), Nederland, Frankrijk en naar het ernaar uitziet in Duitsland is er geen doorbraak naar de macht van ‘populistische’ stromingen gekomen, waardoor een (potentieel) disruptief effect op de Europese Unie naar de achtergrond is gegaan. In Frankrijk mag je zelfs objectief wel spreken van een constructieve disruptie met Macron, waarmee de Europese Unie juist weer bekrachtigd werd.
De aangekondigde grootschalige disruptieve effecten t.g.v. de Brexit en de opstelling van Trump, worden tot op heden grotendeels getemperd, evenals inmiddels die van IS. Ook in Polen was er een zeer verrassende ontwikkeling toen een te extreem geachte wet onverwacht werd tegengehouden. De stroom vluchtelingen over de Middellandse Zee is in sterke mate teruggebracht.
 
« Terug naar de Nieuwsbrief